of 59329 LinkedIn

'Kosten energietransitie niet alleen op bordje burger’

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving mag de burger niet met hoge kosten opzadelen. Dat benadrukte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) bij de presentatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.
Reageer

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving mag de burger niet met hoge kosten opzadelen. Dat benadrukte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) bij de presentatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

Hoge rekeningen

‘Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken', voorspelt de bewindsman. Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens zijn volgens hem van meet af aan speerpunten geweest voor het kabinet. Wiebes voegde eraan toe dat de rekening per jaar neerkomt op slechts een half procent van de totale omvang van de Nederlandse economie. Aan de zorg bijvoorbeeld wordt 14 procent uitgegeven. ‘Op consumentenniveau besteden we meer aan rookwaren.'

 

Woonlasten gelijk
Ook de Vereniging Eigen Huis benadrukt dat het belangrijk is dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig bij woningbezitters worden neergelegd en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. ‘Het moet gaan om stimuleren in plaats van verplichten, zegt de VEH directeur Cindy van de Velde in reactie op de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. ‘We zijn een uitgesproken voorstander van het helpen en stimuleren van huiseigenaren bij de verduurzaming van hun woning’ , aldus de VEH. Als dat gebeurt met een betrouwbaar stimuleringsbeleid en goede financieringsmogelijkheden zal dat steeds meer mensen over de streep trekken, denkt de vereniging. ‘De VEH is daarom tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen’, aldus Van de Velde.

Bedrijven niet buiten schot
De Woonbond zegt zich met name zorgen te maken over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. ‘Zo moeten grote bedrijven niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten.’ ‘Corporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. Die rekening mag niet worden doorgeschoven naar de huurders. Er moet dus extra investeringsruimte worden gecreëerd bij corporaties’, vindt de Woonbond.

 

Verre van af

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels zei dat het Klimaatakkoord nog verre van af is, maar nu de hoofdlijnen op papier staan ‘is wel een belangrijke mijlpaal bereikt.’ Nijpels verwacht dat eind dit jaar een ‘volwassen akkoord’ op tafel ligt. De voorzitter noemt het overleg over een Klimaatakkoord ‘polderen zoals nog nooit is vertoond’. In totaal praten meer dan honderd organisaties mee over welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen op zijn minst met 49 procent terug te dringen in 2030. Zowel overheden als bedrijven en maatschappelijke organisaties zitten om de vijf tafels die voor afzonderlijke sectoren zijn ingericht. (ANP/Red.)

Verstuur dit artikel naar Google+