of 59185 LinkedIn

Gemengde overeenkomst beëindigen

Reageer

Afbeeldingmr. F.J. van Beek (Frank)

 

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 10-03-2017; ECLI:NL:HR:2017:405) nog eens duidelijk gemaakt hoe om te gaan met beëindiging van een gemengde overeenkomst. Een gemengde overeenkomst bestaat uit de kenmerken van twee in de wet benoemde overeenkomsten (bijv. huur, opdracht, aanneming).
In deze zaak ging het om een overeenkomst tot het verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in een kasteel, gecombineerd met het recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant. Deze overeenkomst vertoont de kenmerken van een overeenkomst van opdracht en een huurovereenkomst.

Centraal stond de vraag of de cateringovereenkomst geëindigd was en de cateraar het kasteel moest ontruimen. De cateraar beriep zich op huurbescherming.

 

De Hoge Raad overweegt dat bij een gemengde overeenkomst (in beginsel) alle wettelijke bepalingen van de benoemde overeenkomsten naast elkaar gelden. Wanneer echter sprake is van met elkaar strijdige bepalingen, dient eerst te worden beoordeeld of de overeenkomst kan worden gesplitst in de twee benoemde overeenkomsten (in dit geval dus een overeenkomst van opdracht en een huurovereenkomst) en of die overeenkomsten los van elkaar kunnen voortleven.

 

Kan gesplitst worden, dan gelden de bepalingen van beide benoemde overeenkomsten en wordt het eindigen van iedere (gesplitste) overeenkomsten geregeld door de wettelijke bepalingen van die benoemde overeenkomst.

 

Als de overeenkomst niet kan worden gesplitst, dan gelden de wettelijke regels van de benoemde overeenkomst, die centraal staat en overheerst. Dit kan tot resultaat hebben dat regels van dwingend recht van de ondergeschikte overeenkomst terzijde worden gesteld.

 

In dit geval heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de overeenkomst niet splitsbaar was en het catering-element (de overeenkomst van opdracht) centraal stond en overheerste. De regels van opdracht waren dus bepalend voor het eindigen van de overeenkomst en de cateraar genoot geen huurbescherming.

 

Het oordeel of een gemengde overeenkomst kan worden gesplitst en welke benoemde overeenkomst centraal staat en overheerst is feitelijk van aard. Daarbij kan van groot belang zijn wat er daarover in de overeenkomst is bepaald. Ik adviseer daarom bij het sluiten van een gemengde overeenkomst, zowel in de overwegingen als in de contractsbepalingen, duidelijk te maken dat deze niet kan worden gesplitst, welk element centraal staat en overheerste en wat dit voor gevolgen heeft voor (bijvoorbeeld) de beëindiging van de overeenkomst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.