of 59130 LinkedIn

Opgaven Gestuurd Werken, hoe doe je dat?

Reageer

Bij de formatie van het nieuwe kabinet was modernisering van de arbeidsmarkt, en daarmee de verhouding tussen flex en vast, een belangrijk onderwerp. Zo is er de steeds sneller in kwaliteit en kwantiteit wisselende behoefte aan arbeidscapaciteit, de (buiten)wereld vraagt immers om flexibiliteit. Daarnaast is er behoefte aan vaste structuren en zekerheid. Ook binnen de publieke sector zien we dergelijke dilemma’s terug.

Maatschappelijke opgaven vragen immers om snel schakelen en dus om flexibiliteit. Hiervoor zijn twee dingen nodig. Om te beginnen een continu en actueel beeld van de opgaven waar de overheid, samen met organisaties en burgers, voor staat. Daarnaast moet de overheidsorganisatie flexibel kunnen inspelen op de geïdentificeerde opgaven: de opgaven gestuurde organisatie. Een dergelijke flexibele organisatie staat haaks op de traditionele organogrammen en sturingsmodellen. Het projectmatig werken – waarbij de teams in de praktijk vaak langdurig en in ongewijzigde samenstelling functioneren -  heeft dit niet kunnen ondervangen. Daarom zijn overheidsorganisaties al een tijdje op zoek naar nieuwe vormen van sturing en werken, juist om een goede balans te vinden tussen ‘flex en vast’.

 

Diverse overheden zijn dan ook concepten als ‘Werken vanuit de bedoeling’, ‘Contextgedreven werken’, ‘Vraagstukgericht werken’ en 'Waardengestuurd werken’ aan het ontdekken en ontwikkelen. Vanuit de wens om de maatschappelijke opgaven centraal te stellen en de organisatie hierop toe te rusten. Dit levert allerlei vragen op: op welke wijze worden opgaven en vraagstukken vanuit de samenleving geïdentificeerd? Hoe kunnen vraagstukken in een mooi samenspel tussen overheid en burgers worden opgepakt? Hoe het zit met de politieke en bestuurlijke invloeden?

 

En er zijn vragen die meer gaan over de 'binnenkant' van de – vaak nog behoorlijk traditionele – organisatie: Moet er gereorganiseerd worden of juist niet? Wat zijn de gevolgen voor het HRM-beleid? Hoe functioneren opgaventeams eigenlijk? Wat zijn praktische tools om deze nieuwe manier van sturing te faciliteren? Wat vraagt het van onze mensen?

 

Op 14 december zullen (ervarings)deskundigen op het terrein van Opgaven Gestuurd Werken hun kennis delen met geïnteresseerden in deze nieuwe manier van werken. Daarbij staat de vraag centraal hoe je het buiten én binnen organiseert. Sprekers zijn Igno Pröpper, Goos Minderman, Wilco van Egmond, Martin den Dulk (ervaringsdeskundige gemeente Rijswijk) en Harry van Boven. Tom Vaessen is dagvoorzitter.

 

Meer informatie:

www.pmseminars.nl/opgaven-gestuurd-werken-hoe-werkt-dat/.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.