of 59123 LinkedIn

Verruim lokaal belastinggebied

Gemeenten hebben er veel taken bijgekregen. Hoogste tijd om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen, stelt de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB).

Gemeenten hebben er veel taken bijgekregen. Hoogste tijd om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen, stelt de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB).

Netwerk van Paulien Geerdink, voorzitter van de LVLB

 Nu er een akkoord is over het Belastingplan 2015 komen de voorbereidingen op nieuwe belastingvoorstellen op gang. De LVLB maakt zich sterk voor alle organisaties en medewerkers die bij gemeentelijke belastingen zijn betrokken en waakt bij toekomstige belastingvoorstellen over de uitvoerbaarheid. Voor LVLB-voorzitter Paulien Geerdink is verruiming van het belastinggebied noodzaak. ‘Nu worden gemeenten gefinancierd uit het gemeentefonds en uit beperkte lokale belastingen. Met meer ruimte in de belastingheffing sluit de financiering beter aan bij de taken. Nagenoeg alle partijen zijn het erover eens dat gemeenten meer zeggenschap moeten krijgen over lokale belasting’, aldus Geerdink.

De LVLB heeft tijdens haar missie te maken met een aantal bondgenoten, die volgens Geerdink eveneens pleiten voor ‘een goed lokaal belastingstelsel dat uitvoerbaar, helder en robuust is, zodat voorstellen niet leiden tot hoge kosten voor uitvoerders’. Tot die bondgenoten behoren wetenschappelijke organisaties als het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geerdink: ‘De wereld van de lokale belastingen is niet erg groot, de partijen kennen elkaar. De meningen kunnen verschillen, maar we vinden elkaar uiteindelijk in het doel en een goede inhoud.’


Jan Monsma, wetenschappelijk directeur van het ESBL: Focust zich op de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied en de komende wijzigingen in de WOZ.

Maarten Allers, directeur van het COELO: monitort de hoogte van decentrale belastingen.

Robbert Verkuijlen, coördinator belastingen bij de VNG: Was betrokken bij het advies van commissie- Rinnooy Kan.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter commissie vernieuwiing gemeentefinanciën: Oordeelde dat gemeenten meer vrijheid moeten krijgen bij hun belastingheffing.


Van rijk naar gemeenten
De commissie-Rinnooy Kan doet voorstellen voor vernieuwingen in de financiën van gemeenten. De commissie raadt aan om in eerste instantie 4 miljard euro aan belastingen, die nu nog door het rijk worden geheven, over te hevelen naar de gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Van onze partners