of 59162 LinkedIn

“Alsof het onze eigen infrastructuur is…”

“Alsof het onze eigen infrastructuur is…”. Haarlem krijgt door uitbesteding beheer en onderhoud van asfaltwegen en riolering meer inzicht en kan sturen op de kwaliteit, kosten en risico’s van haar assets
2 reacties

Twee jaar geleden besteedde Haarlem als eerste gemeente in Nederland het beheer en onderhoud van asfaltwegen en riolering volledig uit aan de markt. De combinatie BAM/vandervalk+degroot is verantwoordelijk voor het asset management en vertelt over haar ervaringen.

“De gemeente verwachtte van ons dat wij stapsgewijs invulling zouden geven aan een open, transparante samenwerking gebaseerd op vertrouwen”, aldus Jaap van den Elshout, werkzaam als Asset Manager bij BAM Infra. “Op basis van Insights-profielen van onze eigen teamleden en die van de gemeente hebben we bij het begin van het contract gekeken welke persoonlijkheid iedereen heeft en hoe deze in de teamsamenstelling valt. Hierdoor wist iedereen vanaf de start hoe de teamleden denken, acteren en communiceren. Dit draagt bij aan onderling begrip en versterkt de samenwerking.”

 

Samenwerkingsmonitor
Ieder kwartaal beoordelen de gemeente en de combinatie elkaar op harde en zachte aspecten van de samenwerking. Naast de technische uitvoering wordt bijvoorbeeld gekeken naar proactiviteit en de mate waarin men zich in elkaar kan verplaatsen. De score is in twee jaar tijd geklommen van een 7,5 naar een 9,5. “Nauwelijks nog voor verbetering vatbaar”, zegt Martin Nederlof, maintenance engineer bij vandervalk+degroot. “Nu is het de uitdaging om deze hoge score vast te houden.”

 

Teambuilding
Twee keer per jaar houden de gemeente en de combinatie een teambuilding-middag ,waarbij ook de Insights-profielen aandacht krijgen. In dat kader bezochten ze onlangs de Tribase meldcentrale van BAM in Utrecht. Hier komen veel van de meldingen binnen van werken waarvoor BAM Infra een onderhoudscontract heeft. Dus ook urgente meldingen uit Haarlem over bijvoorbeeld verstopte huisaansluitingen of een gat in het asfaltwegdek. Vanuit de meldcentrale worden monteurs op pad gestuurd om het probleem te verhelpen. Jaap: “Meldingen worden snel beoordeeld, uitgezet en afgehandeld om ontevreden burgers en politieke onrust te voorkomen. We zitten ieder half jaar met de gemeente en Tribase om de tafel om het meldproces verder te verbeteren.”

 

Gezamenlijk doel
BAM Infra en vandervalk+degroot werken open en transparant samen. “Er is geen sprake van zij en wij”, zegt Martin. “Ons gezamenlijk doel is de klant tevreden te maken.” Jaap: “We zijn een back-up voor elkaar: op iedere functie in het organigram hebben we een BAM-medewerker en een medewerker van vandervalk+degroot ingevuld. Verder hebben we een gezamenlijke stuurgroep en financiële commissie. We vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars kennis en kunde: BAM is sterk in het beheer en onderhoud van asfalt en vandervalk+degroot in riolering. Samen zijn we heel innovatief.”

 

Meer inzicht
In het verleden was vandervalk+degroot vaak op projectbasis werkzaam voor de gemeente Haarlem. Martin: “We kregen een taak: het reinigen en inspecteren van de riolen. Nu ontzorgen we de gemeente vooraf met korte- en langetermijn-planvorming, het opstellen van verbetervoorstellen, het regelen van toegankelijkheid en bereikbaarheid en informatievoorziening naar de burgers. Om vervolgens voor een correcte uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden te zorgen.” De combinatie behandelt het riool en de asfaltwegen alsof het haar eigen infrastructuur is. Door deze contractvorm krijgt de gemeente meer inzicht en kan ze sturen op de kwaliteit, kosten en risico’s van haar assets.

 

Afbeelding

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronald Duijvestijn (Contractmanager DDO Haarlem Riolering en Verhardingen) op
“De Gemeente Haarlem verzamelt meldingen van burgers en bedrijven en zet deze door naar de onderhoudspartners. Na behandeling van de melding wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden waarbij de BAM zichzelf een doel heeft gesteld om minimaal een 8 te scoren. Momenteel ligt het gemiddelde beoordelingscijfer rond de 8,5.”
Voor overige vragen verwijs ik u naar de gemeente Haarlem.
Door Frank Maurits (Beheerder kwaliteit en kosten openbaar gebied) op
Interessant, ik ben ook heel benieuwd wat het effect is op de kosten en kwaliteit van dienstverlening aan de klant (bewoners, bedrijven en bezoekers) van Haarlem.
Hoe worden de resultaten gemonitord?