of 59281 LinkedIn

Ontwerp met veiligheid in je achterhoofd

Ontwerp met veiligheid in je achterhoofd. Data kunnen worden gebruikt voor allerlei innovaties op het gebied van veiligheid. De publieke orde kan worden bewaakt en via intelligence kan cybersecurity worden bewaakt
Ziut Reageer

Data kunnen worden gebruikt voor allerlei innovaties op het gebied van veiligheid. De publieke orde kan worden bewaakt en via intelligence kan cyber security worden bewaakt. Joris den Bruinen, adjunct-directeur bij The Hague Security Delta, wijst echter op de vaak klakkeloze wijze waarop innovaties worden omarmd.

‘Security by design is helaas nog lang niet altijd de standaard.’ Partners van The Hague Security Delta werken samen in een nationaal veiligheidscluster met internationale allure voor een veiligere slimme wereld.

 

De nota ‘Pieken in de Delta’ uit 2006 bracht een omwenteling in het regionaal economisch beleid van het ministerie van Economische Zaken. Waar het ministerie tot dan toe vooral gericht was op het ondersteunen van achtergebleven regio’s, werd met Pieken in de Delta een keuze gemaakt voor clusters met potentie. De regeling, voornamelijk gesubsidieerd door de aardgasbaten, had tot doel het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Een van de onderdelen van het cluster Zuidvleugel Randstad was internationaal recht, vrede en veiligheid.

 

In en rond Den Haag vestigden zich steeds meer organisaties, bedrijven en kenniscentra op het gebied van veiligheid. Pieken in de Delta wilde vooral de economische activiteiten aanjagen door de samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De subsidieregeling liep in 2010 af, maar het cluster zette zijn volgende stap in 2012 middels de oprichting van The Hague Security Delta. Gesteund door de gemeente Den Haag en founding partners zoals KPN, FoxIT, TNO en TU Delft, zet HSD de regio en Nederland op de internationale kaart als de plek voor nationale veiligheid, digital forensics en cybersecurity. ‘De traditionele beveiligingsbedrijven zitten door het hele land, maar wij onderscheiden ons door de focus te leggen op technologische innovaties ten behoeve van securityvraagstukken en digitale bedreigingen en kansen.’

 

Je bent een van de grondleggers van HSD. Wanneer had je door dat je iets te pakken had?

‘Pieken in de Delta liep in 2010 en toen was al duidelijk dat er een basis lag als je keek naar de cijfers en trends. Wat ook bleek is dat er een partij zou moeten zijn die de complexe veiligheidsvragen signaleert en duidt en partijen bij elkaar brengt om ze op te lossen. We leven in een wereld waarin fysieke en digitale veiligheid vervlochten zijn en steeds complexer worden en ook waarin niet één bedrijf de totaaloplossing gaat bieden. Vanuit dat idee zijn we gaan bouwen aan HSD en inmiddels hebben we meer dan 270 partners en groeit de veiligheidssector in Nederland met meer dan 5 procent per jaar.’

 

En dat is jullie verdienste?

‘Nee, zover wil ik zeker niet gaan. Er is geen wetenschappelijk causaal verband tussen die groei en onze activiteiten. Er is wel een duidelijke beredeneerde relatie, waarbij innovatie en samenwerking bijdragen aan de groei. HSD is daarbij de verbindende factor. Wij bieden toegang tot kennis, markt, talent en financiering en kapitaal. Na jaren van krimp in de sector, met name in de traditionele beveiligingsbranche, groeit de securitysector nu erg snel in het hele land. Het afgelopen jaar zijn er duizend extra banen binnen de sector gekomen waarvan vierhonderd in de Haagse regio.’

 

Jullie weten in ieder geval waar het geld zit voor securityinnovaties?

‘Wij ontsluiten onze kennis over waar de potjes met geld zijn voor innovatiestimuleringen, vanuit RVO en NWO, Horizon2020 en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben ook goede relaties met kapitaalverstrekkers als Innovation Quarter en venture capitalists. De innovatiesubsidies zijn niet meer zo riant als vroeger en dat is een goede ontwikkeling. Het slagingspercentage van de projecten is omhooggegaan doordat bedrijven nu vaak een deel van de benodigde investering met subsidie kunnen dekken en de rest zelf investeren. Zo komen er vooral aanvragen voor projecten waar ze ook zelf in geloven. Wij verbinden onze partners en geven ondernemers en de kennisinstellingen tips voor interessante subsidies en helpen ze op weg met het aangeven van klankkleuren binnen de aanvraag.’

 

In hoeverre zijn jullie inhoudelijk betrokken?

‘Wij zijn de verbinder, het zogenaamde oliemannetje. Wij faciliteren ontmoetingen en programmeren vanuit de inhoud. Ook signaleren wij vraagstukken waar geen enkelvoudige probleemeigenaar voor is. Die vraag duiden we dan en dan zoeken we partners die met dit vraagstuk aan de gang willen gaan. Afgelopen jaar is vanuit zo’n vraagstuk het rapport ‘Enabling big data applications for security: responsible by design’ van The Hague Centre for Strategic Studies en de Universiteit Leiden gerold. Dat is een voortvloeisel van onze zorgen rondom het gebrek aan security by design, waarbij security een eigenschap is van digitale middelen, in plaats van een toevoeging achteraf.’

 

Wat houdt dat in?

‘In het kader van big data is het belangrijk dat de data die we verzamelen ook daadwerkelijk de juiste is en op de juiste manier verwerkt wordt en dus niet op een of andere manier gecomprimeerd is. Wil je daar zeker van zijn, dan moet er veel meer worden gedaan aan security by design. De veiligheids- en privacycomponent moet vanaf het begin worden toegevoegd. Vaak gaat het vooral over het benutten van de mogelijkheden en wordt er maar mondjesmaat gedacht aan de risico’s. Producten komen zo te snel op de markt. Als je bedenkt hoeveel beveiligingscamera’s zo op de markt zijn gekomen die simpel te hacken zijn, dan moeten we daar toch echt wel slagen maken. Hetzelfde geldt voor drones. Een drone is een datadrager en die kun je op allerlei manieren toepassen. Het biedt kansen voor veiligheid, maar heeft ook een risicokant, daar moeten we goed over blijven nadenken.’

 

En er is ook een lab ontwikkeld?

‘Op de HSD-campus in Den Haag heeft TNO een faciliteit ontwikkeld die zich specialiseert in cyberaanvallen. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag en ze worden steeds heviger en professioneler. Overheden, bedrijven en daarmee de Nederlandse economie liggen onder vuur en lijden veel schade. Cyber Threat Intelligence (CTI) stelt hen in essentie in staat om vroegtijdig te anticiperen op dreigingen en proactief voorzorgsmaatregelen te nemen. Het lab stelt TNO in staat om hun cybersecurityprogramma’s samen met partners uit te voeren. Ook is er op de campus een digital forensics lab van de Hogeschool Leiden. Dit is een plek waar een deel van de praktische vakken worden gegeven en waar stagiairs van de opleidingen namens hun stagebedrijven kunnen werken aan het praktisch onderzoek en het analyseren van digitale forensische vraagstukken en producten.’

 

AfbeeldingIk hoor vaak dat innovaties waar de overheid bij betrokken is, vaak geremd worden in de aanbestedingsfase, dat overheden niet weten hoe ze innovaties moeten aanbesteden omdat ze niemand willen voortrekken. Herken je dat beeld?

‘Ja, hier valt zeker nog een wereld te winnen. Ik ken een voorbeeld waarbij het Hoofd Inkoop en Juridische Zaken van een overheidsorganisatie de commerciële partij waarmee ze in een living lab hadden samengewerkt, wilde uitsluiten van deelname aan een aanbesteding. Die partij zou namelijk voorkennis hebben. Wat dan de oplossing is, is het organiseren van een marktconsultatie waarbij de kennis uit het living lab wordt gedeeld met alle belangstellenden; hierdoor creëer je weer een level playing field en hoeft er niemand uitgesloten te worden van de aanbesteding. Als je dat niet doet, dan gaat natuurlijk geen bedrijf meer meedoen met een living lab of een andere vorm van innovatie samenwerking met de overheid.

 

Binnen de nieuwe aanbestedingswet zijn mogelijkheden, maar ze moeten wel toegepast worden. In de afgelopen 2 jaar hebben wij het ministerie geholpen in zijn innovatieprogramma voor satelliettoepassingen, waarbij we parallel een traject voor innovatie inkoop hebben ontwikkeld en toegepast. Small Business Innovation Research (SBIR) is hier een mooi voorbeeld van. SBIR is een – precommerciële – vorm van overheidsinkopen van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten. Het doel van SBIR is om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen of inzicht te krijgen in deze oplossingen, voor maatschappelijke vraagstukken. Bij succes kan de aanbestedende overheid een nieuw product inkopen.’

 

Afbeelding


Wat vindt u een mooi voorbeeld van een living lab waarbij overheid en bedrijfsleven data koppelen aan veiligheid?

‘De aanwezigheid van ruim honderd internationale instellingen en ambassades in Den Haag leidt regelmatig tot ingrepen in de openbare ruimte om de veiligheid van deze organisaties en omwonenden te garanderen. Al die organisaties regelen de eigen beveiliging. Er is nu een living lab aan de slag waarbij de verschillende partijen informatie delen. De politie, gemeente, veiligheidsregio en de instellingen wisselen beveiligingsinformatie uit. Daarvoor is een database ontwikkeld en willen we ook een tool toepassen die gekoppeld is aan het monitoren van social media en andere opensource-data-voorzieningen. Deze moet voldoen aan alle securitybydesign-eisen alsmede aan de privacywetgeving. Eigenlijk wil je een hoge mate van veiligheid hebben, zonder dat alles is afgezet met hoge hekken met spijlen om een zo’n attractief mogelijk gebied voor werken en wonen te maken.’

 

In juni 2018 eindigt de Volvo Ocean Race in Den Haag, een mooi moment om de opgedane kennis te benutten?

‘Zeker. We hebben een consortium opgezet waarin het benutten van big data wordt gekoppeld aan veiligheidsvraagstukken rondom events. Wij proberen dit weer te verbinden met het recent opgestarte smartcityproject van de gemeente Den Haag, Eneco en Eurofiber, waarbij zij slimme lantaarnpalen in Scheveningen neerzetten. De lichtmasten zijn er in de toekomst niet alleen om licht te geven, er worden ook allerlei technologische snufjes ingebouwd, die allerlei data opleveren voor slimme oplossingen op het gebied van fun, parkeren of crowd control. Wij willen naast de kansenkant van al die data ook wijzen op de combinatie met privacy en veiligheid. De kansen zijn groot, maar je wil niet dat de lantaarnpalen gehackt worden en in plaats van de veiligheid vergroten een risico gaan vormen. Ook hier geldt dus: denk goed na over veiligheid in het ontwerpproces en dan is zo’n Volvo Ocean Race wel het ideale moment om ideeën in de praktijk te testen.’

 

Joris den Bruinen, The Hague Security Delta

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.