of 59185 LinkedIn

De jeugdconsulent: de spin in het web!

De jeugdconsulent: de spin in het web!
Reageer

De transitie van de jeugdzorg heeft gezorgd voor een prominente en belangrijke positie voor de jeugdconsulent. Werkzaam vanuit de gemeente vervullen ze een centrale rol binnen het werken met ouders en jeugd.

Het werk is enorm divers en vraagt om veel competenties bij de professionals. Zo dienen jeugdconsulenten als zorgcoördinator ouders aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en het netwerk in hun kracht te zetten. Hierbij moeten ze wel ten alle tijden zicht houden op de veiligheid van het kind, want die staat voorop.

 

Het gebeurt regelmatig  dat een jeugdconsulent voor een (moreel) dilemma komt te staan. Hierbij is het belangrijk om, naast kennis van de juiste gesprekstechnieken , ook kennis te hebben van de jeugdwet, van werken binnen een gemeente en van de sociale kaart. Een goede samenwerking weten te bewerkstellingen met belangrijke ketenpartners is hierbij ook van belang! De jeugdconsulent is als het ware de spin in het web.

 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

(Young) Professionals die werkzaam zijn bij een gemeente met een affiniteit voor jeugd.

 

Het opleidingsprogramma

Voorafgaande aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. De op leiding bestaat vervolgens uit 9 opleidingsdagen waarin kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling gecombineerd worden. Oefenen met een trainingsacteur is onderdeel van dit programma.

 

Na afloop van het opleidingsprogramma ben je in staat om als zorgcoördinator op te treden, door onder andere:

•  Vraagverheldering uit te kunnen voeren voor ouders en kinderen met uiteenlopende problematiek.
•  De cliënt en zijn netwerk maximaal aan te spreken op zijn eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
•  Te komen tot een optimale en creatieve mix van oplossingen in een specifieke situatie, waarbij je vaardig bent om de juiste ketenpartners in te schakelen.
•  Te staan voor kennisoverdracht van de jeugdwet.
•  Oog te hebben voor een veilig opgroeiklimaat van jeugdigen binnen de gemeenten.

 

Tevens is een registratie binnen het SKJ-register mogelijk.

 

Praktische informatie

  • Startdatum: Volgt binnenkort.
  • Duur: 9 dagen
  • Kosten: 3950,-

 

Ben jij geïnteresseerd in de opleiding tot jeugdconsulent? Neem contact op met Erika Koetsier, onze coördinator backoffice opleidingen. Bel 088 – 33 02 100 of mail naar opleidingen@jsconsultancy.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.