of 62812 LinkedIn

Sport- en beweegdeelname door jeugd die arm opgroeit

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 7,8 procent van de minderjarige kinderen deel uitmaakten van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit komt neer op 1 op de 13 kinderen. Deze kinderen sporten wekelijks minder en zijn minder vaak lid van sportverenigingen dan kinderen uit meer welvarende gezinnen [1]. Het kabinet heeft voor 2021 de ambitie dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, kan meedoen. Hoe kunnen gemeenten hieraan bijdragen?

 

Afbeelding

 

Armoedebeleid

Gemeenten ontvangen sinds 2017 structureel € 85 miljoen vanuit het Rijk voor het versterken van hun kinderarmoedebeleid, zodat zij met hun ondersteunende activiteiten meer kinderen weten te bereiken [2]. Behalve dat het essentieel is om deze kinderen en jongeren te bereiken, is het even belangrijk om ze te laten meedoen én om ze te laten blijven meedoen.

 

Politieke ambitie 2021

De ambitie die het kabinet voor 2021 heeft opgesteld is: “Ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, kan meedoen. In 2021 wordt 100 procent van de kinderen met ouders in de bijstand bereikt en 70 procent van de kinderen van de werkende gezinnen met een laag inkomen.” [3]

 

Sport- en beweegdeelname

Sport is voor kinderen verreweg de belangrijkste vrijetijdsactiviteit [4]. Daarnaast zorgen sport- en beweegdeelname ervoor dat een kind zich motorisch, mentaal en sociaal-emotioneel optimaal kan ontwikkelen [5]. Nagenoeg alle gemeenten hebben een armoederegeling voor sport- en beweegdeelname voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Deze armoederegelingen zijn  vaak gericht op financiële ondersteuning. Toch worden er nog veel kinderen niet bereikt of ze haken vroegtijdig af. Om de politieke ambitie te realiseren, is het versterken en verbreden van de samenwerking tussen het gemeentelijk armoedebeleid en het sport- en beweegdomein daarom van groot belang. Dit gaat verder dan alleen financiële ondersteuning.

 

Begin 2021 publiceren het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen nieuwe cijfers over de sport- en beweegdeelname bij deze doelgroep. In een volgende publicatie zullen deze cijfers geduid worden en praktijkvoorbeelden worden gedeeld.

 

Lokale aanpak gemeenten

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft verschillende gemeenten geïnterviewd over hun lokale aanpak met betrekking tot het optimaliseren van hun armoederegelingen waardoor zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen meedoen aan sport en bewegen. Hierover is een serie artikelen gepubliceerd. Deze vind je op www.allesoversport.nl/armoederegelingen

 

[1/5] Mulier Instituut

[2] Bureau Bartels

[3] Eerste Kamer

[4] G. Jehoel-Gijsbers

Verstuur dit artikel naar Google+

Informatie

 

Afbeelding