of 59281 LinkedIn

Participeren moet je leren

Participeren moet je leren. Overheidsparticipatie ondersteunt een energieke samenleving, waarin de expertise en belangen van inwoners en ondernemers actief betrokken worden. Dat vraagt gelijkwaardige bejegening.
Publiek.nl Reageer

Overheidsparticipatie ondersteunt een energieke samenleving, waarin de expertise en belangen van inwoners en ondernemers actief betrokken worden. Dat vraagt gelijkwaardige bejegening. Vanuit meervoudig democratisch perspectief. Het advies Leren door Doen, van het NSOB & PBL is inspirerend, taai èn leerzaam.

Als inwoners verantwoordelijkheid willen en moeten nemen vraagt dat een overheid die participatie faciliteert, die vertrouwt en dienstbaar ondersteunt. Zonder democratische en rechtsstatelijke waarden uit het oog te verliezen. Het vraagt om een helder proces dat per situatie samen met belanghebbenden is ontworpen. Dat samen doen bevordert gelijkwaardigheid.

Procesvaardigheden ontwikkelen is cruciaal voor zowel ambtenaren, bestuurders als inwoners, omdat veel mensen gewend zijn aan hiërarchische structuren, het recht van de sterkste en de meerderheid. Helaas leidt dat tot onderschatten, overnemen, achteroverleunen, zelfoverschatting, geen verantwoordelijkheid nemen, ja zeggen en niet doen.

Je kunt verantwoordelijkheid nemen als je het krijgt. Als alle beschikbare informatie toegankelijk is en als ook inwoners en ondernemers gelijkwaardige (ervarings)deskundigen mogen zijn. Bedenk als bestuurder en ambtenaar dat je tegenspraak constructief kunt benutten als je zelf stevig in je schoenen staat. Met een heldere visie op je doel en je rol. Weet je waarom je een participatieproces wilt? En waartoe het moet leiden?

Participatie vraagt gelijkwaardigheid

Omdat we heel ongelijk zijn in onze wensen, vaardigheden, ervaringen, (machts)positie en perspectieven, is ruimte voor verschillen noodzakelijk. Net als vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Iedereen wil gehoord en gezien worden en betekenisvol bijdragen. Dat zijn basisbehoeften. Maak daarom juist meer ruimte voor de verschillen, behandel elkaar gelijkwaardig als ongelijke en nodig actief uit om belangen op tafel te leggen. Een goede procesbegeleider faciliteert het wederzijds verplaatsten in wat de ander nodig heeft om echt mee te doen.

Consentbesluitvorming (geen-bezwaarbeginsel)

Sociocratisch organiseren van je (project)bestuur en besluitvorming met Deep Democracy vergroten de openheid en gelijkwaardigheid. En daarmee de kwaliteit van samenwerking. Bepaal met elkaar welke doelen je wilt bereiken, welke spelregels gelden, wie welke rol vervult en benut ieders expertise. Ervaringskennis, technische expertise en bewaken van rechtmatigheid zijn van gelijkwaardig belang.

Karin Vosters is zelfstandig coöperatie adviseur, bestuurskundige, gesprek- en organisatiebegeleider. Ze begeleidt momenteel de leergang Overheidsparticipatie voor gemeente ambtenaren in Zeeland en de vorming van een gebiedscoöperatie voor natuurontwikkeling.

Publiek.nl organiseert op 28 juni met Karin Vosters een bijeenkomst Consentbesluitvorming. Met inbreng van je eigen casus.

 

Praktische informatie:

  • Datum en tijd: 28 juni 2018, 16:00 – 19:00 uur
  • Locatie: De AtoomclubAtoomweg 50, Utrecht
  • Inschrijven kan via deze link. Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen, meld je dus snel aan!
  • Wij zorgen voor iets te eten
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden
  • Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.