of 59179 LinkedIn

HOV-netwerk stelt reizigers in staat snel en comfortabel naar en door Utrecht te reizen

HOV-netwerk stelt reizigers in staat snel en comfortabel naar en door Utrecht te reizen.
Reageer

De gemeente Utrecht en BAM hebben een overeenkomst getekend voor de eerste fase van de herinrichting van het traject dat loopt van de dr. M.A. Tellegenlaan tot en met de Churchilllaan. Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een busbaan. De eerste fase met diverse voorbereidende werkzaamheden start begin 2017. Medio 2017 begint BAM met de tweede fase, de daadwerkelijke herinrichting. De derde en laatste fase – een goede aansluiting op het omliggende wegennet - wordt volgens planning in april 2019 afgerond. BAM gaat hiermee de uitdaging aan om het project door een slimme fasering een half jaar eerder op te leveren dan de contractuele planning: oktober 2019. De contractwaarde bedraagt circa € 37 miljoen.

De vrije busbaan door Transwijk is onderdeel van de busbaan van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. Om de bussen een snelle doorgang te verlenen, worden twee onderdoorgangen gerealiseerd, één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. In de loop van 2019 beschikken reizigers over een netwerk van vrije bus- en trambanen waarmee zij snel en comfortabel door en naar de stad kunnen reizen.

 

Hinderbeperking

In het kader van de gunning heeft de gemeente vooral getoetst op aspecten als het beperken van de overlast voor bewoners en andere belanghebbenden en duurzaamheid. BAM heeft het voornemen door een slimme verkeersfasering de uitvoeringstijd met een half jaar te verkorten, waardoor er minder hinder optreedt voor de omgeving en weggebruikers. Op het gebied van duurzaamheid heeft BAM veel aandacht geschonken aan materiaalgebruik en het efficiënter organiseren van transportbewegingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.