of 59281 LinkedIn

Teleporteren door je eigen gemeente

Teleporteren door je eigen gemeente. Gemeenten realiseren zich vaak niet dat met hun eigen omgevingsdata virtuele 3D-omgevingen kunnen worden gecreëerd
Publiek.nl Reageer

Gemeenten realiseren zich vaak niet dat met hun eigen omgevingsdata virtuele 3D-omgevingen kunnen worden gecreëerd. Dankzij innovatieve belevingstechnologie is dit nu al haalbaar en betaalbaar voor de hele publieke sector.

Inmiddels hebben al vele teleporterende medewerkers van gemeenten praktische scenario’s in hun stad ‘doorleefd’. Na afloop werd aan hen gevraagd om concrete toepassingen te benoemen voor de inzet van VR (virtual reality) en AR (augmented reality). Tijdens het Event 3D / VR / AR Lokale Overheid 2018 (25 september Amersfoort) zal projectleider Ed Fennema de resultaten hiervan presenteren. Hieronder alvast een preview.

 

Na een week ‘doorleven’ van praktische scenario’s in twee grote stadscentra hebben de deelnemende medewerkers van de gemeenten het potentieel van VR en AR benoemd. Per categorie geeft dat het volgende beeld.

 

Participatie: er worden veel kansen gezien om burgers mee te nemen in ontwikkelprocessen: de burger kan in een virtuele context zelf nieuwe plannen ‘beleven’, ook in meerdere varianten en scenario’s. Betere beeldvorming leidt tot kwalitatief betere participatie en meer (wederzijdse) tevredenheid. De professionals en inwoners kunnen namelijk reageren vanuit een gedeeld beeld; ook is het idee dat burgers eerder enthousiast zijn over nieuwe ontwikkelingen. Als voordeel werd ook genoemd dat participatie, dankzij virtuele technieken, al in veel vroeger stadium mogelijk is dan voorheen.

 

Simulatie: gekeken kan worden hoe een bepaald ontwerp er in de praktijk uitziet en aanvoelt (ruimtelijke- en beeldkwaliteit). In de ontwerpfase van een gebied kunnen bijvoorbeeld verkeersmaatregelen in de virtuele omgeving ‘uitgeprobeerd’ worden. Verder kunnen burgers en ondernemers alvast door hun (nog te bouwen of te verbouwen) woning of bedrijf lopen. Ook werden ‘risicoanalyses’ benoemd in het kader van vergunningverlening zoals bij evenementen.

 

Beleven van data: belevingstechnologie kan er aan bijdragen dat data beter wordt benut, maar ook dat nieuwe data wordt gegenereerd. Beschikbare data en modellen (bijvoorbeeld verkeer, geluid, schaduw, effectgebied evenementen e.d.) kunnen omgezet worden in herkenbare context. Concreet voorbeeld: varianten beeldkwaliteit groenbeheer beleefbaar maken.

 

Ondergrond: met behulp van Augmented Reality (AR) kan onder het maaiveld gekeken worden (kabels, leidingen, etc.). In dit verband werd het aardgasvrij maken genoemd als voorbeeld.

 

Stadsontwikkeling: ontwerpen van de openbare ruimte: door ruimtelijke plannen al in de ontwerpfase virtueel te beleven kan er realistisch getoetst en getest worden (‘gaat het werken?’, niet alleen stedelijk en fysiek maar ook sociaal zoals drukte, overlast, etc.). Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ontwerpers, beleidsmakers en bestuurders.

 

AfbeeldingGebiedsontwikkeling: kansen om de toekomst te verkennen, denk daarbij aan de omgevingsvisie en (strategische) gebiedsontwikkeling. Verder kunnen minder gelukkige beslissingen (en investeringen)  worden voorkomen.

 

De gemeente voor het voetlicht: virtueel introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en inwoners (rondleiding stadhuis; highlights in de stad). Virtuele citymarketing: introductie voor toeristen om de stad en evenementen alvast te beleven. Ook kunnen verleden, heden en toekomst van locaties zichtbaar worden gemaakt.

 

Wat betekent AR / VR voor uw gemeente?

Op 25 september 2018 organiseert de Publiek Academie een uniek event over het gebruik van eigen omgevingsdata voor 3D-, Virtual-, Augmented-, Diminished- en Mixed-Reality. Concrete toepassingen voor de lokale overheid staan hierbij centraal. In Amersfoort wordt u op 25 september in één dag helemaal bijgepraat over de waarde van deze technieken voor stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke planning, asset management, veiligheid, kwaliteit, citymarketing en burgerparticipatie.

 

Innovatieve sprekers vanuit wetenschap, overheid en markt laten u zien hoe de concrete vertaalslag wordt gemaakt van innovatieve 3D-technologie naar praktisch gebruik binnen de publieke sector. Daarnaast kunnen alle deelnemers tijdens dit event zelf deze technieken beleven en uitproberen. U krijgt in elk geval een ‘andere bril’ mee naar huis, letterlijk en figuurlijk!  Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het Kadaster, Rotterdam in 3D, Centric, Cyclomedia, Geodan, Tygron en de Antea Group.

 

Afbeelding

 

Uniek aan dit event is dat de deelnemers zichzelf kunnen teleporteren binnen verschillende gemeenten in Nederland. Naast deze VR-beleving kunnen ter plekke ook verschillende vormen van AR worden ervaren, gericht op bijvoorbeeld ‘asset management’ in de leefomgeving. Iedere deelnemer krijgt na afloop een VR-bril voor de eigen smartphone mee naar huis!

 

Om iedereen tijdens deze dag een unieke 3D VR/AR ervaring te kunnen bieden is er plek voor slechts 75 deelnemers. Inschrijven kan op publiekacademie.nl/event2018/.

 

Meer informatie: info@publiekacademie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.