of 59199 LinkedIn

Studententeam verwerkt verkiezingsuitslag 1939

Reageer

Uitslag nooit officieel gepubliceerd door het CBS.

Een gemotiveerd studententeam ondersteunt het dagelijkse functioneren van PBLQ. Te denken is aan de organisatie van evenementen, het verbeteren van ondersteunende software of het versterken van de informatieuitwisseling. Vanuit hun onbevangen blik weten de studenten de adviseurs van PBLQ scherp te houden en schudden ze bij tijd en wijle ‘de boel op’.

En soms worden ze ook ingezet bij inhoudelijke klussen. Nederland is een hoog-ontwikkelde democratie waar al decennialang allerlei verkiezingen plaatsvinden. Maar niet alle informatie over de uitkomsten van al die verkiezingen is zomaar beschikbaar. Vooral wat de periode voor de Tweede Wereldoorlog betreft zijn er veel witte vlekken. Her en der zijn er wel bronnen, maar die zijn bij weinigen bekend en slecht toegankelijk. Zo is aan slechts een beperkt aantal wetenschappers bekend dat het CBS voor de jaren 1931, 1935 en 1939 de uitslagen van de in die jaren uitgevoerde verkiezingen voor zowel provinciale staten als de gemeenteraden heeft geïnventariseerd. Met de uitslag van 1939 is iets heel bijzonders aan de hand, die is nooit door het CBS officieel gepubliceerd. Alleen bezoekers aan het CBS kunnen die in handen krijgen. Een extra beperking is dat de uitslagen slechts handgeschreven in de desbetreffende publicatie is opgenomen en dat nooit alle getallen zijn getotaliseerd.

 

In het kader van een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis van de gemeenteraad (een bundel die in maart 2018 zal verschijnen) had Peter Castenmiller behoefte aan inzicht in deze uitslagen. Maar ja, dat was dus veel werk. Juist dan biedt zo’n enthousiast studententeam uitkomst. Deze studenten vonden het verwerken van deze uitslagen een verrassende en uitdagende klus. Op een bijzondere manier kregen ze zo inzicht in de veelzijdige lokale politiek van voor de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin nog sprake was van meer dan 1.000 gemeenten en vrij buitenissige partijen.


In de praktijk bleek het maar wat lastig om de soms onduidelijk geschreven gegevens over te nemen. Bovendien bleken de medewerkers van het CBS toentertijd geen vlekkeloze prestatie te hebben geleverd. Verschillende malen bleek er sprake van verschrijvingen. Het achterhalen van de fouten en het uitvogelen wat dan wel de goede getallen zouden zijn bleek zo onverwacht boeiend en uitdagend.

 

Het uiteindelijke resultaat, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen van 1931, 1935 en 1939 op het niveau van de toenmalige gemeenten, zal in de loop van 2018 via de database van de Kiesraad aan elke verdere belangstellende beschikbaar worden gesteld. Niet alleen levert PBLQ zo graag een bijdrage aan beter inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, onze studenten hebben zelf kunnen ervaren hoe onverwacht interessant en uitdagend ogenschijnlijk saai archiefwerk is.

 

Vragen?

Peter Castenmiller, Adviseur

06 25 00 79 22 / Stuur mij een e-mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.