of 59179 LinkedIn

Het organiseren van samenwerking in het publieke domein

Het organiseren van samenwerking in het publieke domein. Niemand zal ontkennen dat samenwerking in het publiek domein steeds belangrijker wordt om de complexiteit van (maatschappelijke) vraagstukken aan te kunnen en ambities waar te maken
JS Consultancy Reageer

Niemand zal ontkennen dat samenwerking in het publiek domein steeds belangrijker wordt om de complexiteit van (maatschappelijke) vraagstukken aan te kunnen en ambities waar te maken. Veel van de vraagstukken vragen een teamoverstijgende-samenwerking om te komen tot verbetering en/of aanpak.

Een mooi voorbeeld zijn daarin de sociale wijkteams. Uit mijn ervaring heb ik gezien dat deze (wijk)teamoverstijgende-samenwerking meerwaarde oplevert, door niet zozeer de vraag te stellen ‘wat kunnen wij bieden’ maar vooral de vraag centraal te stellen ‘wat is er nodig’ en van daaruit samenwerking te organiseren en aan te pakken.

 

Omarm het organiseerparadigma

Veelal wordt samenwerking ‘georganiseerd’ door eerst de structuurdiscussie centraal te stellen. Maar wat mij betreft is dat het sluitstuk. Het is vooral het omarmen van een nieuw organiseerparadigma waarin wordt gewerkt en verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor het geheel van de organisatie. Deze concerngedachte moet door de gehele organisatie stromen. Medewerkers moeten zich verantwoordelijk voelen voor het geheel en zich bewust worden van hun eigen invloed en mogelijkheid om bij te dragen en/of de plekken aan te geven waarop ze juist hulp nodig hebben. Managers moeten daarin het verschil maken en de gewenste coördinatie, verbinding of coaching tot stand brengen, zodat medewerkers instaat zijn het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie.

 

Eilanden-complexiteit

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Zeker ook omdat denken vanuit je eigen afdeling vaak je eerste primaire target is. En het gezamenlijke soms uit het oog wordt verloren, met als gevolg dat er soms teveel eilanden-complexiteit is waardoor managers elkaar onvoldoende weten te vinden in ‘teamoverstijgende’ issues. Vaak merk ik dat het elkaar vinden in een effectieve samenwerkingsrelatie vooral aandacht vraagt op het doorbreken van het ‘wij-zij’ denken of ‘blame game’ cultuur.

In het licht van toenemende complexiteit en de steeds dwinger wordende oproepen om intensief samen te werken, zie ik hier een belangrijke rol weggelegd voor de concerndirectie hier aandacht voor te vragen en steeds meer als één organisatie op te treden. Geef het goede voorbeeld en doorbreek de eilanden-complexiteit en omarm het organiseerparadigma om van elkaar (blijvend) te leren.

 

Ward Stadhouders, Managing Consultant Bedrijfsvoering

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op! 06 - 83 71 65 97 / Vraag per e-mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.