of 62812 LinkedIn

Dossier: De Bezuinigingen

Twintig ambtelijke werkgroepen presenteerden het resultaat van hun zoektocht naar mogelijkheden om de komende jaren miljarden te kunnen bezuinigen.

Twintig ambtelijke werkgroepen presenteerden  het resultaat van hun zoektocht naar mogelijkheden om de komende jaren miljarden te kunnen bezuinigen. Elke werkgroep van hoge (oud-)topambtenaren heeft de opdracht gekregen zeker één variant te presenteren die op het betreffende beleidsterrein een bezuiniging van minimaal 20 procent oplevert.

  Nieuws  Nieuws

  • Dordrecht

   Inwoners Dordrecht mogen bezuinigingen kiezen

   13 reacties
   Inwoners van Dordrecht mogen via internet uit een lijst kiezen welke bezuinigingen de gemeente moet doorvoeren. De resultaten worden dan meegenomen in de begrotingsbesprekingen.
  • Behoedzaam bezuinigen

   André de Vos Reageer
   Noord-Brabant bezuinigt het meest, maar in Gelderland is de commotie het grootst. Overijssel bezuinigt niet. Deze provincie gebruikt als enige energiegeld om het gat te dichten. ‘Er komt nog veel op ons af. Volgend jaar kun je heldere keuzes maken.’
  • De adviseur die de gemeente Weert juist wil inhuren om bezuinigingen op ambtenaren in goede banen te leiden is veel te duur, aldus de plaatselijke SP.

   ‘Bezuinigingsadviseur Weert te duur’

   25 reacties
   De adviseur die de gemeente Weert juist wil inhuren om bezuinigingen op ambtenaren in goede banen te leiden is veel te duur, aldus de plaatselijke SP.
  • Het kabinet moet stoppen met bezuinigingen bij de politie. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) was van plan tot een bedrag van 190 miljoen euro te snijden in het budget van de politie, onder meer door de korpsen efficiënter te laten werken.

   Kamer: stop bezuinigingen op politie

   Reageer
   Het kabinet moet stoppen met bezuinigingen bij de politie. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) was van plan tot een bedrag van 190 miljoen euro te snijden in het budget van de politie, onder meer door de korpsen efficiënter te laten werken.
  • 'Bezuinigingen slecht onderzocht'

   Hans Bekkers 1 reactie

   De bezuinigingsvoorstellen om tot minder ambtenaren te komen, zijn onvoldoende onderbouwd. Maar zeer ten dele zijn ze op empirisch onderzoek gestoeld.

  • Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op. Het is daarom onverstandig bezuinigingen door gemeentelijke opschaling in te boeken.

   Grote gemeenten duurder dan kleine

   Hans Bekkers 10 reacties
   Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op. Het is daarom onverstandig bezuinigingen door gemeentelijke opschaling in te boeken.
  • Bezuinigingen op eigen mensen populair

   Hans Bekkers Reageer
   Gemeenten snijden massaal in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Ook provincies hakken er stevig op los.
  • Gemeenten zullen het de komende jaren met duizenden ambtenaren minder moeten doen. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die sinds de verkiezingen van 3 maart worden gevormd, moeten vanwege de crisis fors bezuinigen. Daarbij snijden ze als eerste in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs.

   Gemeenten bezuinigen vooral op ambtenaren

   10 reacties
   Gemeenten zullen het de komende jaren met duizenden ambtenaren minder moeten doen. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die sinds de verkiezingen van 3 maart worden gevormd, moeten vanwege de crisis fors bezuinigen. Daarbij snijden ze als eerste in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs.
  • CPB spaart ambtenaren bij bezuinigingen. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau geven de CDA en VVD geen groen licht voor verkiezingsplannen om miljarden te besparen op de lonen van overheidsdienaren. Dat meldt de Telegraaf.

   CPB keurt ambtenarenbezuinigingen af

   8 reacties
   CPB spaart ambtenaren bij bezuinigingen. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau geven de CDA en VVD geen groen licht voor verkiezingsplannen om miljarden te besparen op de lonen van overheidsdienaren. Dat meldt de Telegraaf.
  • Zeven van de tien mensen die nu in het onderwijs of bij de overheid werken, zijn daar in 2020 vertrokken. Dat is voor een groot deel het gevolg van pensionering (drie op de tien). Het wordt moeilijk om voldoende en geschikte opvolgers te krijgen. Continuïteit en kwaliteit van onderwijs en overheidsdiensten lopen risico als er niet nu al maatregelen worden bedacht en getroffen.

   Zeven op de tien ambtenaren in 2020 weg

   11 reacties
   Zeven van de tien mensen die nu in het onderwijs of bij de overheid werken, zijn daar in 2020 vertrokken. Dat is voor een groot deel het gevolg van pensionering (drie op de tien). Het wordt moeilijk om voldoende en geschikte opvolgers te krijgen. Continuïteit en kwaliteit van onderwijs en overheidsdiensten lopen risico als er niet nu al maatregelen worden bedacht en getroffen.
  • Het afschaffen van de provincies en de waterschappen zou tot besparingen kunnen leiden van 350 miljoen euro bij het rijk en zelfs 1,2 miljard verder in het land. De bestuurskosten op zich zouden ook nog eens 250 miljoen goedkoper uitvallen, aldus de commissie die zich op de heroverweging van het openbaar bestuur in ons land stortte.

   Provincies en waterschappen afschaffen

   14 reacties
   Het afschaffen van de provincies en de waterschappen zou tot besparingen kunnen leiden van 350 miljoen euro bij het rijk en zelfs 1,2 miljard verder in het land. De bestuurskosten op zich zouden ook nog eens 250 miljoen goedkoper uitvallen, aldus de commissie die zich op de heroverweging van het openbaar bestuur in ons land stortte.
  • Op het gebied van 'Asiel, immigratie en integratie' kan er bijvoorbeeld door een andere verdeling van de verantwoordelijkheden fors worden bespaard, zo blijkt uit de Brede heroverwegingen: 'De gebruiker betaalt.'

   'Gebruiker betaalt' bij inburgering

   7 reacties
   Op het gebied van 'Asiel, immigratie en integratie' kan er bijvoorbeeld door een andere verdeling van de verantwoordelijkheden fors worden bespaard, zo blijkt uit de Brede heroverwegingen: 'De gebruiker betaalt.'
  • In de langdurige zorg kan 4,2 miljard bezuinigd worden op de bijna 21 miljard die erin omgaat. In de variant die volgens ambtenaren 4,2 miljard oplevert, is sprake van een versoberde AWBZ (bijzondere ziekekosten).

   'Ruim 4 miljard bezuinigen op AWBZ'

   5 reacties
   In de langdurige zorg kan 4,2 miljard bezuinigd worden op de bijna 21 miljard die erin omgaat. In de variant die volgens ambtenaren 4,2 miljard oplevert, is sprake van een versoberde AWBZ (bijzondere ziekekosten).
  • De overheid kan in 2015 twee miljard euro besparen door de 26 aparte politiekorpsen te laten opgaan in één nationale politieorganisatie, boetes te verhogen en delen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie samen te voegen. Dat bepleit de ambtelijke werkgroep die mogelijke bezuinigingen heeft onderzocht op het terrein van veiligheid en terrorisme.

   Nationale politie en hogere boetes

   8 reacties
   De overheid kan in 2015 twee miljard euro besparen door de 26 aparte politiekorpsen te laten opgaan in één nationale politieorganisatie, boetes te verhogen en delen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie samen te voegen. Dat bepleit de ambtelijke werkgroep die mogelijke bezuinigingen heeft onderzocht op het terrein van veiligheid en terrorisme.
  • Twintig ambtelijke werkgroepen hebben donderdag het resultaat van hun zoektocht naar mogelijkheden om de komende jaren miljarden te kunnen bezuinigen gepresenteerd.

   Werkgroepen presenteren bezuinigingsopties

   2 reacties
   Twintig ambtelijke werkgroepen hebben donderdag het resultaat van hun zoektocht naar mogelijkheden om de komende jaren miljarden te kunnen bezuinigen gepresenteerd.
  • In het huidige ingewikkelde stelsel van kindregelingen kan 1,8 miljard euro worden bezuinigd. Ambtelijke werkgroepen dragen daarvoor vijf verschillende varianten aan.

   1,8 miljard bezuinigen bij kindregelingen

   2 reacties
   In het huidige ingewikkelde stelsel van kindregelingen kan 1,8 miljard euro worden bezuinigd. Ambtelijke werkgroepen dragen daarvoor vijf verschillende varianten aan.
  • In de curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) is het mogelijk 6,35 miljard euro te bezuinigen. Meer doelmatigheid in de zorg, verhoging van het eigen risico naar 775 euro, een eigen bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek en een beperking van het verzekerde pakket zijn daarvoor nodig.

   6,35 miljard bezuinigen in ziekenhuiszorg

   9 reacties
   In de curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) is het mogelijk 6,35 miljard euro te bezuinigen. Meer doelmatigheid in de zorg, verhoging van het eigen risico naar 775 euro, een eigen bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek en een beperking van het verzekerde pakket zijn daarvoor nodig.
  • De wereldwijde klimaatverandering tegengaan en toch bezuinigen op de kosten daarvan voor Nederland. Een werkgroep van ambtenaren bedacht zes varianten waarmee dat mogelijk wordt. Totale bezuinigingsdoel: 380 miljoen euro in 2015.

   Zes manieren om klimaatuitgaven te beteugelen

   Reageer
   De wereldwijde klimaatverandering tegengaan en toch bezuinigen op de kosten daarvan voor Nederland. Een werkgroep van ambtenaren bedacht zes varianten waarmee dat mogelijk wordt. Totale bezuinigingsdoel: 380 miljoen euro in 2015.
  • Via vijf varianten kan de woningmarkt zo aangepast worden dat die beter gaat functioneren, zowel voor huurders als voor huiseigenaren. Alle opties kunnen per 2015 minstens 2,5 miljard euro opleveren.

   Vijf varianten voor aanpak hypotheek en huren

   4 reacties
   Via vijf varianten kan de woningmarkt zo aangepast worden dat die beter gaat functioneren, zowel voor huurders als voor huiseigenaren. Alle opties kunnen per 2015 minstens 2,5 miljard euro opleveren.
  • Ambtenaren hebben een bezuinigingsvariant bedacht waarin de overheid in 2015 2,2 miljard euro kan besparen op de werkloosheidsuitkering (WW). In de bewuste variant is sprake van een fundamentele herziening van het huidige ontslagstelsel.

   Ruim 2 miljard bezuinigen op WW

   5 reacties
   Ambtenaren hebben een bezuinigingsvariant bedacht waarin de overheid in 2015 2,2 miljard euro kan besparen op de werkloosheidsuitkering (WW). In de bewuste variant is sprake van een fundamentele herziening van het huidige ontslagstelsel.
  • Bij Defensie is het mogelijk structureel 2,1 miljard euro te bezuinigen. Daardoor gaan dan wel tot 23.500 banen verloren, moet de organisatie het doen met minder jachtvliegtuigen en mijnenjagers en zal Nederland minder vaak meedoen aan internationale operaties.

   'Veel minder militairen en jachtvliegtuigen'

   1 reactie
   Bij Defensie is het mogelijk structureel 2,1 miljard euro te bezuinigen. Daardoor gaan dan wel tot 23.500 banen verloren, moet de organisatie het doen met minder jachtvliegtuigen en mijnenjagers en zal Nederland minder vaak meedoen aan internationale operaties.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Deventer bezuinigt zonder kaasschaaf

   Yvonne Jansen Reageer
   De noodzaak tot bezuinigen staat in de meeste gemeenten niet ter discussie. Maar haast maken ze niet. Ook niet in Deventer, waar de politiek eerst het maatschappelijk middenveld raadpleegt.
  • Minder overheid, méér taken

   Sjors van Beek 3 reacties
   Als het aan de politieke partijen ligt hebben we straks minder ambtenaren die meer werk verzetten. Volgens de plannen is straks 1 op de 4 ambtenaren weg. De plannen geduid. En: is een stad als Deventer al bezig met de komende bezuinigingen?
  • Schijnzekerheid van het CPB

   André de Vos Reageer
   Donderdag presenteert het Centraal Planbureau de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Niet iedereen is doordrongen van de noodzaak van die exercitie. ‘De doorrekening is onzinnig, zelfs schadelijk.’
  • Burger-denktank vindt geld

   Hans Bekkers Reageer
   Burgers in Losser denken mee over mogelijke bezuinigingen. Dat levert een stroom van ideeën op. En de muziekschool krijgt er zelfs geld bij.
  • Eenzaamheid strijk je niet weg

   Sandra Olsthoorn 2 reacties
   Helmond gaat vanaf volgend jaar bij ouderen thuis beoordelen hoeveel thuiszorg ze nodig hebben. De gemeente denkt geld te besparen door de vraag van cliënten én het aanbod van potentiële vrijwilligers beter te inventariseren. ‘Het wordt nog een hele klus.’
  • 7 handige snijtips

   Hans Bekkers 1 reactie
   Individuele gemeenten krijgen vanaf 2011 hoogstwaarschijnlijk honderdduizenden tot miljoenen euro’s minder van het Rijk. Aan bezuinigingen valt niet te ontkomen. Waar te beginnen?

  Opinie  Opinie

  • Eigen geld

   De ene euro is de andere niet. Geld dat je met veel moeite en hard werken hebt verdiend, geef je minder gemakkelijk uit dan geld dat je van een ander hebt gekregen zonder ervoor te hoeven werken.
  • Klink doet greep in Wmo-kas

   Commentaar Sandra Olsthoorn 1 reactie
   Bezuinigen moet nu eenmaal. Dat het Rijk daarbij een begerig oog werpt op de gemeentelijke budgetten, daar kon je op wachten. Een kritische blik en enige scepsis is daarom geboden bij elk verontwaardigd persbericht van de VNG over een aangekondigde korting door het Rijk.
  • Het valt allemaal wel mee

   Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Begin maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. Half maart schetste het Centraal Planbureau de financiele positie van Nederland. En op 1 april, hoe ironisch, presenteerde het kabinet de bezuinigingsmogelijkheden. Er is nu redelijk zicht op wat er de komende jaren bij de gemeenten te gebeuren staat. De colleges kunnen dus gevormd worden zonder dat zware discussies over enorme bezuinigingen nodig zijn.
  • Het valt allemaal wel mee

   Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Begin maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. Half maart schetste het Centraal Planbureau de financiële positie van Nederland. En op 1 april, hoe ironisch, presenteerde het kabinet de bezuinigingsmogelijkheden.
  • Schoolstraf

   Aan schoolgebouwen geven de gemeenten ongeveer 1.258 miljoen euro uit, zo blijkt uit onderzoek van de Algemene onderwijsbond. Nu er hard naar bezuinigingen wordt gezocht, komt natuurlijk de vraag op of de gemeenten niet veel geld overhouden op deze budgetten.
  • Herkenbare politie

   Commentaar Henk Bouwmans 1 reactie
   Zeker in verkiezingstijd is er geen politicus die het waagt te bezuinigingen op de politie. Veiligheid op straat is een verkiezingsonderwerp waarover de kiezer altijd te horen krijgt dat daar niets op wordt ingeleverd.
  • Het lijden dat hij vreest

   De angst voor de Mexicaanse griep heeft ons land vele tientallen miljoenen euro gekost, door overbodige inentingen. Daarbovenop komt nog een groot bedrag aan ambtelijke voorbereidingskosten voor de griep epidemie. Alle overheden moesten van het Rijk per se een voorbereidingsplan maken, hoewel er breed getwijfeld werd aan de noodzaak daarvan. De angst voor de griep heeft ons meer gekost dan de griep zelf.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Energiekosten besparen met behulp van geo-informatie

   Reageer

   Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de energiekosten van hun vastgoedportefeuile in Den Haag te reduceren en stabiliseren. Het gebruiken van duurzame energie is een van de opties om dit te bereiken. Het Kadaster heeft de kadastrale data aangevuld met data van derden en samengebracht in een GIS omgeving

Vacatures

Van onze partners