of 58952 LinkedIn

Klokkenluider niet ontslagen om melding

Een medewerker van een waterschap heeft zijn ontslag niet te danken aan een eerdere melding van een misstand. Volgens het Huis voor Klokkenluiders handelde hij juist, maar heeft zijn werkgever hem niet vanwege de melding benadeeld. Er is wel kritiek op de handelswijze van het waterschap.

Een medewerker van een waterschap heeft zijn ontslag niet te danken aan een eerdere melding van een misstand. Volgens het Huis voor Klokkenluiders handelde hij juist, maar heeft zijn werkgever hem niet vanwege de melding benadeeld. Er is wel kritiek op de handelswijze van het waterschap.

Coaching en ziekte

Het zat de medewerker niet lekker hoe het waterschap zichzelf vergunningen verleende na afloop van activiteiten. Vanaf 2010 stelde hij dat meerdere malen en op verschillende niveaus aan de orde, maar het waterschap was het niet met hem eens. Eind 2010 kwamen er functioneringsgesprekken, gevolgd door een traject van coaching en ziekte, en in 2013 werd hij ontslagen. In juli 2016 meldde hij zich bij het Huis voor Klokkenluiders, maar die concluderen nu dat er geen causaal verband was tussen melding en ontslag.

 

Redelijk vermoeden

De onderzoekers concluderen dat het vermoeden van een misstand redelijk was, omdat de eigen waarnemingen van de medewerker eraan ten grondslag lagen (hij was toen coördinator van het team Vergunningverlening) en het maatschappelijk belang in het geding had kunnen zijn. Maar ze benadrukken dat het Huis voor Klokkenluiders geen oordeel velt over de manier waarop het waterschap vergunningen verleende aan zichzelf. ‘Dat heeft het Huis ook niet onderzocht.’

 

Intimiderend

Het Huis heeft wel kritiek op de handelswijze. De secretaris-directeur had kunnen weten dat opmerkingen als ‘aan het eind van de rit is er maar een verliezer’ en ‘hoe krijg je het allemaal bij elkaar verzonnen?’ intimiderend kunnen zijn. ‘Ook stelt de afdeling Onderzoek vast dat het afsluiten van verzoekers telefoon, e-mail en toegang tot het gebouw een ongebruikelijke maatregel is bij ziekte.’ Maar dit waren volgens de onderzoekers op zichzelf staande voorvallen.

Verstuur dit artikel naar Google+