of 59162 LinkedIn

Smart City. Bekijk 'm eens door de veiligheidsbril

Smart City. Bekijk 'm eens door de veiligheidsbril
Reageer

In een steeds drukkere wereld wordt veiligheid een steeds belangrijker thema. Aan u de taak om de inwoners van uw stad te beschermen tegen veiligheidsrisico’s. Of het nu gaat om bescherming tegen water, verkeersongelukken, milieurampen, inbraken of aanslagen, er wordt van u verwacht dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Op de Dag van de westelijke gemeenten kijken we vooral door de veiligheidsbril naar de openbare ruimte. Benutten we de beschikbare technologieën en data wel genoeg, of kunnen we de openbare ruimte nóg veiliger maken? Diverse praktijkcases geven stof tot nadenken...

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Vertrekhal, Benjamin Franklinstraat 507 te Rotterdam.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin uw contactgegevens naar samenslimmer@ziut.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om ‘Dag van de westelijke gemeenten’. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

 

13.00 — 13.30 — Gemeente Rotterdam

 

“Het verhaal achter de Willemsbrug”

 

Bruggen zijn kwetsbare objecten in de openbare ruimte als het gaat om veiligheid. Zo ook de Willemsbrug. De Willemsbrug speelde in de tweede wereldoorlog een belangrijke rol. Na de Duitse inval in 1940 verdedigden mariniers deze brug en de ernaast gelegen spoorbrug, waarbij de tegenstand van de Nederlandse mariniers veel langer stand hield dan verwacht. Meer dan 75 jaar later wordt de herbouwde brug gerevitaliseerd en voorzien van nieuwe rode ledverlichting, die de brug niet alleen beter zichtbaar maakt, maar ook zijn identiteit in de avonduren teruggeeft.

 

13.30 -14.00 - Cunera Smit - Opgavemanager Smart City Dordrecht

 

“Slim omgaan met water”

 

De ondergrond van Dordrecht is een fragiel evenwicht van veen en water. Te veel water zorgt voor overlast, te weinig water voor verzakkingen en paalrot. Daarom moet het waterpeil scherp in de gaten worden gehouden. Dat gaat nu maandelijkse via handmatige metingen in de circa 500 peilbuizen in de stad. Afgelopen jaar zijn er proeven gedaan om dit proces te automatiseren en de informatie toegankelijk te maken voor hen die met de grondwaterproblematiek te maken hebben. De gemeente Dordrecht vertelt hoe zij deze problematiek aanpakt.

 

14.00 -14.30 Frank van der Vloed - Directeur Philips Lighting Benelux

 

“Big data inzetten voor een veilige verkeersdoorstroming”

 

Een slimme en veilige stad bereik je niet alleen door metingen te doen en informatie te verzamelen. Met name de bundeling van de informatie van verschillende databronnen geeft soms verrassende nieuwe inzichten. Frank van der Vloed, directeur van Philips Lighting Benelux, vertelt hoe Philips de databases van andere bronnen combineert en analyseert om de verkeersveiligheid te vergroten.

 

15.00 -15.30 Nationale Politie

 

“Minder woninginbraken met een slimme openbare ruimte?”

 

Woninginbraak heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in hun eigen woonomgeving. Het terugdringen van woninginbraken en het vergroten van de heterdaadkracht is één van de prioriteiten van het huidige kabinet en de politie. Inbrekers blijven echter óók inventief. Daarom vraagt dit continue om aandacht en vernieuwing. Er zijn al ontzettend veel slimme internetconnected producten op de markt die van alles kunnen waarnemen en controleren in huis. De uitdaging is om niet alleen op huisniveau het gedrag van inbrekers te herkennen en hier vroegtijdig op te reageren, maar ook op straatniveau. Zo verplaatsen we de barrière van de muren van het huis naar de straat. De Nationale Politie heeft samen met TNO een pilot uitgevoerd om de mogelijkheden te onderzoeken en deelt de resultaten met ons.

 

15.30 -16.00 Brainstorm sessie - allen

 

“Hoe kun je bestaande middelen in de openbare ruimte slim inzetten bij calamiteiten?”

 

Laten we eens out of the box gaan denken met z’n allen. Hoe kunnen we nu, nadat we deze praktijkcases gehoord hebben, de openbare ruimte nog veiliger maken met de bestaande middelen?

 

16.00 -18.00 Rondvaart door de Maashavens & borrel

 

Met de rondvaartboot maken we een tocht door de Maashavens en bekijken we de Willemsbrug en de Erasmusbrug, die vanaf nu ook dient als steunbetuiging na een aanslag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.