of 59318 LinkedIn

Smart city Tel Aviv

PBLQ Reageer

Tel Aviv, “the Nonstop City", is een succesvolle smart city. Dat blijkt uit de breedte van initiatieven en diensten, uit de 100% dekking van sommige diensten maar vooral uit het feit dat Tel Aviv in 2014 werd uitgeroepen tot beste Smart city tijdens de jaarlijkse Smart city expo in Barcelona. Wat is het geheim van Tel Aviv? Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn we tijdens onze studiereis naar Israël op bezoek geweest bij de IT-afdeling van deze gemeente.

Tel Aviv is met ruim 400.000 inwoners de tweede stad van Israël maar heeft verreweg het grootste budget voor IT van alle Israëlische steden. Deze moderne metropool is dat wel aan haar stand verplicht. De stad heeft dan ook een centrale ICT-afdeling met 400 man. In vergelijking met Nederlandse steden is dat behoorlijk groot. Opvallend is verder dat de stad veel zelf ontwikkelt, er is geen sprake van triple-helix-achtige samenwerking. Natuurlijk wordt er wel samengewerkt, bijvoorbeeld met de Universiteit die op zogenaamde beta sites specifieke applicaties test. Ook organiseert Tel Aviv hackatons om ideeën op te halen voor de oplossing van specifieke maatschappelijke problemen. Maar samenwerking om die oplossingen te realiseren past niet in het denkraam van de ICT-afdeling: andere partijen snappen de specifieke context van de stad onvoldoende om echt productief te kunnen bijdragen. 


TRENDSBoek: Smart City - een stap op weg naar smart governance


 

Dit past in het meer algemene beeld dat we tijdens de studiereis krijgen van Israël als Start-up Nation: veel uitwisseling van ideeën, maar daarna gaan de start ups over op eigen kracht om hun plan te realiseren. Natuurlijk gebeurt dat in een ecosysteem dat een goede voedingsbodem is voor start ups: veel ondernemende techneuten, falen is vooral een stap naar succes, niet geprobeerd is altijd mis, en vooral snel leren. Een onwrikbaar geloof in eigen kunnen, en het vermogen de wereld te kunnen veranderen.

 

       

Een ICT-afdeling die een Smart city-programma opzet met als motto ‘changing the city’ heeft lef.

 

Zo ook in de stad Tel Aviv: een ICT-afdeling die een Smart city-programma opzet met als motto ‘changing the city’ heeft lef. En omdat de ICT-afdeling zelf allerlei sociale toepassingen ontwikkelt om een burger te betrekken die eigenlijk niet zo veel wil met de stad. Overigens worstelt ook deze stad met vergelijkbare problemen als gemeenten in Nederland: Tel Aviv ligt permanent onder vuur van cyber-aanvallen. Ook heeft het moeite om goede mensen te werven, werken voor de gemeente is toch een beetje sociale dienstplicht (in een land met jaren dienstplicht voor mannen en vrouwen). En Israël heeft vergelijkbare privacywetgeving als ieder modern westers land. 

 

Kortom, Smart city Tel Aviv heeft vergelijkbare uitdagingen als steden in Nederland en is qua grootte goed vergelijkbaar. In tegenstelling tot veel Nederlandse Smart cities, waar het doorgaans de afdelingen economische zaken of strategie zijn die een Smart city initiatief trekken, is in Tel Aviv de ICT-afdeling ‘in charge’, en uitermate succesvol. Tel Aviv heeft dan ook een bestuur dat zich laat overtuigen van de nut en noodzaak van investeringen in slimme toepassingen en vooral ook in cybersecurity. En een CIO die gelooft dat zij met ICT de stad kan veranderen.

 

Vragen?

Johannes van Veen, Adviseur

06 52 65 48 29 / Stuur mij een e-mail
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.