of 64231 LinkedIn

Klokkenluider claimt tien miljoen

1 reactie
Klokkenluider Ad Bos claimt 10,5 miljoen euro schadevergoeding van de Staat. Dit heeft hij maandag bij monde van zijn advocaat Cees Korvinus bekendgemaakt. Vrijdag eindigde de strafzaak tegen Bos bij het gerechtshof in Den Haag in niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Bos werd in het kader van de bouwfraudezaak verdacht van omkoping.

Kopie bij Balkenende
Korvinus heeft de civielrechtelijke claim afgelopen vrijdag al, direct na de uitspraak door het hof, neergelegd bij minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst en een kopie gestuurd aan premier Jan Peter Balkenende.

 

'Geen twijfel over toekenning'
De raadsman verwacht van 'een fatsoenlijke overheid' dat de onderhandelingen over de claim snel zullen worden geopend. Hij twijfelt er niet aan dat het geclaimde bedrag ook daadwerkelijk zal worden toegekend. Woensdag zal een eerste gesprek plaatshebben.

 

Smartengeld en materiële schade
De claim is grosso modo opgebouwd uit twee delen: Bos wil 6,5 miljoen euro smartengeld en vergoeding voor door hem geleden materiële schade. Bos is door de bouwfraudezaak brodeloos geworden en geniet al jaren geen inkomen meer. Korvinus meent dat de overheid Bos keihard heeft laten vallen, na uitgebreid misbruik te hebben gemaakt van zijn diensten als informant.

 

Vier miljoen tipgeld
De resterende vier miljoen is volgens Korvinus gebaseerd op de zogeheten tip- en toongeldregeling van justitie. Deze regeling voorziet in beloning van tipgevers. Volgens Korvinus heeft Bos als klokkenluider een grote maatschappelijke misstand aan het licht gebracht. Hij wijst erop dat de overheid Bos twee keer eerder een aanbod heeft gedaan voor compensatie, maar hierover is nooit overeenstemming bereikt.

 

Cassatie niet uitgesloten
Bos overhandigde de geruchtmakende schaduwboekhouding in 2001. Daarna is er nooit meer over schadevergoeding gesproken, aldus Korvinus. 'Sterker nog: in 2004 werd de vervolging van de heer Bos in gang gezet.' Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat ze in cassatie gaat tegen de uitspraak, daar heeft ze twee weken voor.

Lees meer in het Dossier Integriteit

 


(c) ANP Infonet 2008 alle rechten voorbehouden
....
Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.