of 59185 LinkedIn

Steun voor sluiting productiecapaciteit en investeringen in nieuwe activiteiten

Reageer

AfbeeldingmAfbeeldingr. E. Belhadj (Ekram), mr. C.T. Dekker (Cees).

Nederland heeft een steunmaatregel ingevoerd voor de sluiting van productiecapaciteit van de pelsdierhouderijsector en voor investeringen in nieuwe activiteiten op landbouwbedrijven is, met als doel de negatieve gevolgen van de sluiting van de ondernemingen te beperken en het sluitings- en omschakelingsproces te bevorderen. De Commissie heeft deze maatregel getoetst aan de Landbouwrichtsnoeren, en hoewel de maatregel op een onderdeel niet helemaal voldoet aan een voorwaarde uit de richtsnoeren, is deze goedgekeurd.

De Wet verbod pelsdierhouderij verbiedt sinds 15 januari 2013 het houden, doden of doen doden van pelsdieren. Bestaande pelsdierhouders mogen hun activiteiten onder bepaalde voorwaarden tijdens een overgangsperiode voortzetten tot 1 januari 2024, de uiterste datum waarop de capaciteit voor de bontproductie moet worden gesloten. In dat kader heeft Nederland eerder genoemde steunregeling aangemeld. De looptijd van de regeling is vanaf de datum van het besluit van de Commissie tot en met 31 december 2022. De begroting voor deze steunregeling bedraagt in totaal € 23 miljoen, waarvan naar schatting € 16 miljoen voor de sluiting van capaciteit en € 7 miljoen voor investeringen. De maximale steunintensiteit bedraagt 50% van de gemaakte subsidiabele kosten voor de vernietiging van productiecapaciteit en 40% van de gemaakte subsidiabele investeringskosten voor de omschakeling naar nieuwe landbouwactiviteiten. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten op grond van de steunregeling voldoen aan specifieke voorwaarden.


Deze maatregel levert staatssteun op, en is op grond van de Landbouwrichtsnoeren toelaatbaar, zo constateerde de Commissie. Op grond van de Landbouwrichtsnoeren kunnen verschillende steunmaatregelen voor (onder meer) de landbouwsector goedgekeurd worden. Voorbeelden zijn: steun voor cultureel en natuurlijk erfgoed, steun voor verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen, steun voor agromilieuklimaatverbintenissen  en steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector. Deze richtsnoeren bieden dan ook goede mogelijkheden dat steun van decentrale overheden voor de landbouwsector wordt toegestaan, na aanmelding bij de Commissie. Van belang is wel dat in een zo vroeg mogelijk stadium van het besluitvormingsproces rondom het vaststellen van een steunmaatregel rekening wordt gehouden met de staatsteunregels. Immers, dan is er nog aanzienlijke ruimte om rekening te houden met voorwaarden van de regelgeving om te zorgen dat de steunmaatregel goedgekeurd kan worden. Naast de Landbouwrichtsnoeren zijn er overigens nog andere steunkaders die relevant zijn voor steun aan de landbouwsector.

 

Heeft u vragen over de staatssteunregels of over (voorgenomen) steunverlening toelaatbaar is? U kunt contact opnemen met onze staatssteunspecialisten Ekram Belhadj of Cees Dekker.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.