of 59244 LinkedIn

Dordrecht zet actief in op ‘Slimme stad’

Dordrecht zet actief in op ‘Slimme stad’. ‘Voor grote aanbestedingen
is het nog wat vroeg’
Ziut Reageer

‘Voor grote aanbestedingen is het nog wat vroeg’.

Dordrecht heeft een voortvarend beleid op het gebied van smart city en beschikt sinds een jaar over een Smart City Innovatiefonds. Voor grootschalige aanbestedingen op het gebied van smart city is het ook in Dordt nog wat vroeg. ‘We vinden in veel gevallen de technologie nog te duur om die grootschalig toe te passen.’

De gemeente Dordrecht heeft in haar beleid negen specifieke opgaven bepaald, waarop ze wil inzetten.
Het gaat om opgaven als bijvoorbeeld de Slimme Stad, de Veilige Stad, de Gezonde en Zorgzame Stad, de Duurzame Stad en de Bereikbare Stad. Gea Davids is de nieuwe opgavemanager Slimme Stad in Dordt. Zij stuurt sinds kort een team aan met smartcityspecialisten en werkt samen met diverse partners in de stad, vanuit bedrijfsleven en het onderwijs. Een van haar teamleden is Theo Santegoets, adviseur Strategie en Innovatie.

 

De prioriteiten van de Slimme Stad strekken zich uit tot diverse gebieden, vertelt Gea Davids. ‘Denk aan de vervanging van de infrastructuur en de bouwopgave van zo’n veertienduizend woningen binnen de bestaande stad. De bouwopgave zal op het gebied van parkeren, wonen en werken een flinke druk opleveren in de stad. Andere toepassingen kunnen liggen bij ondersteuning van de zelfstandigheid van ouderen. Denk aan technologie bij parkeren, maar ook aan speciale seniorentablets voor ouderen die 

niet zo gewend zijn om met de computer te werken. Dat willen we de komende tijd verder gaan ontwikkelen.’

 

Juist voor de Gezonde Stad zijn ‘smart innovaties’ van groot belang, bijvoorbeeld om beter relevante
informatie op wijkniveau te kunnen koppelen, betoogt Davids. ‘Wij werken al aan de zogeheten Straatkubus, zoals die in Almere wordt toegepast. Daarin wordt een aantal datastromen aan elkaar gekoppeld, waardoor er betere sociaalgeografische informatie op wijkniveau beschikbaar komt. Je kunt
dan op een kaart data zien over bevolkingssamenstelling en andere kenmerken van die straat. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels.’

 

Geen grootschalige aanbesteding
Theo Santegoets vertelt dat Dordrecht nog geen grootschalige aanbestedingen op het gebied van
innovaties doet. ‘We zitten veelal nog in de pilotfase. We zijn al een paar jaar bezig met sensoren in
bruggen en in de grond om grondwater te meten, maar dat is nog steeds op beperkte schaal. Voor
ons is het nu vooral belangrijk ervaring op te doen met de betrouwbaarheid van de techniek. We 

willen ook op data-analyse inzetten. Al die sensoren moeten namelijk data opleveren om het beleid beter te kunnen aansturen. Wat dat betreft zitten we nog in een transitieperiode. Van grootschalige
aanbesteding is nog geen sprake, van aanbestedingen op beperkte schaal wel.’

 

Drie vormen

Theo Santegoets wijst op drie mogelijke varianten van aanbesteding: de Economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI), Best Value Procurement (BVP) en het Innovatiecontract. Bij de Economisch
meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar
de meerwaarde qua dienstverlening of kwaliteit van het product. Bij Best Value Procurement staat
een probleem van de opdrachtgever centraal en krijgt de markt de vrije hand om de meest geschikte

oplossing aan te bieden. Bij de Innovatiecontract gaat het om een opdracht aan een bedrijf dat een
innovatie (product of dienst) gezamenlijk met de opdrachtgever verder ontwikkelt. Theo Santegoets:
‘De wetgever heeft die variant voor aanbesteden bedacht om innovaties mogelijk te maken waarbij opdrachtgever en markpartij gezamenlijk hun expertise inzetten.’


Santegoets constateert dat er op allerlei plekken kleinschalige ervaringen worden opgedaan. ‘Als je
op basis van Europese wetgeving een openbare aanbesteding moet doen, bestaat de kans dat een leverancier in huis krijgt waar je niet zo’n goede ervaring mee had. Als je goed beschrijft wat je wilt, hoeft aanbestedingswetgeving geen belemmering te zijn. Voorwaarde is wel dat je exact kunt omschrijven wat je wilt. Als jouw leverancier de enige in de wereld is die het kan leveren, krijgt hij toch de opdracht. Maar als er tien leveranciers zijn die de oplossing kunnen leveren, dan heb je de keuze uit tien.’ Dordrecht gebruikt bij de monitoring van het grondwater nog niet op grote schaal sensoren. ‘We zijn bezig met een aanvraag voor een Europese subsidie om klimaatverandering te monitoren. Als

die gehonoreerd wordt, kunnen we op grote schaal sensoren gaan aanschaffen. Daarbij gaat het om
klimaateffecten, de luchtkwaliteit, het grondwater. Zonder die EU-subsidie beperken we ons tot zes tot acht locaties om het grondwater te meten.’

 

‘Goedkope sensors’
Santegoets meent dat er nogal eens te makkelijk wordt gedacht over de inzet van sensoren. ‘Het

is niet zo dat als de hele stad volhangt met goedkope sensoren, je dan heel eenvoudig alle data krijgt
die je wilt. Bij specifieke vragen zoals het meten van klimaatparameters, blijkt dat je niet met standaardsensors uit de voeten kunt. De specifieke sensor daarvoor kost dan ineens € 1000. Je moet
het netwerk goed regelen om de signalen op je computer te krijgen en je hebt software nodig om alle
data te analyseren. Data verzamelen lijkt simpel, maar de praktijk is complex.’


‘Onlangs bleek bijvoorbeeld dat de sensoren voor grondwatermeting niet waterdicht waren. Voor
ons als opdrachtgever is het nog veel zoekwerk om bij betrouwbare partijen uit te komen. Nu is het
voor ons als opdrachtgever nog niet interessant om op te schalen: de techniek moet betrouwbaar zijn
en de kosten moeten dalen. Grootschalig gebruik vinden we dus nog aan de vroege kant.’


Dat start-ups in de regel nog niet mee mogen doen met aanbestedingen, kan een complicatie zijn, denkt
Santegoets. ‘Bij grotere aanbesteding wordt een omzeteis gesteld, en een start-up heeft nog geen tonnen omzet per jaar. Start-ups zijn vaak heel goed in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen die nog niet standaard op de markt zijn. Bij opschaling kom je vaak in Europese trajecten terecht en moet je als opdrachtgever goed specificeren. Als de start-up de enige is die het product kan leveren, hoeft het geen probleem te zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.