of 59185 LinkedIn

Met welke bril kijkt u naar softcontrol….?

Met welke bril kijkt u naar softcontrol….? Het belang van softcontrols voor de governance en de interne beheersing wordt steeds duidelijker
Reageer

Het belang van softcontrols voor de governance en de interne beheersing wordt steeds duidelijker. Het thema krijgt meer aandacht en wordt dwingender aan de orde gesteld. Ondanks diverse discussies en publicaties lijkt er nog geen algemeen geaccepteerde definitie en methodiek voor softcontrols voor handen te zijn. Logisch…want de denkwijze over, en definitie van, softcontrol wordt sterk gekleurd door hoe men tegen mensen, organisaties en hun problemen aankijken.

Vier klassieke ‘brillen’ in relatie tot softcontrol

In termen van beheersing zijn er grofweg vier klassieke stromingen, waar men qua denkwijze één stroming volgt of een combinatie van meerdere stromingen:

  • Bureaucratie/oligarchie-school: een organisatie dient te worden bestuurd door het toepassen van principes als hiërarchie, specialisatie, taken en regels.
  • Human relations-school: de organisatie bestaat uit mensen, zijnde sociale wezens. Nuttige principes zijn het verbeteren van leiderschap en het stimuleren van groepsverbanden, waarbij de informele organisatie de hoofdrol speelt.
  • Neo-institutionalisme: de organisatie bestaat uit gedragspatronen, corresponderend met gelegitimeerde normen, en bekrachtigd door sociale controle en sancties. Een en ander wordt beïnvloed door de omgeving.
  • Rationele-keuzetheorie: de organisatie bestaat uit individuen met eigen drijfveren en motieven.

 

Als we deze stromingen vertalen naar softcontrol, zal de bureaucraat softcontrol vooral zien als een exotische aanvulling op de ‘echte’ (namelijk harde) controls. Leuk voor een heisessie, zeg maar. De human relations-gelovige zal niet helemaal begrijpen waarom u social controls wilt onderscheiden van andere controls, aangezien in zijn ogen controls altijd beogen ‘social’ te zijn. Hij zal overigens ook moeite hebben met het onderscheiden van de ‘informele’ organisatie aangezien dat voor hem eigenlijk de enige echte organisatie is. De neo-institutionalist zal een eind met u mee gaan wanneer u spreekt over het nut van een gedragscode en de controle op naleving daarvan. Tot slot zal de rationalist u vragen wat het oplevert en hoe u dat dan gaat meten.

 

De bril van de driehoeksverhouding

Met andere woorden: het is nogal bepalend met welke bril u kijkt. Zet daarbij vooral de bril op van de driehoeksverhouding ‘mens / proces / systeem’. De waarde van een controlsysteem bewijst zich namelijk vooral als we deze vanuit verschillende invalshoeken of stromingen bezien. En zonder aandacht voor de menskant in uw controlewerkzaamheden scoort governance en interne beheersing van uw organisatie, proces of activiteit zeker een onvoldoende.

 

Wilt u uw team versterken met een (interim-) professional die met de bril van mens/proces/systeem naar softcontrol kijkt? Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. We bespreken graag met u de mogelijkheden! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Contact:

Ward Stadhouders, Managing Consultant Bedrijfsvoering

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 83 71 65 97 / Vraag per e-mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.