of 59130 LinkedIn

Nieuwe lokale democratie

2 reacties

Denken, Delen, Doen: de gemeente als democratische werkplaats.

Er is behoefte aan een ander soort gemeente. Met een gemeentebestuur dat niet óver de gemeenschap gaat, maar er juist middenin staat. Want nergens meer dan in dorpen, buurten, wijken en steden ervaren we maatschappelijke tegenstellingen én maatschappelijke betrokkenheid. Juist degenen die bij de gemeente werkzaam zijn merken dat inwoners meer invloed willen in het publieke domein. Samenleven binnen de gemeente geeft bij uitstek voeding aan nieuwe democratische verhoudingen. Er kunnen andere democratische manieren ontstaan, die ‘het volk’ niet alleen vertegenwoordigen, maar vooral ook verbinden. Zodat burgers in staat zijn over wezenlijke onderwerpen met elkaar te beraadslagen en te beslissen. Op een manier die ook diversiteit en algemeen belang voldoende borgt. Een goede aansluiting tussen representatieve en participatieve democratie kan de sleutel hiertoe zijn. Met als gevolg: meer draagvlak en draagkracht voor besluiten.

Maar zo’n democratie heb je niet zomaar. Zeker niet als je de radicale omslag wilt die de ‘Commissie toekomstgericht lokaal bestuur’ van VNG en NGB bepleit in haar nota ‘Meervoudige democratie’. Daarvoor zijn andere rollen en werkwijzen nodig van iedereen in gemeenteland. Voor een vernieuwd gemeentebestuur dat bij de eigen gemeenschap past. Op maat, omdat iedere lokale samenleving behoefte heeft aan haar eigen nieuwe en vernieuwende democratische instrumenten. De leergang ‘Nieuwe lokale democratie’ biedt daartoe inspiratie en praktische handvatten.

 

De leergang is voor iedereen die verandering zoekt in de verhouding tussen burger en bestuur. Voor mensen met verschillende achtergronden, die in de praktijk het nieuwe samenwerken vormgeven. Vanuit gemeenten kunnen dat programmamanagers, gebiedscoördinatoren, gemeenteraadsleden, raadsgriffiers, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en strategen zijn. Vanuit de gemeenschap is het interessant voor onder meer opbouwwerkers, directieleden en toezichthouders van instellingen, bestuursleden van buurt- / wijk- / dorpsorganisaties en andere verenigingen, en voor initiatiefnemers van burgercoöperaties.

 

De leergang levert een half jaar lang ideeën en praktijkvoorbeelden op die in de eigen gemeente toegepast kunnen worden. U kunt u hiermee direct aan de slag in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode daarna. Vooraf ontvangen deelnemers een (digitale) syllabus voor de zes bijeenkomsten van 13:00 tot 17:00 uur, met drie blokjes per sessie. In de vierde en zesde sessie zijn er praktische oefeningen met deliberatie. Van alle sessies wordt de rode draad bijgehouden in het rode boekje van de leergang.

 

De sprekers zijn inspirerende trendsetters. Mensen die de wereld van buiten het gemeentehuis naar binnen weten te brengen, en omgekeerd. De leergang wordt begeleid (en deels verzorgd) door Jeroen van Urk MPM CMC, vanaf 1973 werkzaam in en voor gemeenten. Hij was initiatiefnemer van de eerdere kenniswerkplaats ’Gemeenteraad van de Toekomst’ en is nu betrokken bij het maatschappelijk initiatief ‘Code Oranje’ voor coöperatieve democratie.

 

Uitgangspunt is een groep van 30 à 40 deelnemers. Zes middagen van oktober 2017 t/m februari 2018 bij Twijnstra Gudde in Amersfoort, in aanloop naar de volgende bestuursperiode van 2018 – 2022. Bij een enkel onderdeel wordt gewerkt in groepen. Estafette-deelname is mogelijk: collega’s die elkaar afwisselen per sessie (elke sessie begint met een terugblik op de vorige bijeenkomsten, zodat de rode draad herkenbaar is). Afhankelijk van beschikbaarheid (wie intekent op de hele leergang heeft voorrang) is deelname mogelijk aan één of enkele sessies. Ook is het mogelijk één of meer onderwerpen op maat te verzorgen voor groepen in de eigen gemeente. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met de Publiek Academie.

 

Meer informatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Richina de Jong (Office Manager) op
Bovenstaande link verwijst inmiddels correct naar alle relevante informatie over planning, inhoud, prijzen en inschrijving. (Eerdere link verwees meteen naar inschrijfpagina)
Door c.rondhout (opbouwwerker) op
ben benieuwd naar de kosten van deze bijeenkomsten