of 59130 LinkedIn

Ecopassage N227 in Maarn

Ecopassage N227 in Maarn. Nadruk op de aspecten duurzaam materiaalgebruik, risicobeheersing en belevingswaarde.
Reageer

Vanaf media augustus zijn wij gestart met de bouw van de ecopassage N227 bij Maarn. BAM is in opdracht van de provincie Utrecht verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de ecopassage. Omdat de provinciale weg ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, hecht de provincie veel belang aan de verbetering van de verbinding voor flora en fauna tussen de twee natuurgebieden aan weerszijden van de weg. Zoogdieren zoals boommarters, dassen en reeën, diverse reptielen en amfibieën hebben profijt van de nieuwe verbinding.

Duurzaam materiaalgebruik

BAM legt in de uitvoering de nadruk op de aspecten duurzaam materiaalgebruik, risicobeheersing en belevingswaarde. Voor de inpassing van de ecopassage in de omgeving heeft BAM landschapsarchitect Wurck ingeschakeld. Wij ronden begin mei 2018 het kunstwerk af. De beplanting voeren wij in november 2018 uit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.