of 64204 LinkedIn

De Nederlandse kustlijn in 2050

Hans Middendorp 8 reacties

De zeespiegel stijgt sneller dan eerder werd gedacht. Het KNMI zocht uit hoe hoog de zeespiegel 'maximaal' kan stijgen in de 21e eeuw als de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot niet worden verminderd. Wat zou de zeespiegelstijging kunnen zijn als alles tegen zit? En hoe ziet de Nederlandse kustlijn er uit in 2050?

Zo'n vijf jaar geleden dachten we nog dat het enigszins zou meevallen met het tempo van klimaatverandering. In 2014 is gekozen voor een 'Adaptieve Aanpak' waarbij nieuwe maatregelen stap-voor-stap worden genomen. Zo kunnen de kosten van het Deltaprogramma ook behapbaar worden gehouden.

 

Maar KNMI-onderzoekers hebben onlangs berekend dat een stijging van 2,5 tot 3 meter in deze eeuw niet kan worden uitgesloten ('als alles tegenzit'). Dat komt dan vooral door het afsmelten van de ijskap op Antarctica. Ter vergelijking: de KNMI’14-klimaatscenario’s gaan niet uit van de maximale maar van de meest waarschijnlijke zeespiegelstijging, ca. 80 - 120 cm in 2100. Zonder maatregelen tegen de CO2-uitstoot zou de zeespiegelstijging rond het jaar 2200 wel eens 600 cm kunnen zijn, en 1800 cm in 2500.

 

Nu we weten dat een zeespiegelstijging van enkele meters in 2100 of anders wel in 2150 zeer wel realiteit zou kunnen zijn, moeten we ons nog eens achter de oren krabben op welke termijn we in de nationale begroting ruimte gaan maken voor fundamentele oplossingen. Fundamentele oplossingen, zoals de Zeesluis in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen, het afsluiten van de Westerschelde en de Haakse Zeedijk langs de Hollandse kust. Dat zijn ingrijpende oplossingen, die veel geld kosten. Moeten we ons nu al voorbereiden of juist afwachten tot we meer zicht hebben op de gevolgen?

 

Het afsluiten van de laatste zeegaten vergroot de waterveiligheid. Bij een zeer zware storm worden Antwerpen en de regio Dordrecht-Rotterdam bedreigd. De Haakse Zeedijk creëert veiligheid langs de Hollandse kust met ruimte voor nieuwe natuur en recreatie, en vermindert de aanvoer van zoute kwel naar bijvoorbeeld de Haarlemmermeer en het Groene Hart.

 

Dit alles vraagt natuurlijk om meer visie. Visie op de gevolgen van klimaatverandering, en visie op de oplossingsrichtingen. Het huidige Deltaprogramma is zeer succesvol als procesaanpak om problemen uit de lastige werkelijkheid toch ambtelijk 'behapbaar' te maken. De Deltafocus is - terecht - gericht op preventie van watersnood en wateroverlast in de nabije toekomst tot ca. 2050. Maar wat gebeurt er daarna?

 

De aanleg van de Deltawerken vanaf de Watersnoodramp in 1953 tot de oplevering van de Maeslantkering in 1997 heeft 44 jaar geduurd. Stap-voor-stap ('adaptief') zijn de zeegaten afgedamd of afsluitbaar gemaakt, waardoor de kustlijn is verkort. Nieuwe grote Deltawerken zoals een zeesluis in de Nieuwe Waterweg, het afsluiten van de Westerschelde en de Haakse Zeedijk zullen ook stap-voor-stap moeten worden gerealiseerd. Alles bij elkaar zou het zomaar veertig jaar kunnen duren! Daarom moeten we nu beginnen.

 

Belangrijk is dat de nieuwe minister van Infrastructuur & Water Cora van Nieuwenhuizen het balletje aan het rollen brengt. Bepaal de Nederlandse strategie hoe om te gaan met de zeespiegelstijging. Leg bij wet vast dat deze nieuwste deltawerken in bijvoorbeeld 2050 gereed moeten zijn. Daarmee wordt richting gegeven aan investeerders, bedrijfsleven, en burgers. De verschillende belangen kunnen dan zorgvuldig worden afgewogen en zo veel mogelijk worden meegenomen in de definitieve ontwerpen.

 

Hans Middendorp, is zelfstandig adviseur Strategie, Ruimte en Water, en vice-voorzitter van de Algemene Waterschapspartij

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Middendorp (Consultant Strategie, Water en Ruimte) op
Inmiddels staat de 'longread versie' van deze opiniebijdrage over zeespiegelstijging en benodigde maatregelen op mijn blog geplaatst. J
e hoeft niet alles te geloven wat ik schrijf, in de longread kun je zelf doorklikken naar de bronpublicaties. :)
Klik op: https://hansmiddendorp.nl/rutte-deltawerken/
Door Roland (Prive) op
Handig he, dat die zeespiegelstijging pas echt meetbaar wordt nadat iedereen die er nu aan verdient al lang rijk is. Wetenschappers en klimatologen die niet meelopen in het gareel worden ontslagen. Dan krijg je zeer eenzijdige berichtgeving, we zagen het vaker. Het grootste gevaar voor onze toekomst is deze massapsychose.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Praat voor de vaak en preken voor eigen parochie. En in dit land geldt nog steeds homo sapiens non urinat in ventum dus loopt iedereen in ganzenpas. Civieltechnisch kletskoek van de buitencategorie. O ja, het KNMI bedient tegenwoordig een verkeerslicht bij gebrek aan juiste voorspellingen , tot verdriet van Buys Ballot.Eerst maar eens gaschromatografica goed uitlezen.
Door Jan Hekman (consultant) op
Afsluiten ja, maar wat met onze rivieren die straks over grote lengte tegen de (water)berg op moeten stromen?
Door Realist op
Zeespiegel stijgt en bevolking groeit, Drees wist in 1951 niet half hoezeer hij gelijk had toen hij Nederland vol noemde met "slechts" tien miljoen inwoners..
Door Piet van Noort (kustcriticus ) op
Ook in latere versies van de Haakse Zeedijk is te lezen dat voor de Waddeneilanden incl. de Waddenzee de Haakse Zeedijk een oplossing biedt. Den Helder wordt dan na Rotterdam en IJmuiden de derde doorgang. Maar voor de kust ven België geld dat inpolderen meer veiligheid geeft tegen stijgend zeewater.
Door Jan Beerenhout (Ambt.Best uurscontacten b.d.) op
Ik mis de Wadden (-eilanden) in deze beschouwing, of zijn die in 2050 reeds door de gestegen zee verzwolgen?
Graag wat visie hierop
Door Piet van Noort (kustcriticus ) op
Waarom wordt dit verhaal niet richting de duurste ambtenaar gericht ? De deltacommissaris fluistert onze nieuwe minister in wat hij graag gedaan wil hebben .