of 59179 LinkedIn

Rechtsnorm verdeling schaarse vergunningen geldt ook bij verdelingen schaarse subsidies

Rechtsnorm verdeling schaarse vergunningen geldt ook bij verdelingen schaarse subsidies.
Nysingh Advocaten-Notarissen Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

Overheden moeten iedereen gelijke kansen bieden om mee te dingen bij het verdelen van schaarse rechten, zoals vergunningen en gedoogverklaringen. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het beginsel van gelijke kansen ook geldt voor de verdeling van schaarse subsidies. Deze uitspraak leidt in de praktijk tot de vraag of de uitspraak ook geldt voor de verdeling van incidentele subsidies en/of begrotingssubsidies.

Bij de verdeling van schaarse vergunningen geldt op grond van een uitspraak van 2 november 2016 van de Afdeling in het Nederlandse recht een rechtsnorm. Deze strekt ertoe dat overheden bij het verdelen van schaarse vergunningen op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet bieden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in dit verband strekt tot het bieden van gelijke kansen. Meer over deze uitspraak kunt u lezen in het artikel van Vera Textor.

 

Op 17 juli 2018 oordeelde de Afdeling voor het eerst dat het beginsel van gelijke kansen ook geldt voor de verdeling van schaarse subsidiemiddelen (zie ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Het ging in deze uitspraak om de verdeling van een innovatiesubsidie, die was gebaseerd op een subsidieregeling en waarbij een subsidieplafond was ingesteld. Uit de uitspraak blijkt dat het inwilligen van alle subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het totaal te verdelen subsidiebedrag (het plafond). In dat geval is sprake van schaarste en moeten overheden dus aan alle gegadigden gelijke kansen bieden.

 

Advies

Bij incidentele en begrotingssubsidies ontbreekt het aan een wettelijke grondslag. In theorie is er in die situatie geen sprake van schaarste; er zijn slechts een of enkele gegadigden voor de subsidie en de overheid zou voldoende middelen beschikbaar moeten hebben. Bij het onder de loep nemen van incidentele subsidies of begrotingssubsidies is het mijns inziens de vraag of deze theorie altijd overeenkomt met de praktijk. Ik raad daarom aan om incidentele subsidies niet al te lichtvaardig toe te kennen en om bij begrotingssubsidies goed na te denken over mogelijke concurrenten.

 

Wilt u meer over weten over het verdelen van subsidies neem dan contact op met Vera Textor, advocaat subsidierecht en lid van de Marktgroep Overheid bij Nysingh advocaten-notarissen.

 

Meer over subsidierecht leest u op: www.nysingh.nl/subsidierecht.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.