of 59281 LinkedIn

Overheid als Startup!

Overheid als Startup! Het werken vanuit opgaven, als een deken over de organisatie heen gedrapeerd, maakt het mogelijk om de overheid te laten experimenteren met en profiteren van innovatieve technieken
Reageer

Onlangs verscheen de publicatie Datagedreven sturing in gemeenten van het A+O fonds Gemeenten. De nota verkent de veranderingen als gevolg van het werken met big data en noemt datagedreven werken een gamechanger, oftewel het zal de manier waarop de gemeentelijke organisatie functioneert ingrijpend veranderen. Sterker nog: de huidige manier van werken past niet meer in een tijd waar steeds meer data realtime beschikbaar zijn. Volgens deze publicatie gaat de bureaucratische organisatie dan ook niet meer goed samen met de vraag naar een wendbare organisatie.

In dit geval wordt met name big data genoemd als drive om de klassieke overheidsorganisatie te transformeren tot een organisatie die zich snel kan aanpassen aan nieuwe informatie en omstandigheden. Deze wendbaarheid en flexibiliteit wordt echter al jaren bepleit, steeds vanuit een andere kracht. Argumentatie werd en wordt gevonden in ‘de snel veranderende samenleving’, ‘van buiten naar binnen’, ‘de informatiemaatschappij’, ‘de politieke waan van de dag’, etc. Daarbij zijn allerlei concepten bedacht zoals ‘de logica van de burger’, ‘contextgedreven’, ‘opgavengestuurd’, ‘binnen = buiten’, ‘waardengestuurd’ en inmiddels dus ook ‘datagestuurd’.

 

Bij deze verschillende vormen van sturing worden vaak mooie graphics geleverd met aan de linkerkant hoe het is en aan de rechterkant hoe het moet worden, veelal voorzien van uitnodigende innovatieve termen. In het verleden was de tendens om de beweging van links naar rechts daadwerkelijk te maken, oftewel de gehele organisatie te ontwikkelen naar een nieuwe vorm met nieuwe indelingen. Men sprak dan van ‘de reorganisatie’, en wie zat daar niet middenin? Later kwam een term als ‘organisch veranderen’ ervoor in de plaats want er zou nooit meer worden gereorganiseerd, de organisatie veranderde immers voortdurend. En ondanks die voortdurende ontwikkeling is er nog steeds die klassieke ‘bureaucratische organisatie’ die ook het A+O Fonds benoemt.

 

De vraag is of die klassieke organisatie ‘in de weg zit’ richting meer wendbaarheid of dat deze juist een stabiele basis biedt om flexibel te opereren? Daar is in het bestek van dit artikel geen sluitend antwoord op te geven, maar laten we eens uitgaan van die stabiele basis. Als je daarover heen een ‘innovatiedeken’ legt van datagestuurd, opgavengestuurd, waardengestuurd, en alle andere gamechangende vormen van gestuurd werken, dan combineer je het beste van twee werelden: wendbaarheid én de stabiele basis die een overheid nu eenmaal nodig heeft; ook dat is een publieke waarde. Het ligt voor de hand dat beiden uiteindelijk naar elkaar toe groeien. Zo geeft de hierboven genoemde publicatie van het A+O-fonds bijvoorbeeld aan dat big data gevolgen heeft voor de beleidscyclus en het werk van beleidsambtenaren.

 

In de publicatie staat een mooie opsomming die prima randvoorwaarden oplevert voor zo’n  ‘innovatiedeken’:

  • Dynamisch managen: een grotere rol voor eigen verantwoordelijkheid van medewerkers met een positief effect op motivatie, creativiteit en ondernemerschap.
  • Slimmer werken: medewerkers krijgen ruimte om te doen waar ze goed in zijn en te bepalen waar, wanneer en met wie ze het werk het beste kunnen doen.
  • Flexibel organiseren: diversiteit aan kennis en kunde wordt zo optimaal mogelijk ingezet, bijvoorbeeld door multidisciplinaire teams.
  • Co-creatie: samenwerking opzoeken met externen waardoor nieuwe kennis en inzichten binnen bereik komen.

 

Deze aspecten vinden we terug in wat veel gemeenten opgaven gestuurd werken noemen. Het werken vanuit opgaven, als een deken over de organisatie heen gedrapeerd, maakt het mogelijk om de overheid te laten experimenteren met en profiteren van innovatieve technieken: de overheid als startup!

 

Een voorbeeld van een dergelijke innovatie is virtuelegemeente.nl van Publiek.nl, waarmee opgavengestuurd werken gefaciliteerd wordt. Publiek.nl werkt aan vernieuwende concepten voor de overheid zoals organisatieonafhankelijk werken. Meer informatie: info@publiek.nl.

 

Auteur: Harry van Boven

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.