of 64120 LinkedIn

Koloniën van Weldadigheid waarschijnlijk Werelderfgoed

De Drentse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid hebben een grote kans om uitgeroepen te worden als Unesco Werelderfgoed. De dorpen, waar begin negentiende eeuw aan volksverheffing werd gedaan door arme mensen te werk te stellen, hebben een positief advies gekregen van Icomos, het adviesorgaan van Unesco. Of de Koloniën daadwerkelijk op de Werelderfgoedlijst komen wordt eind juli bepaald.

De Drentse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid hebben een grote kans om uitgeroepen te worden als Unesco Werelderfgoed. De dorpen, waar begin negentiende eeuw aan volksverheffing werd gedaan door arme mensen te werk te stellen, hebben een positief advies gekregen van Icomos, het adviesorgaan van Unesco. Of de Koloniën daadwerkelijk op de Werelderfgoedlijst komen wordt eind juli bepaald.

Tewerkstelling

De Koloniën van Weldadigheid waren schrale Drentse, Overijsselse en Vlaamse gronden die door de Maatschappij van Weldadigheid werden gebruikt voor de tewerkstelling van een deel van de arme, vaak stedelijke bevolking. Hard werk op het platteland, plus regelmaat, strengheid en tucht, moest de arme sloebers verheffen tot goede burgers. De twee Koloniën in Vlaanderen werden gesticht in de tijd van de Verenigde Nederlanden, nog voor de Belgische onafhankelijkheid.

 

Bewaard

Koloniën als Frederiksoord en Wilhelminaoord waren vrije kolonies, waar kleine koloniehuisjes op vaste afstand van elkaar werden gebouwd en waar een gezin het land kon bewerken. In de strafkolonies Veenhuizen en Ommerschans werden vooral landlopers en bedelaar uit de steden opgesloten en aan het werk gezet. Veel van de geschiedenis van de oude kolonies is nog terug te vinden in het stratenpatroon en de verkaveling van de huidige dorpen en het landschap eromheen. Koloniehuisjes in Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn nog bewaard gebleven.

 

Corona

Behalve de Koloniën wacht ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog steeds op een plek op de lijst van Unesco Werelderfgoed. De forten rondom Utrecht hebben die aanvraag al een paar jaar geleden ingediend, en ook een positief advies gekregen. Alleen kon het Werelderfgoedcomité vanwege de coronacrisis in 2020 niet vergaderen. De 44e zitting van het comité vindt nu plaats in de tweede helft van juli.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.