of 59244 LinkedIn

Benut de kracht van de collectieve droom

Benut de kracht van de collectieve droom. Hoe kan het beter? Welke elementen dragen bij aan een constructieve samenwerking tussen burgers en overheid?
Publiek.nl Reageer

In onze Masterclass ‘Benut de kracht van de collectieve droom’ neemt Hans Suurmond je mee in hóe het beter kan. Hij draagt de elementen aan die bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen burgers en overheid.

Kennismakelaar Hans Suurmond heeft een werkzame methode ontwikkeld voor participatie: ’De kracht van de collectieve droom’. Hierin werken overheden samen met burgers en maatschappelijke organisaties om op een positieve manier samen tot een plan en de uitvoering ervan te komen. De ervaring van Hans Suurmond is dat deze samenwerkingen tot mooie innovatieve resultaten kunnen leiden. “Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder.”

 

Deze door Suurmond ontwikkelde methode voor participatie en wijkgericht werken zal in de hands-on masterclass verder uitgelegd en vooral geoefend worden:

  • Hoe benut je de kracht van de collectieve droom?
  • Hoe komen samenwerkingen tot stand, ook tussen partijen waarbij dit niet altijd even vanzelfsprekend is?
  • Hoe bevorder je actieve betrokkenheid van de burger?

 

In de eerste bijeenkomst wordt duidelijk waarom bepaalde oude en automatisch gehanteerde methodes van burgerparticipatie niet altijd effectief zijn. Je leert hoe je kunt aansluiten bij de behoeftes van mensen en bij de energie die er al is. Ook leer je hoe je een positieve stip op de horizon kunt zetten. Hoe mensen positief te mobiliseren en in korte tijd een richting te bepalen met bouwstenen die aangedragen zijn door de burgers. De tweede bijeenkomst zal bestaan uit het samen bespreken van een aantal door deelnemers ingebrachte casussen.

  

Voor wie is de masterclass bedoeld?
Deze masterclass is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die meer aansluiting bij de burger zoeken en willen pionieren met participatie. Bijvoorbeeld communicatie-adviseurs, gebiedsambtenaren, klachtencoördinatoren, programmamanagers, projectleiders wonen en sociale teams die vastlopen in de samenwerking.


De trainer/supervisor
Hans Suurmond werkt momenteel als kennismakelaar bij een triple helix-organisatie. Hij heeft vele jaren gewerkt als senior-adviseur, is specialist op het gebied van bewonersparticipatie en is trainer en procesbegeleider bij het ontwikkelen van wijk- en dorpsvisies. Verder heeft hij jarenlange ervaring als programmamanager bij zeven krimpgemeenten in de Achterhoek en is hij betrokken bij projecten en samenwerkingen op het gebied van wonen en zorg. In zijn huidige werk neemt hij de ervaringen uit zijn loopbaan als manager en directeur bij diverse woningcorporaties mee. Veel inspiratie haalt hij uit zijn activiteiten in Zuid-Afrika en Peru.

  

De investering
Deelname betekent de volgende investering:

  • Tijdsbesteding: Twee dinsdagmiddagen van 13:00 tot 17:00 uur
  • Kosten: € 495,- ex btw.
  • Voorbereiding: Het lezen van een kort kapstokartikel en het schriftelijk beantwoorden van een paar basale vragen die wij van tevoren toesturen.


Praktische informatie:

 

En ook nog dit: Benieuwd naar wat de overheid en Spotify met elkaar te maken hebben? Kom dan naar de bijdrage van Publiek.nl'er Harry van Boven op Het grootste Kennisfestival van Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.