of 59281 LinkedIn

Nieuwspoort Seminarreeks De Juridische Overheid 2018

De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk


Doelgroep

Praktische seminarreeks voor overheidsjuristen en juridisch adviseurs


Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

 

De Omgevingswet vraagt een volledig andere manier van denken en werken en gaat daarmee flink beslag leggen op uw capaciteit. Bent u al voldoende voorbereid? Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de Nieuwe aanbestedingswet. Hoe doe je dat en wat kun je met bestuurlijk aanbesteden of de concurrentiegerichte dialoog?

 

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden?

 

Tijdens de seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’ krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

  •         De nieuwe Wob en de Woo
  •         De WBP en de AVG 
  •         De nieuwe aanbestedingswet 
  •         De Omgevingswet 

Het is ook mogelijk om losse seminars te boeken!

Voor meer informatie: info@binnenlandsbestuur.nl 

Wij heten u graag welkom in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

 

 

Afbeelding              Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Sprekers seminarreeks 'De Juridische Overheid'

AfbeeldingJan van der Grinten is bestuursrechtadvocaat en partner bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam en docent overheidsaansprakelijkheid. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht, toezicht en handhaving, subsidiezaken, openbare orderecht, overheidsaansprakelijkheid, contracten met de overheid en last but not least openbaarheid van bestuur (de Wob). Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden, de SSR, de Academie voor Overheidsjuristen en hoofddocent overheidsaansprakelijkheid aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Hij is gastannotator van jurisprudentie blad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem. Lees hier het artikel in de Volkskrant (8 februari 2016) waarin Jan van der Grinten een reactie geeft op de MH17-Wob-procedure: Volkskrant, RTL en NOS eisen meer transparantie over MH17-ramp.

 

AfbeeldingAnita van den Berg is sinds 2012 werkzaam bij Kennedy Van der Laan, waar ze adviseert en procedeert op het terrein van Wet Bibob, toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid, omgevingsrecht en life sciences. Anita is in 2004 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens en na studie heeft ze 1,5 jaar als jurist gewerkt bij de Afdeling Juridische Zaken van de Bestuursdienst van gemeente Amsterdam. Daarna heeft ze 7 jaar gewerkt als docent/onderzoeker bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. In december 2012 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit met een juridisch proefschrift getiteld “Informatiegebruik bij de bestrijding van integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants in de vastgoedsector”. Anita geeft regelmatig cursussen op het terrein van de Wet Bibob voor praktijkjuristen en de rechterlijke macht. Ook is zij annotator voor de AB.

 

AfbeeldingGerrit-Jan Zwenne (1966) is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat in Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van de privacywet- en regelgeving, en met telecom- en internetrechtelijke vraagstukken. Gerrit-Jan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR); bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR); docent in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten; redacteur en co-auteur van Tekst & Commentaar Telecom- en privacyrecht (inmiddels 5e druk 2015) en redacteur van de Sdu Mongrafieen ICT-recht. Hij maakt deel uit van de Raad van Advies van Privacy Perfect en was lid van de externe klankboordgroep van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (‘Cie Elias’), die onderzoek deed naar mislukte overheids-ICT-projecten (kamerstukken II 2014/15, 33 326, nr. 5. In oktober 2005 liep hij zijn eerste marathon uit.

 

 

AfbeeldingLiesbeth Schippers is top specialist in het omgevingsrecht, partner bij  Pels Rijcken Advocaten en Notarissen en voorzitter van de sectie Ruimte en Milieu. De praktijk van Liesbeth kenmerkt zich door grote, complexe ruimtelijke projecten. Ze is bekend met vrijwel elk stuk infrastructuur in Nederland en is betrokken bij de ruimtelijke projecten zoals de Tweede Coentunnel / Westrandweg, de uitbreiding van de snelweg tussen Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), waaronder de nieuwe spoorbrug bij Muiden, de snelweg A4 Delft Schiedam, de snelweg A2 S-Hertogenbosch-Eindhoven, de uitbreiding van de luchthaven Eindhoven en Lelystad, de dijkversterking bij Petten (Zwakke Schakels) en stedenbouwkundige projecten, zoals de herontwikkeling van Scheveningen Haven, de nieuwe Gebouwen van Eurojust, het Internationaal Strafhof en het Hooggerechtshof in Den Haag. Hoe complexer het geval is, hoe meer Liesbeth's passie voor haar werk blijkt. Liesbeth is columnist voor een technisch vakblad voor de bouwindustrie (GrondWegWaterbouw), annotator voor het tijdschrift Geluid en spreekt regelmatig op congressen over infrastructuur, tunnelveiligheid, asset management en de nieuwe Omgevingswet . Daarnaast ontwikkelt en biedt ze workshops op het gebied van juridisch projectmanagement.  

 

AfbeeldingTim Robbe studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn beëdiging als advocaat werkte hij meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. De eerste drie jaar in dienst van grote adviesbureau's. Daarna tien jaar als zelfstandig ondernemer. Hij specialiseerde zich vooral in (uitzonderingen) in het Europese aanbestedingsrecht. Publiceerde daarover ook een boek dat al in tweede druk verscheen en de eerste plek bereikte op juridischboek.nl. Daarnaast is hij de geestelijk vader van "bestuurlijk aanbesteden". Een manier van aanbesteden die inmiddels de standaard vormt voor inkoop in het sociaal domein. Tussen 2013 en 2015 sloot hij voor ruim EUR 1 miljard aan contracten tussen gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties. Hij is gespecialiseerd in aanbesteding, aansprakelijkheid, contracten en zorg en sociale zekerheid. Hij werkt vooral voor ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en zorg- en welzijnsinstellingen.

 

AfbeeldingMathijs Mutsaers (1975) is sinds 2001 advocaat en vanaf 2006 werkzaam bij Nysingh advocaten – notarissen N.V. Hij begon in de algemene overheidspraktijk en specialiseerde zich vervolgens in het aanbestedingsrecht. Matthijs heeft een brede advies- en procespraktijk en staat zowel aanbestedende diensten als ondernemers bij in vaak complexe zaken. Matthijs beschikt verder over de nodige kennis van aanpalende en andere relevante rechtsgebieden, zoals het staatssteunrecht. Daarnaast is hij docent aan de Grotius Academie (specialisatieopleiding Europees & Nederlands aanbestedingsrecht), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en publiceert hij regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Zo is hij één van de annotatoren van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) en medeauteur van de uitgaven Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht van Kluwer en Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht.

 

 

Aanmelden

Wanneer : 3 oktober, 10 oktober, 31 oktober en 7 november 2017
Waar: Perscentrum Nieuwspoort Den Haag
Tijd: Vanaf 12.30 uur - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur in samenwerking met het Haags Congres Bureau
Info: José Salhi (020) 573 36 62
jsalhi@binnenlandsbestuur.nl


 

Afbeelding

Programma seminarreeks

Seminar 1

3 oktober 13.30 - 17.00 uur

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en Woo)

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Anita van den Berg, advocaat bij Kennedy van der laan

 

Seminar 2

10 oktober 13.30 - 17.00 uur

Gegevensbescherming & Privacy: AVG, WBP & Privacy in de praktijk

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Brinkhof

 

Seminar 3

31 oktober 13.30 - 17.00 uur

De nieuwe Omgevingswet: Integraliteit in de praktijk

Liesbeth Schippers, partner en advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

 

Seminar 4

7 november 13.30 - 17.00 uur

Inkoop en aanbesteding: De herziene Aanbestedingswet

Mathijs Mutsaers, advocaat bij Nijsingh Advocaten - Notarissen N.V.

en

Tim Robbe, advocaat bij Aboukir & Robbe AdvocatenKosten

De deelnamekosten bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel.

 

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

 

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding