of 59281 LinkedIn

Een VR-room in elk gemeentehuis

Een VR-room in elk gemeentehuis. Virtual Reality (VR) is een prachtige hulpmiddel voor de overheid bij het ontwerpen van de leefomgeving, maar ook om burgers te laten participeren.
Publiek.nl Reageer

Virtual Reality (VR) is technologie die ervoor zorgt dat je brein gelooft dat wat je in 3D om je heen ziet, hoort, voelt en ruikt helemaal echt is. VR is één van de mogelijkheden om een werkelijkheid die fysiek bestaat, of kan gaan bestaan, te transformeren naar een virtuele zintuiglijk beleefbare omgeving. Een prachtig hulpmiddel voor de overheid bij het ontwerpen van de leefomgeving, maar ook om burgers te laten participeren. Om deze mogelijkheden optimaal te benutten zou ieder gemeentehuis een VR-room moeten hebben. Tijdens het event 3D / VR / AR Lokale Overheid 2018 is er een unieke kans om dit alvast te proberen. Iedere deelnemer kan tijdens het event teleporteren door verschillende steden in Nederland.

Waarom VR voelt als echt

Een virtuele 3D-wereld is nauwelijks van echt te onderscheiden door de natuurlijke ‘field of view’, waarbij een gevoel van diepte en realiteit ontstaat. En omdat die field of view in VR met beweging en houding van de mens meedraait wordt dat effect alleen maar sterker. Goede VR, die als natuurlijk wordt ervaren, hoe je ook beweegt, vergt nauwkeurige balancering van hardware, software, beeldkwaliteit en performance. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van de VR-bril, maar ook om de techniek die vanaf enige afstand de positie van lichaam, handen en voeten registreert. Verder wordt wat de ogen ervaren gecompleteerd met effecten als bewegingsparallax en natuurlijke lichtinval, plus tal van cinematische effecten die  het realificatie-niveau van een virtuele wereld zo hoog mogelijk houden. VR stopt evenwel niet bij de ogen. Ook geluid draagt enorm bij aan de beleving. Dat vraagt dus om audio die in 3D is geproduceerd. En wat te denken van geur, wind en vochtigheid? In VR kan dit via speciale technieken worden gerealiseerd. En dat zonder veel investering overigens. Door de schaalgrootte die deze technologie op de consumentmarkt heeft bereikt is VR hardware inmiddels toegankelijk voor elk budget.

 

Afbeelding

Een VR-room

Binnen de muren van het gemeentehuis kan een ruimte worden bestemd voor de permanente plaatsing van een VR-faciliteit. Bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van deze ruimte en de virtuele ervaringen integreren in hun meningsvorming en besluitvorming. Een VR Room is een ‘dedicated’ ruimte waarin één of meerdere gebruikers een VR bril dragen. De bril zorgt voor een tijdelijke ontkoppeling van de echte werkelijkheid en plaatst de brildrager in een fictieve, virtuele versie ervan – waarin voorgenomen aanpassingen zijn doorgevoerd en interactief beleefbaar zijn.  De virtuele versie in kwestie wordt niet getekend, maar gegenereerd met bestaande eigen ruimtelijke data (van uw eigen gemeente), aangevuld met 3D objecten en situaties die door stedelijk ontwikkelaars zijn ingebracht. Zij zorgen ervoor dat gebruikers de wereld al snel als heel herkenbaar en echt beleven. De gebruiker kan zich, door te teleporteren, voortbewegen in deze virtuele wereld. Anderen kijken mee en kunnen desgewenst zaken aanpassen, die de brildrager direct ziet verschijnen. Belangrijk is dat de VR-ruimte groot genoeg is (ca. 6 x 6) voor deze interacties, want dit draagt bij aan de mate een duur van de immersie - het geloof in een andere wereld te zijn.

 

Afbeelding

 

Toepassingen

In een VR-Room kunnen concrete opdrachten tot oriëntatie en beleving worden uitgevoerd. Met behulp van VR kunnen consequenties van keuzes worden ‘doorleefd’, bijvoorbeeld op het gebied van drukte, geluid, uitzicht, veiligheid, wind, geur e.d.  In VR wordt de cijfermatige output van de modellen in één keer beleefbaar. Een ander voorbeeld betreft het opstellen of aanpassen van een bestemmingsplan / omgevingsplan. Met behulp van Virtual Reality kan er snel getoetst worden hoe aanpassingen uitpakken – en wat ze betekenen voor de ervaren quality of life in een gebied.

 

Participatie

De overheid wil steeds minder voorschrijven, maar samen met stakeholders (inwoners, ondernemers, belangengroepen) bepalen wat er gaat gebeuren. Participatie is dan ook één van de vereisten van de Omgevingswet. Uiteraard zal de rol van stakeholders in elke situatie anders zijn. Door stakeholders een omgeving te laten ‘beleven’ in VR krijgen zij een beter beeld van de effecten van beslissingen. Mochten zij bijvoorbeeld zelf ideeën of plannen hebben, dan kunnen zij direct ervaren hoe dit binnen het gebied past en welke effecten dit allemaal heeft. Bijvoorbeeld voor verkeer, ondergrond, bestaande bouw etc. Dit heeft als voordeel dat inwoners ook meer inzicht krijgen in de complexiteit en begrip krijgen voor de afwegingen die er gemaakt moeten worden.

 

Ervaar het zelf

Wilt u in één dag helemaal bijgepraat worden over de mogelijkheden van VR voor uw gemeente, kom dan op 25 september naar het Event 3D / VR / AR Lokale Overheid 2018. Uniek aan dit event is dat de deelnemers zichzelf kunnen teleporteren door verschillende gemeenten in Nederland. Naast deze VR-beleving kan ter plekke ook AR worden ervaren, bijvoorbeeld met het oog op asset management in de leefomgeving. Iedere deelnemer krijgt na afloop een VR-bril voor de eigen smartphone mee naar huis!

Om iedereen tijdens deze dag een unieke 3D-ervaring te kunnen bieden is er plek voor slechts 75 deelnemers.


Inschrijven kan op publiekacademie.nl/event2018/.

 

Meer informatie:  info@publiekacademie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.