of 59212 LinkedIn

Van organisatie naar organiseren

Van organisatie naar organiseren. Wat helpt burgemeesters, wethouders en raadsleden om anders te gaan kijken, denken en handelen bij vraagstukken die de eigen gemeentegrenzen overstijgen?
Reageer

Wat helpt burgemeesters, wethouders en raadsleden om anders te gaan kijken, denken en handelen bij vraagstukken die de eigen gemeentegrenzen overstijgen? Dit vraagt Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda en voorzitter van de 4e VNG Denktank zich af in zijn blog op de website van Stedennetwerk G32. Schoenmaker is benieuwd hoe een vernieuwd samenspel tussen het openbaar bestuur en haar partners kan ontstaan. De lopende ontwikkelingen rond maatschappelijke democratie en opgaven gestuurd werken bieden handvatten hiervoor.

Schoenmaker wijst er op dat bij gemeentegrens-overstijgende vraagstukken de oplossing meestal wordt gezocht in regionale samenwerkingsverbanden. Veelal in de vorm van regionale organisaties die op hun beurt weer een geheel eigen dynamiek genereren, waarbij al snel vragen ontstaan over het democratisch gehalte, het kostenniveau en de meerwaarde ten opzichte van wat er lokaal al gebeurt.

Dit ‘wegorganiseren’ van vraagstukken in nieuwe (regionale) organisaties is iets dat al vele jaren geldt als een ‘standaardoplossing’. Daarbij vallen al snel termen als bestuurskracht, organisatiekracht, efficiency, etc. De bovengenoemde nadelen worden dan vaak voor lief genomen. In zijn blog verwijst Schoenmaker naar hoogleraar Teisman, die het risico benoemt dat dergelijke organisaties een heel eigen leven gaan leiden, met zelfs concurrentie tussen overheidsorganisaties tot gevolg.

 

De VNG Denktank heeft dan ook als stelling geformuleerd dat er een stap moet worden gezet van organisatie naar organiseren. Hoewel de focus van de 4e Denktank is gericht op regionale samenwerking en veranderingen in de arbeidsmarkt, is deze stelling breed toepasbaar op veel van de lopende (organisatie)ontwikkelingen binnen de publieke sector. Zo wijst de Commissie Toekomstgericht Lokaal Bestuur er op dat maatschappelijke opgaven en de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties, meer centraal moeten komen te staan. Dit in plaats van de bestuurlijke structuren en organisaties. Verder vindt de commissie het van belang dat overheden flexibel omgaan met burgers, ondernemers en het maatschappelijk middenveld, waarbij vraagstukken elk een eigen schaal voor aanpak en oplossing kennen. Daarbij acht de commissie het van belang dat overheden zich ook onderling flexibel opstellen, namelijk op basis van variatie en verscheidenheid en dus niet op basis van structuren.

 

Dit alles wordt gevat onder de term maatschappelijke democratie, hetgeen goed aansluit bij de huidige trend in organisatieontwikkeling, namelijk het opgaven gestuurd werken. Hierbij staan de maatschappelijke opgaven centraal en wordt het werk gedaan met mensen en organisaties binnen de samenleving, ieder vanuit de eigen rol en expertise. Dergelijke manieren van organiseren maken het creëren van steeds weer nieuwe formele organisaties en schaalniveaus in belangrijke mate overbodig. Zo wordt er een flinke stap gezet in de goede richting: van organisatie naar organiseren.

 

Harry van Boven

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.