of 59179 LinkedIn

Omgevingswet moet kloof overbruggen tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet moet kloof overbruggen tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling.
JS Consultancy Reageer

De Omgevingswet is goed op weg. De vier uitvoeringsregelingen zijn behandeld in de Tweede Kamer. De Raad van State is gevraagd advies uit te brengen. De kunst is nu om in de nieuwe uitvoeringsregelingen ruimte te laten voor verankering van nieuwe praktijken die beantwoorden aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

In essentie gaat het bij het overbruggen van de kloof tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling om twee dingen. Van professionals wordt verwacht eigen zekerheden en waarheden los te laten en zich open te stellen voor andere visies en werkwijzen. De ‘opbrengsten’ van het programma Nu al Eenvoudig Beter en de pilotprojecten onder de Crisis- en herstelwet laten zien dat hierin vooruitgang wordt geboekt. Als die ‘opbrengsten’ een vertaalslag krijgen in de diverse uitvoeringsregelingen, is dat pure winst.

 

Harmoniseren en schrappen regelgeving is een eerste stap

Of dit gaat lukken valt nog te bezien. Ik bespeur de nodige scepsis. Niet alleen bij milieuprofessionals, juist ook bij professionals in het ruimtelijk domein. Het lijkt erop dat juristen sterk de overhand hebben in het harmoniseren van nationale regelgeving. Er is het nodige gesneden en geschaafd in bestaande regelgeving, maar wat resteert ademt hier en daar nog teveel het ‘oude’. Harmoniseren en vermindering van het aantal regels is een prima eerste stap. Daar moet het alleen niet bij blijven. Een tweede stap is nodig om ruimte te creëren voor regelgeving die waarborging biedt voor nieuwe praktijken die aansluiten bij de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

 

Veranderende institutionele praktijk

Uiteindelijk zullen succesvolle praktijken een juridische basis moeten krijgen, zodat deze onderdeel worden van een zich veranderende institutionele praktijk. De Gezondheidseffectscreening (GES) is hiervan een goed voorbeeld. Ik denk ook aan de systematiek van ‘Zinvolle effectbepaling’ in MIRT-verkenningen. Het is een gemiste kans om die systematiek niet te verankeren in het Omgevingsbesluit. Hiermee is een besparing op onderzoekslasten mogelijk. Door het ontbreken van een juridische basis zijn er de nodige onzekerheden die de toepassing ervan belemmeren.

De Omgevingswet biedt een helder en eenvoudig raamwerk voor het nemen van besluiten over het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Voor het overbruggen van de kloof tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling is het essentieel dat bewezen succesvolle praktijken een juridische basis krijgen. Dit doen is erkenning geven aan een lerende overheid en een veranderende institutionele praktijk.

 

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional die raad weet met de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.

06 41 97 93 98 / Vraag per e-mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.