of 59179 LinkedIn

Stakeholderanalyse Basisregistratie ondergrond

Reageer

De Basisregistratie ondergrond (BRO) wordt de centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Het Programmabureau BRO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft het totstandkomingsproces vorm in het programma BRO. Het programma is opgedeeld in een aantal tranches waarvan de eerste tranche in de loop van 2017 operationeel wordt. Uit de ervaringen met de eerste tranche blijkt dat het lastig is de juiste belanghebbenden op een goede manier te betrekken bij de uitwerking. Op basis van deze ervaringen wil het Programmabureau BRO het proces voor de tweede tranche aanpassen.

Het programmabureau BRO heeft PBLQ eind 2016 gevraagd een korte analyse uit te voeren over de eerste tranche en met de lessen die dit oplevert te komen met een procesadvies voor de 2e tranche. Dit in verband met de kennis en kunde van PBLQ van basisregistraties en programma’s. Het doel hierbij:

  • breng de relevante stakeholders in kaart;
  • kom met een voorstel op welke wijze de stakeholders op een nuttige en gepaste wijze zijn te betrekken;  
  • adviseer welk (inrichtings)proces voor de 2e tranche nodig is.

 

PBLQ heeft dit naar tevredenheid van de opdrachtgever vormgegeven door een open proces, vele interviews, een landelijke sessie en een publieke consultatie van het voorstel. Om zo vooral ook een gedragen advies te formuleren. Ook schetst het voorstel het stakeholdermanagement voor de 2e tranche en het belang van het betrekken, dan wel communiceren met alle (>400) partijen.

 

Het volledige advies en het doorlopen proces is terug te lezen op de website van de BRO: resultaten stakeholderanalyse tranche 2 online.

 

Vragen?

Niek van As, Adviseur

06 27 11 94 13 / Stuur mij een e-mail
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.