of 59190 LinkedIn

Robert Forkink

Senior Consultant

T: +31 (0)570 67 94 05
M: +31 (06) 51 49 41 34
E: robert.forkink@anteagroup.com

 • Hoezo ‘cultuurverandering’? Het gemeenteloket wordt geen afhaalchinees…

  Reageer

  Cultuurverandering, ik hoor dit woord steeds vaker wanneer het om de Omgevingswet gaat. Sommigen hebben het zelfs al over een cultuurshock die toegediend moet worden. En ik vermoed (ik weet ‘t eigenlijk wel zeker) dat in veel gemeentelijke organisaties het onderwerp cultuurveranderingstraject al op de agenda is gezet. Want, dat is toch wat we op z’n minst nodig hebben om van een ‘nee, tenzij’-, naar een ‘ja, mits’-cultuur te komen? Meedenkers in plaats van vastdenkers; ontschotters in plaats van schuttingbouwers…

 • De Omgevingswet: zó spannend is het nu ook weer niet…

  Reageer

  De komst van de Omgevingswet juich ik toe. Het is een mooie en noodzakelijke verbetering, zeker gezien het proces om tot kwalitatievere besluiten te komen. Meer samenhang, transparanter… enfin, we kennen de termen inmiddels. Tegelijkertijd merk ik dat ruimtelijk gezien de verwachtingen ook hooggespannen zijn. Bij gemeenten, burgers, bedrijven en belangenverenigingen, leeft soms het idee dat de Omgevingswet een ‘gamechanger’ gaat zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving in ons land. 

 • De projectleider Omgevingswet: ‘man met kloten, dijk van een wijf?’

  Reageer

  Wanneer projectleiderschap en Omgevingswet ter sprake komt, moet ik onherroepelijk aan een sketch van Van Kooten & De Bie denken. Wim de Bie gaat als headhunter Johan Lammee in op inspirerend leiderschap. ‘Zelfstandig leiderschap, mee-participeren in beleidsontwikkeling, sturing geven aan een team: bla bla bla. Neen, ik voorspel u: we zoeken straks geen managers meer, maar een ‘man met kloten’ of een ‘dijk van een wijf.’

 • Hoe maak je een implementatieplan dat écht werkt?

  Reageer

  Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s. Een positieve ontwikkeling, maar wel één waarmee gemeenten zichtbaar worstelen. Want hoe geef je vorm aan een goed plan?

 • Bouwen aan de Omgevingswet: eerst de fundering, dan pas het dak!

  Reageer

  Stuurgroepen, financieringsvoorstellen en implementatieplannen: veel gemeenten zijn actief bezig met de komst van de Omgevingswet. Dat is positief. Maar ik zie gemeenten ook worstelen om van plan naar uitvoering te komen. Want, wat moet eerst en wie is aan zet? Wat dat betreft is de implementatie van de Omgevingswet als het bouwen van een huis: het vraagt om een goed ontwerp én een goede volgorde. 

 • Hoe worstelt u zich deze zomer door 2357 pagina’s AMvB’s?

  Reageer

  Daar lagen ze dan op mijn bureau: 2357 pagina’s die samen de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de nieuwe Omgevingswet vormen. Ze werden op 1 juli openbaar gemaakt zodat ‘iedere belangstellende’ voor 16 september z’n op- en aanmerkingen kan geven. Een opgave: wie voor elke pagina 4 minuten leestijd uittrekt, heeft minimaal 157 uur nodig om alles grondig te lezen.

 • Waarom de Omgevingswet dus géén Wabo wordt

  Reageer

  De pessimisten zagen hem al aankomen, voor de optimisten kwam het als een onaangename verrassing: de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot het voorjaar van 2019. Vier maanden uitstel slechts, maar toch een vertraging die knaagt. Want, hebben we dit al niet eens eerder meegemaakt?