of 59185 LinkedIn

Algemene wet bestuursrecht: praktische toepassing relativiteitsbeginsel

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2595

Market Istanbul v.o.f. drijft een supermarkt/slagerij te Hengelo. B en W van Hengelo verlenen een omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg. Market Istanbul verzet zich daartegen, omdat zij door de realisatie van deze uitweg geen gebruik meer zal kunnen maken van haar bestaande laad- en losplaats. In dat kader betoogt Market Istanbul onder meer dat de uitweg leidt tot een onveilige verkeerssituatie. De rechtbank had geoordeeld dat dit bezwaar gebaseerd was op een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming van het belang van Market Istanbul. Deze beroepsgrond kon daarom volgens de rechtbank vanwege artikel 8:69a Awb niet tot vernietiging van het bestreden besluit leiden.

De Afdeling oordeelt echter anders dan de rechtbank. Het belang waarvoor Market Istanbul opkomt is volgens de Afdeling haar belang als ondernemer bij een onbelemmerde uitoefening van haar bedrijf. Het belang van een veilig gebruik van de weg ter plaatse van haar bedrijf houdt daarmee verband. De Afdeling komt daardoor, anders dan de rechtbank, wel tot een inhoudelijke beoordeling van deze beroepsgrond van Market Istanbul, maar dat leidt niet tot een andere uitkomst.

 

Deze uitspraak laat zien dat over de toepassing van het relativiteitsbeginsel (artikel  8:69a) Awb verschillend kan worden gedacht. In dit artikel wordt tot uitdrukking gebracht dat een partij zich niet met succes op schending van een regel of beginsel kan beroepen wanneer die regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van zijn belangen. Om deze reden zal niet te snel aangenomen mogen worden dat het relativiteitsbeginsel aan een inhoudelijke beoordeling van enige beroepsgrond in de weg staat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.