of 59199 LinkedIn

De Omgevingswet: evolueert u mee?

evolueert u mee?
Reageer

De maatschappij verandert in rap tempo. Burgers en bedrijven willen directe invloed uitoefenen bij de ontwikkeling van voor hen relevant beleid. Ze willen ook meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven en willen zich daarbij niet beknot weten door in hun ogen onnodige, laat staan tegenstrijdige regels. En ze willen dat ze snel weten waar ze aan toe zijn. Zij verwachten dat de overheid mee gaat in deze beweging. De Omgevingswet vormt voor het fysieke domein de invulling van deze verandering.

Voor u als gemeentelijke overheid kost dit een forse inspanning. Om een greep te doen uit de hoge hoed… De omslag maken in denken “nee, tenzij”, naar “ja, mits”, participatie van burgers en bedrijfsleven organiseren, moderne digitale dienstverlening inrichten, zorgdragen voor afgestemde processen tussen betrokken overheden, invulling geven aan de grote mate van lokale beleidsvrijheid die de Omgevingswet biedt. Dat is nogal wat. En dat in een vlot tempo, want het is 2021 voor je het weet.

 

Alleen al het implementeren van al deze veranderingen vraagt dat u anders gaat denken en werken. Het gaat niet lukken eerst alles uit te denken, vast te leggen in een blauwdruk en vervolgens “uit te rollen”. Vooral (klein) beginnen en al doende leren, steeds een stukje erbij pakken biedt hier soelaas. Wij noemen dat de evolutionaire aanpak.

 

Hoe ziet dit eruit? Omdat het om de ontwikkeling van úw organisatie en werkwijze gaat, en de Omgevingswet veel ruimte biedt voor een op de lokale situatie toegesneden werkwijze, is er geen vast recept, maar is maatwerk noodzakelijk. Wij gaan met u aan de slag met een voor úw gemeente concreet en relevant thema. Stel “vergunningsvrij bouwen” of “vergroting van de leefbaarheid” van een bepaalde wijk. We bepalen samen met u hoe werken aan dit thema er bij u in de gemeente onder de Omgevingswet uit ziet. Uitgangspunt is afgestemd en integraal. We betrekken voor dit thema relevante spelers bij het ontwerpen en voorbereiden. Dan gaat u aan de slag: werken op de nieuwe manier! Op deze wijze leidt de evolutionaire aanpak tot écht resultaat. In de stap die daarna volgt oogsten we met u wat we tegen zijn gekomen bij het eerste thema, breiden we uw implementatie vervolgens naar volgende thema's uit. Zo evolueert u al doende de Omgevingswet in.

 

Omdat voor de invulling van de evolutionaire aanpak binnen het fysiek domein de toepassing van digitale ruimtelijke informatie en uw lokale regels essentieel zijn, bundelen PBLQ, Geodan en FLOLegal de hiervoor nodige expertise. Hierdoor kunnen we breed ondersteunen om de evolutionaire aanpak succesvol in te zetten.

 

Tot slot: de Omgevingswet is natuurlijk eigenlijk maar een haakje waaraan u meestal al lang gewenste veranderingen kunt ophangen. Welke gemeente wil niet digitaliseren, beter in contact zijn met burgers en bedrijfsleven en snellere besluitvorming? Dus waarom zou u nog langer wachten met evolueren?

 

Wilt u meer weten of contact opnemen?

www.pblq.nl/omgevingswet

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.