of 59179 LinkedIn

Kan een derde door erkenning de verjaring van een rechtsvordering stuiten?

Reageer

Afbeeldingmr. J.M. Fluitsma (Jonne)

 

In dit arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de verjaring van een rechtsvordering kan worden gestuit door erkenning door een derde, terwijl de schuldenaar zelf hiervan niet op de hoogte was. Met andere woorden: loopt u, wanneer u een  uitvoering laat geven aan uw overeenkomst, het risico dat zonder uw medeweten de verjaring wordt gestuit? Het antwoord op deze vraag zal hieronder worden gegeven.

De omstandigheden van dit specifieke geval waren als volgt. De schuldeiser had als gevolg van een eerdere overeenkomst een vordering op de schuldenaar. Ter vermindering van deze openstaande vordering, zijn zij in 2003 overeengekomen dat de schuldenaar een aantal fitnessapparaten zou leveren aan de schuldeiser. Deze zouden worden geleverd door een derde, een zustervennootschap van de schuldenaar. De schuldenaar mocht zich daarvoor rechtstreeks tot deze derde richten.

 

Op grond van deze afspraak heeft de schuldeiser in 2007 aan de derde verzocht om de rest van de fitnessapparaten aan haar te leveren. Ondanks het feit dat de derde sinds 2006 niet meer tot het concern van de schuldenaar behoorde, heeft zij aan dit verzoek voldaan. Toen vervolgens in 2012 de schuldeiser de schuldenaar aansprak tot betaling van het restant van de openstaande vordering, stelde de schuldenaar zich op het standpunt dat de rechtsvordering was verjaard. Er was namelijk meer dan vijf jaar verlopen sinds het moment waarop de vordering opeisbaar was.

 

Het hof Amsterdam heeft dit standpunt verworpen. Het hof heeft geoordeeld dat de verjaring door middel van erkenning ex artikel 3:318 BW is gestuit. Die erkenning bestond volgens het hof uit het leveren van fitnessapparaten door de derde, die dit namens schuldenaar en ter vermindering van de openstaande schuld van schuldenaar, had gedaan.

 

In cassatie stelt de schuldenaar zich op het standpunt dat geen sprake kan zijn van erkenning. De derde was niet bevoegd haar te vertegenwoordigen en bij de schuldeiser kan ook niet de indruk zijn ontstaan dat de derde daartoe wel bevoegd was.

 

Volgens A-G Valk is deze opvatting onjuist. De in de door de derde verrichtte levering van de fitnessplaten gelegen erkenning van de schuld van de schuldenaar, is aan de schuldenaar toe te rekenen. Dit omdat de derde met deze levering voldeed aan de schuld van de schuldenaar en omdat de schuldenaar zelf de rechtstreekse rol van deze derde bij het ‘betalen’ van zijn schuld heeft geregisseerd. Onder die omstandigheden heeft de schuldeiser er op mogen vertrouwen dat de schuldenaar zich nog bewust was van diens schuld en verjaring niet aan de orde zou zijn.

 

De Hoge Raad lijkt hierin mee te gaan en oordeelt dat de levering door de derde inderdaad als erkenning door schuldenaar gezien kan worden. Dit omdat de schuldenaar de derde aan het verzoek tot levering heeft laten voldoen.

 

Het antwoord op de vraag uit de inleiding luidt derhalve positief. Indien u door middel van een derde uitvoering laat geven aan een overeenkomst en u de schuldeiser meldt dat hij zich voor deze uitvoering rechtstreeks tot deze derde kan wenden, kunnen handelingen van deze derde (ook al is het zonder uw medeweten) aan u worden toegerekend en zo een lopende verjaringstermijn stuiten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.