of 59318 LinkedIn

Betaalbare duurzame energie in elke wijk of buurt kan wél

Betaalbare duurzame energie in elke wijk of buurt kan wél. Hoe krijgen gemeenten en woningcorporaties partijen over het dode punt heen zodat de transitie op gang komt?
Fakton Reageer

Jaarlijks moeten 240.000 woningen in Nederland van het gas af om de doelstelling van 2050 te halen. Deze grote schaal vraagt een wijkgerichte aanpak. De diverse stakeholders die de energietransitie moeten vorm geven, komen moeizaam in beweging gezien de grote onderlinge afhankelijkheid met bijbehorende complexiteit.

Hoe krijgen gemeenten en woningcorporaties deze partijen over dit dode punt heen zodat de transitie op gang komt? De kunst is een flexibele wijkgerichte strategie met betrouwbare instrumenten voor een langere termijn, zoals garanties op de betaalbaarheid, slimme tarifering, slimme financiering en een transparant proces op basis van een transparante businesscase.

 

Analoog aan de integrale grondexploitatie bevordert structurering volgens eenzelfde model voor de integrale energie exploitatie deze transparantie. Beschouwen van de keten van productie tot en met de afname van warmte en deze opdelen in afzonderlijke business cases. Elke deel business case heeft daarbij zijn eigen investeringshorizon, risico en rendementseis.

 

Hoewel het mogelijk is dat verschillende deel business cases bij één partij ondergebracht worden, is die splitsing noodzakelijk. De ervaring leert dat de traditionele benadering van de totale business case met één generieke rendementseis de haalbaarheid frustreert en juist de transparantie belemmert.

 

Afbeelding

 

Afbeelding


Wouter van den Wildenberg en Karin van Dijk


Fakton Energy brengt unieke financiële structuur, transparantie en duurzame warmtedeals

Fakton opereert al jaren binnen het speelveld van de energietransitie en bundelde al haar kennis hiervan in de Expert Line Energy.

 

Fakton was een voorloper met de integrale grondexploitatie. Wij ontwikkelden analoog aan de integrale grondexploitatie een model voor de integrale energie exploitatie. Wij beschouwen de keten van productie tot en met de afname van warmte en delen deze op in afzonderlijke business cases. Fakton verbindt de partijen door het transparant maken van de deel businesscase. Elke deel business case heeft zijn eigen stakeholder, investeringshorizon, risico en rendementseis. Wij stellen hierbij de betaalbaarheid voor de gebruiker centraal.

 

Fakton snapt en kent inmiddels de partijen in de energiewaardeketen en verbindt deze aan de vastgoedwaardeketen ten behoeve van maximale waardecreatie, zowel strategisch op stadsniveau als op wijkniveau. Op basis hiervan zien wij dat het door creëren van de juiste randvoorwaarden wél kan: betaalbare duurzame energie voor elke wijk of buurt.

 

Expert Line Energietransitie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.