of 59185 LinkedIn

Kosten executie hoger dan opbrengst

Reageer

Afbeeldingmr. E.I. Speelman (Erin)

 

Rb Den Haag 24 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4421

In deze zaak heeft de gemeente vanwege een betalingsachterstand van – onder andere – diverse naheffingen parkeerbelastingen beslag laten leggen op een 17 jaar oude Ford Mondeo en de executoriale verkoop van de auto aangezegd.

De beslagene vordert een verbod om tot verkoop van de auto over te gaan. Onder meer wordt gesteld dat de gemeente bij openbare verkoop van de auto misbruik zou maken van recht nu de verkoopwaarde van de auto minder zal bedragen dan de kosten verbonden aan de executoriale verkoop.


In beginsel is een verbod op executoriale verkoop enkel mogelijk indien met die executie misbruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om tot executie over te gaan. Een bevoegdheid kan worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

 

De rechtbank overweegt dat niet is gebleken dat de beslagene op enig moment contact heeft opgenomen met de gemeente om te bezien of tot een betalingsregeling kon worden gekomen. Daarnaast is het vast beleid dat de gemeente beslag legt op het motorvoertuig van de belastingschuldige, zelfs in het geval dat dat voertuig slechts een beperkte waarde vertegenwoordigt.

 

De rechtbank komt tot het oordeel dat de omstandigheid dat executoriale verkoop meer kosten met zich brengt dan dat de auto opbrengt, niet maakt dat de gemeente misbruik maakt van bevoegdheid. De gemeente dient bij de uitoefening van een dwangmiddel op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur te kiezen voor het middel dat voor de belastingschuldige het minst bezwarend is. Omdat de beslagene dakloos is en zijn uitkering al zover als mogelijk is beslagen, heeft de gemeente geen andere keuze dan beslag te leggen op de auto. Daarbij komt dat de auto de bron blijft voor het opleggen van naheffingsaanslagen en op deze wijze wordt voorkomen dat nieuwe aanslagen worden opgelegd die evenmin zullen worden voldaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.