of 63908 LinkedIn

Dossier: Landsdelen

Uiterlijk 2017 moeten er uiteindelijk van de twaalf provincies vijf landsdelen over blijven. Het is nog niet duidelijk welke provincies samengaan behalve Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die moeten in 2015 al gefuseerd zijn.

Uiterlijk 2017 moeten er uiteindelijk van de twaalf provincies vijf landsdelen over blijven. Het is nog niet duidelijk welke provincies samengaan behalve Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die moeten in 2015 al gefuseerd zijn.

  Nieuws  Nieuws

  • De gemeente Noordoostpolder begrijpt niet waarom de gemeente Urk een voorkeur voor de Randstad heeft bij het fuseren van provincies. Dat zegt loco-burgemeester Willy Schutte.

   Noordoostpolder hekelt Urk om voorkeur Randstad

   1 reactie

   De gemeente Noordoostpolder zet vraagtekens bij de voorkeur van Urk om zich aan te sluiten bij de Superprovincie, mocht dat plan doorgaan. Dat zegt loco-burgemeester Willy Schutte van Noordoostpolder zondag in Over Flevoland Gesproken. Dat meldt Omroep Flevoland.

  • Noord-Holland heeft geen sterke identiteit. Het is dan ook geen probleem als de provincie opgaat in een megaprovincie met Flevoland en Utrecht, vinden bezoekers van een inspraakavond.

   'Noord-Holland heeft zwakke identiteit'

   Reageer

   De identiteit van Noord-Holland is in tegenstelling tot die van Friesland zwak. Dat was donderdag de brede opvatting tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Haarlem, waar Noord-Hollanders zich mochten uitspreken over de voorgenomen fusie met Utrecht en Flevoland.

  • De gedeputeerden van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wachten nog steeds met smart op de bestuurlijke visie van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). De snelheid van de procedure is eveneens een doorn in het oog.

   Flevoland gaat ‘tegencampagne’ landsdeel voeren

   Het gebrek aan visie en de snelheid waarmee minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) het eerste landsdeel het levenslicht wil laten zien, zijn de belangrijkste doornen in het oog van de provinciebesturen van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Flevoland vindt het de hoogste tijd voor een ‘tegencampagne’.

  • Het merendeel van de Nederlanders is tegen het fuseren van hun provincie. dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en de regionale omroepen.

   Merendeel Nederlanders tegen fusie provincies

   6 reacties

   Het kabinetsplan om Nederland in de toekomst op te delen in vijf grote landsdelen vindt weinig draagvlak onder de bevolking. Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) is tegen het samenvoegen van provincies. Drie op de tien zijn voorstander van grotere provincies. Dit blijkt maandag uit onderzoek van EenVandaag en regionale omroepen onder 29.000 deelnemers van het EenVandaag Opiniepanel.

  • Noord-Holland wil liever fuseren met Zuid-Holland dan met Utrecht en Flevoland, blijkt uit een enquête van EenVandaag.

   Noord-Holland gaat liever samen met Zuid-Holland

   Reageer

   Noord-Hollanders zien hun provincie liever met Zuid-Holland fuseren dan met de provincies Flevoland en Utrecht, zoals minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voorstelt.

  • Flevoland is tegen de fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Doordat Flevoland de kleinste is, vreest ze voor een achtergestelde positie.

   Flevoland wil geen prullenbak van superprovincie worden

   2 reacties

   Flevoland wil geen prullenbak van Noord-Holland worden en ziet mede daarom niets in een superprovincie bestaande uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dat zei de Flevolandse commissaris van de Koningin Leen Verbeek maandag na een gesprek met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

  • De financiële prikkel die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gemeenten wil geven die gaan herindelen, is volgens hem geen chantagemiddel. Het is één van de mogelijkheden om gemeenten te bewegen op te schalen. De PvdA-bewindsman antwoordt dat op Kamervragen na uitspraken hiervover in Binnenlands Bestuur.

   Plasterk houdt vast aan fusiebonus

   De financiële prikkel die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gemeenten wil geven die gaan herindelen, is volgens hem geen chantagemiddel. Het is één van de mogelijkheden om gemeenten te bewegen op te schalen.

  • De Statenleden vinden onder meer dat de burgers in de provincie er te weinig bij worden betrokken. Ook maken ze zich zorgen over het hoge tempo van de fusieplannen en het ontbreken van ,,een integrale visie".

   Ook Utrecht wijst megaprovincie af

   1 reactie

   Ook de provincie Utrecht ziet niets in het regeringsplan voor een fusie met Noord-Holland en Flevoland. De Provinciale Staten hebben dinsdagavond de vorming van een megaprovincie afgewezen.

  • Een belangrijk bezwaar in Flevoland tegen de fusie met Noord-Holland en Utrecht is dat de inrichting van Flevoland na 25 jaar nog helemaal niet klaar is.

   Flevoland heeft geen zin in fuseren

   5 reacties

   De provincie Flevoland is ,,niet positief'' over de plannen van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen tot één megaprovincie. Gedeputeerde en Provinciale Staten koersen liever op behoud van de zelfstandigheid van de jongste provincie van Nederland.

  • Een meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht is voor een referendum over de vorming van een megaprovincie met Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

   Utrecht wil referendum over megaprovincie

   3 reacties
   Een meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht is voor een referendum over de vorming van een megaprovincie bestaande uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dat bleek maandagavond tijdens de Statenvergadering.
  • "Hier is geen sprake van 'bruggen slaan', de slogan van het kabinet-Rutte 2, maar van 'kraters slaan' in het openbaar bestuur'', aldus fractievoorzitter Petra Doornenbal.

   CDA-Utrecht wil referendum over megaprovincie

   2 reacties

   De Statenfractie van het CDA in Utrecht wil dat er een referendum komt over de voorgenomen fusie van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Volgens het CDA is er sprake van 'bestuurlijke verrommeling', waarvoor overtuigende argumenten ontbreken.

  • Nu een referendum niet mogelijk blijkt, wil de PVV een burgerinitiatief over de vorming van een superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

   PVV wil burgerinitiatief over superprovincie

   Reageer

   De PVV in Noord-Holland vindt dat er een burgerinitiatief moet komen om te peilen of inwoners van Noord-Holland voor een fusie met Utrecht en Flevoland zijn. Volgens fractievoorzitter Dannij van der Sluijs moeten Noord-Hollanders hun mening kunnen geven over zo'n belangrijke kwestie.

  • De plannen van minister Plasterk om herindelingen financieel aantrekkelijker te maken, stuiten bij SP en CDA tegen de borst. Zij noemen het een 'vorm van financiële chantage'. Het SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft Kamervragen gesteld.

   Fusiebonus Plasterk ‘vorm van chantage’

   De financiële worst die minister Plasterk gemeenten voorhoudt die willen herindelen, is bij het CDA en de SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft de minister maandag via schriftelijke Kamervragen om opheldering gevraagd. Het CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt van een ‘vorm van financiële chantage die niet door de beugel kan’.

  • De Noord-Hollandanse Commissaris van de Koningin Johan Remkes heeft fel uitgehaald tegen de kabinetsplannen voor de vorming van landsdelen. De argumentatie van minister Plasterk rammelt en overtuigt niet.

   Remkes: 'platte' fusie onaanvaardbaar

   Johan Remkes veegt de vloer aan met de onderbouwing van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) voor de fusie van de provincie Noord-Holland met Utrecht en Flevoland per 2015. Die ‘wemelt van aannames en onbewezen stellingen’, aldus de Noord-Hollandse Commissaris van de Koningin (CvK) vrijdagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.

  • Minister Ronald Plasterk (PvdA, binnenlandse zaken) krijgt een flinke dobber aan het verwerven van provinciaal draagvlak voor de vorming van vijf landsdelen. Diverse Commissarissen van de Koningin (CvK's) hebben in hun nieuwjaarsspeeches fikse kritiek op de plannen geuit.

   Fikse weerstand tegen vorming landsdelen

   Diverse Commissarissen van de Koningin (CvK’s) trekken in hun nieuwjaarstoespraken fel van leer tegen de kabinetsplannen rondom de vorming van vijf landsdelen. Enkelen zetten bij voorbaat hun hakken in het zand, anderen snakken naar inhoudelijke argumenten voor deze rigoureuze opschaling. Verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) kan zijn borst natmaken.

  • CvdK's Robbertsen en Verbeek grijpen de traditionele nieuwjaarstoespraak aan om hun onvrede te uiten over de fusieprovincie en respectloosheid in de samenleving.

   ‘Twaalf eeuwen zelfbestuur op het spel’

   Een referendum in Utrecht over de fusieprovincie is een goed idee, aldus CvdK Roel Robbertsen (CDA) van de provincie Utrecht in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij was niet de enige die hierin van zich liet spreken.

  • De fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is begonnen. Minister van Binnenlandse Zaken Plassterk wil voor 2015 dat één superprovincie een feit is.

   Al hard gewerkt aan eerste superprovincie

   7 reacties

   Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat de komende maanden in overleg met betrokkenen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland over een fusie van die drie provincies. Die eerste 'superprovincie' moet er in 2015 zijn, zodat burgers bij de provinciale statenverkiezingen in dat jaar in hun nieuwe provincie kunnen stemmen.

  • Noord-Holland wil fuseren met Utrecht en Flevoland op een aantal voorwaarden. Noord-Holland vindt dat de nieuwe provincie voor inwoners niet duurder mag worden.

   Noord-Holland bereid tot fusie onder voorwaarden

   2 reacties

   De provincie Noord-Holland wil onder voorwaarden wel fuseren met de provincies Utrecht en Flevoland. Zo zou voor de nieuwe provincie het belastingtarief moeten gelden in Noord-Holland, dat het laagste is van de drie provincies. Ook zou het Rijk enkele van zijn taken moeten overhevelen naar deze nieuwe provincie, op het gebied van onder meer natuur en ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, toezicht waterschappen en cultureel erfgoed.

  • Acht adviezen van acht adviseurs die zich al jaren bezighouden met herindelings- en ontvlechtingsproblematiek.

   Fusietips

   Acht adviezen van acht adviseurs die zich al jaren bezighouden met herindelings- en ontvlechtingsproblematiek. Zowel landelijke als lokale bestuurders kunnen er aan de vooravond van een grootscheepse herinrichting van het binnenlands bestuur baat bij hebben. Zijn de voordelen die Den Haag toedicht aan een grotere bestuurlijke schaal wel reëel? Aan welke zaken dient bij herindelingen vooral aandacht te worden besteed? En welke kostenposten moeten bij ontvlechtingen vooral niet over het hoofd worden gezien?

  • Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken streeft ernaar om de fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland al voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 te voltooien.

   Fusieprovincie moet al voor verkiezingen 2015 rond

   5 reacties

   Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken streeft ernaar om bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te hebben gefuseerd. Dat zei de bewindsman vrijdag in het televisieprogramma Pauw & Witteman.

  • Kabinet wil fusie voor verkiezing Provinciale Staten in mei 2015

   Fusie drie provincies al in 2015

   Het nieuwe kabinet wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland al in 2015 zijn gefuseerd. Bij de provinciale verkiezingen in mei 2015 moeten kiezers al kunnen stemmen voor één provinciebestuur.

  • De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA zouden van plan zijn om vrijwel alle gemeenten samen te voegen en de provincies tot vijf landsdelen

   Gemeenten en provincies massaal samengevoegd

   74 reacties

   De nieuwe coalitie is van plan om gemeenten massaal te laten fuseren. Zou zouden er alleen  nog maar gemeenten over mogen blijven met minimaal 100 duizend inwoners. Provincies zouden worden teruggebracht tot vijf 'landsdelen'. Dat melden bronnen aan de Telegraaf.

  Achtergrond  Achtergrond

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Welke rol hebben overheden bij gebiedsontwikkeling?

   2 reacties

   Grond voor discussie? Jarenlang stond de rol van gemeenten, woningbouwcorporaties en provincies bij gebiedsontwikkeling weinig ter discussie. Maar in de huidige economische tijd waarin ook de vastgoedmarkt stagneert is de rol die overheden spelen op de grondmarkt (opnieuw) ter discussie komen te staan.

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Corona vergroot ongelijkheid

- Andere aanpak multiprobleemgezinnen

- Lokaal mediabeleid: wie bepaalt?

- Gemeentelogo’s als inburgeringscursus

- De druugste stad van Nederland

- Elke ambtenaar moet participeren

- Gemeenten kiezen te makkelijk voor woningbouw

- Den Haag massaal gehackt

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!