of 59179 LinkedIn

Stuiten van verjaring en de ontvangsttheorie

Reageer

Afbeeldingmr. J.M. Fluitsma (Jonne)

 

Met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 april jl., (ECLI:NL:GHARL:2017:2922 wordt de lijn van de Hoge Raad met betrekking tot de criteria die gelden voor het stuiten van de verjaring van een rechtsvordering gevolgd en wordt door het Hof de ontvangsttheorie toegepast.

Het ging in deze uitspraak kort gezegd om het volgende. Eiser heeft in de periode van 2002 tot 2004 werkzaamheden verricht voor gedaagde. Zij heeft daarvoor declaraties gestuurd voor een totaalbedrag van € 4.253,86, die onbetaald zijn gebleven. Eiser vordert daarom de betaling van die declaraties, waarna gedaagde zich beroept op verjaring. Eiser voert aan dat zij door middel van aanmaningen deze verjaring heeft gestuit, waarna de rechtbank de vordering van eiser heeft toegewezen.

 

Gedaagde gaat tegen dit oordeel in hoger beroep, waarbij zij aanvoert dat eiser weliswaar bewijs heeft geleverd dat hij de aanmaningen (stuitingshandelingen) heeft verzonden, maar dat dit niet betekent dat deze door gedaagde zijn ontvangen. Het Hof overweegt vervolgens dat de verjaring van een rechtsvordering kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning. Ingevolge artikel 3:37 lid 3 BW moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Indien de ontvangst van een verklaring wordt betwist, ‘brengt een redelijke op de behoefte van de praktijk afgestemde uitleg met zich mee dat de afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen (en zo nodig te bewijzen) dat niet alleen de verklaring door hem (naar het goede adres) is verzonden, maar ook dat zijn verklaring op dat adres is aangekomen (HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104).

 

Het Hof overweegt vervolgens dat eiser genoeglijk heeft bewezen dat de aanmaningen door hem naar het juiste adres zijn verzonden. Niet bewezen echter, is de omstandigheid dat deze verklaringen gedaagde ook daadwerkelijk hebben bereikt. Hiermee is de vordering niet binnen 5 jaren na opeisbaarheid gestuit, waarmee deze is verjaard.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jonne Fluitsma, E: jonne.fluitsma@nysingh.nl | M: 06 53`10 28 77

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.