of 59179 LinkedIn

Leidt schaalvergroting wel echt tot de gewenste kostenbesparing?

Leidt schaalvergroting wel echt tot de gewenste kostenbesparing? Waarom wordt er toch zoveel geloof gehecht aan schaalvergroting bij gemeentelijke organisaties?
Reageer

Ik hoor in mijn praktijk vaak dat gemeentelijke herindeling leidt tot kostenbesparing. Daarbij worden argumenten genoemd als dat schaalvergroting tot een slagvaardiger of bestuurskrachtig bestuur leidt, dat meer impact heeft in onderhandelingssituaties.

Daarbij wordt gewezen op de kleine gemeente die weinig bestuurskracht zou hebben. Over onvoldoende kennis zou beschikken en relatief duur zou zijn of geen impact zou hebben in onderhandelingssituaties. De oplossing voor al dit leed zou bestaan uit herindeling, opschaling, fusie of overname.

 

Maar is dat waar? Wat zegt de praktijk?

 

In januari verscheen een bijzonder lezenswaardig proefschrift [1] over juist deze vraag: leidt opschaling tot kostenbesparing?

 

De conclusie was niet verrassend: er is geen oorzakelijk verband gevonden tussen schaalvergroting en kostenbesparing. Evenmin tussen schaalgrootte een effectiviteit [2]. Er blijkt zonneklaar geen basis te zijn voor de vooronderstelling dat schaalvergroting leidt tot verbetering in de exploitatie of de effectiviteit van een gemeente.

 

Wanneer het gaat over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met in het bijzonder gemeenschappelijke regelingen, blijkt dat deze minder effectief en minder efficiënt werken dan zelfstandige gemeenten. Dit komt door de grotere afstand tussen uitvoering en toezicht (van gemeentebesturen).

 

Waarom wordt er dan toch zoveel geloof gehecht aan schaalvergroting bij gemeentelijke organisaties?

Uiteraard is er het Plasterk principe, wat er in het kort op neerkomt door de uitbreiding van het sociaal domein er een minimale ondergrens voor levensvatbaarheid voor gemeenten is van circa 100.000 inwoners. Maar lijdt Plasterk niet aan hetzelfde vooroordeel als waar veel beleidsmakers aan lijden? Namelijk dat schaalgrootte meer bepalend is dan de kwaliteit van bestuurders?

 

Schaalgrootte is oud denken. Gemeenten krijgen steeds meer taken, maar niet elke taak heeft dezelfde optimale schaalgrootte. Zoeken naar optimale netwerksamenwerkingsverbanden past veel beter bij de huidige tijdsgeest en dilemma’s van de toekomst.

 

Wat denkt u over schaalvergroting? JS Consultancy is overtuigd van het belang van netwerksamenwerking. Dat vermijdt bureaucratisering en optimaliseert schaalvoordelen.

 

Meer weten over kostenbesparing?  >>

 

Hans Rasch, Associé JS Consultancy

Heeft u vragen over deze blog? Of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op. 088 3302100 / Vraag per e-mail.

 

[1] Bieuwe Geertsema: “The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation”. Universiteit Groningen.

[2] Maarten Allers (Universiteit Groningen), Bernard van Ommeren (BNG) en Bieuwe Geertsema (Coelo), getiteld: “Does intermunicipal cooperation create inefficiency?”, maart 2015.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.