of 59250 LinkedIn

Laatste kans voor Wethouders

Dilan Yesilgoz 1 reactie

'Politiek is slecht voor je karakter, slecht voor je huwelijk en slecht voor je lever', zei journalist W.L. Brugsma al jaren geleden. En hij had een punt. Politiek is een zwaar, stressvol vak, met een hoog afbreukrisico.

Het veld waarin men moet opereren is complex en dynamisch en wordt door veel bestuurders ervaren als een potentieel mijnenveld. Bovendien hoort bij een risicovol vak de mogelijkheid van vroegtijdig aftreden. Zeker als het gaat om wethouders, zien we dit dan ook met hoge regelmaat gebeuren. Zo gaf Binnenlands Bestuur aan dat in 2014 iedere twee weken een wethouder (noodgedwongen) opstapte vanwege een politiek conflict.

 

In de praktijk zien we vaak wethouders die hun ambt met veel passie vervullen, maar lang niet zo effectief zijn als dat ze zouden kunnen of willen. Wethouders die zich hierin herkennen en het verschil willen maken, hebben hier deze bestuursperiode in feite nog alleen het komende jaar voor. In 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat 2017 het oogstjaar wordt van de vruchten die men tijdens de verkiezingstijd wil kunnen plukken. Dat maakt 2016 het laatste jaar van deze bestuursperiode waarin de zaden geplant kunnen worden. Zittende wethouders die herkozen willen worden of in een andere branche aan de slag willen na maart 2018, hebben dus nog het komende jaar om dit vorm te geven. Strategisch gezien is het daarna te laat.

 

Dit jaar moeten de eerste concrete resultaten echt zichtbaar worden. En niet alleen op de vierkante meters van het gemeentehuis, maar ook voor de burger, of beter gezegd: vooral voor de burger.

 

Tevens moet men scherp voor ogen hebben wat er nodig is om de bestuurlijke en politieke prioriteiten richting de kiezer kracht bij te zetten. Wat zijn de aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden? Denk aan afspraken binnen het coalitieakkoord, de dynamiek in het College, de verhoudingen met de oppositie, de media, binnen de eigen partij enzovoorts. De mate waarin deze krachten zo effectief en strategisch mogelijk ingezet worden, bepaalt voor een aanzienlijk deel de erfenis van een bestuurder aan het einde van deze periode.

 

Een of meerdere periodes met succes het wethouderschap volbrengen, is echter heel goed mogelijk als men zich bewust is van een aantal basisstappen die genomen moeten worden. Zo is het erg belangrijk om het eigen ‘bestuurlijk comfort’ te creëren door onder andere een goed, complementair, team vorm te geven, je eigen kritiek te organiseren en de (social) media strategisch in te zetten. Het gaat om vooruitdenken, het complexe politieke spel overzien en daarin een proactieve rol spelen. Daarnaast is het van belang de bestuurlijke en persoonlijke focus helder te maken voor alle betrokken partners en daar ook naar te handelen. Een wethouder zonder dergelijk bestuurlijk comfort mist de cruciale elementen die nodig zijn om zijn of haar doelen met succes te bereiken.

 

Echter, als men het wethouderschap goed aanpakt, dan is het naast een stressvolle en zware baan, ook een prachtige en invloedrijke plek van waaruit het echte verschil gemaakt kan worden. Ja, en dat zonder het karakter of de lever onherstelbaar te beschadigen.

 

Dilan Yesilgoz, senior adviseur BureauDNW

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht