of 59130 LinkedIn

Duurzaamste asfaltcentrale van Nederland staat in Bergen op Zoom

Duurzaamste asfaltcentrale van Nederland staat in Bergen op Zoom. Opening vrijdag 8 april door gedeputeerde Christophe van der Maat.
Reageer

Opening vrijdag 8 april door gedeputeerde Christophe van der Maat.

Na een ingrijpende renovatie is de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom nu de duurzaamste centrale van Nederland. In de centrale kunnen verschillende asfaltmengsels worden geproduceerd, die bestaan uit een uitzonderlijk hoog percentage hergebruikte materialen. Daarnaast kan de centrale asfalt produceren tegen aanzienlijk lagere temperaturen, waardoor de CO2-uitstoot en het energieverbruik met circa dertig procent afnemen. Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, opent de vernieuwde centrale op vrijdag 8 april.

APM wil materialen uit oud asfalt, dat bestaat uit een mengsel van steen, zand, stof en bitumen, maximaal hergebruiken in nieuw asfalt. Daarbij maakt de centrale onderscheid in asfalt voor onderlagen en deklagen. Door de bestaande droogtrommel in de centrale te verlengen, kan 75 procent van onbewerkt oud asfalt worden hergebruikt in nieuwe onderlagen. APM verwacht dat door materiaalstromen in de trommels op een andere wijze te combineren, het percentage kan worden opgevoerd tot boven de 85 procent.

Scheiden in oorspronkelijke grondstoffen
Vanwege de zware belasting worden aan deklagen technisch gezien hogere eisen gesteld. Tot op heden is het percentage hergebruik in deklagen om die reden maximaal dertig procent. Door oud asfalt op ingenieuze wijze te scheiden in de oorspronkelijke grondstoffen, is het percentage teruggewonnen stenen in het asfalt op te voeren tot 50 procent. Deze nieuwe techniek komt voort uit het Europese demonstratieproject LE2AP van BAM.

 

Toepassing
Door de lagere CO2-uitstoot en het verminderde energieverbruik levert APM een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Belangrijke afnemers, zoals de provincies Noord-Brabant en Zeeland en veel gemeenten uit beide provincies, worden nauw betrokken bij de duurzame innovaties van APM. Het streven is het duurzame asfalt op grote schaal toe te gaan passen op rijks-, provinciale- en gemeentewegen in zuidwest Nederland. APM produceert jaarlijks circa 300.000 ton asfalt. APM is eigendom van BAM, Dura Vermeer en Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO).

 

Uitnodiging
Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de heropening van asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom op vrijdag 8 april. Het programma is als volgt:

09.00 uur         Ontvangst op het terrein van APM aan de Konijnenburgweg 54, Bergen op Zoom
09.30 uur         Welkomstwoord Bart Welvaarts, directeur BAM Infra Asfalt
09.45 uur         Toespraak Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
10.00 uur         Officiële opening
10.15 uur         Lezing duurzaam asfalt van de toekomst door asfaltdeskundige Rien Huurman
10.30 uur         Rondleiding asfaltcentrale
11.00 uur         Afsluiting

Meer informatie:

BAM, Bart Hogenbosch, marketingcommunicatie manager
06-20412661, bart.hogenbosch@bam.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.