of 61869 LinkedIn

Tegengeluid tegen bezuinigingen op het gemeentefonds

Jan de Laat
Jan de Laat

Ruim zestig wethouders financiën tekenen onder aanvoering van Gouda protest aan tegen de bezuinigingen van het rijk op het gemeentefonds. ‘Hier valt niet meer tegenop te besturen’, aldus wethouder Jan de Laat van de kaasstad.

Netwerk van wethouder Jan de Laat

Gouda gaat als gevolg van een stapeling van rijksmaatregelen er miljoenen euro’s per jaar op achteruit. Direct na het verschijnen van de meicirculaire, waarin het kabinet de tegenvallers aankondigde, polste een getergde Jan de Laat de stemming van collega-wethouders in andere delen van het land. ‘In elke provincie heb ik begin juni een gemeente benaderd. Vrijwel overal stuitte ik op evenveel boosheid over de vele kortingen op en de onrechtvaardige en niet reële herverdeling van het gemeentefonds. Op diverse onderdelen kloppen de berekeningen gewoon niet.’

Daarop besloot De Laat een bijeenkomst van wethouders financiën te organiseren in Gouda om die boosheid een richting te geven. Die samenkomst met bijna 70 wethouders ‘van links tot rechts en van noord tot zuid’ heeft geresulteerd in een straf voornemen om namens zeker zestig gemeenten een manifest op te stellen en dat aan verantwoordelijk minister Dijsselbloem van Financiën aan te gaan bieden. ‘Dat willen we eind september doen’, zegt De Laat. ‘Wij willen dat het rijk zich anders gaat opstellen richting gemeenten, omdat we van oordeel zijn dat gemeenten door de bezuinigingen op het gemeentefonds onbestuurbaar dreigen te worden.’


Eelco Eerenberg, wethouder financiën Enschede: Hij is een van de kartrekkers van de protestactie. De D66-wethou­der vreest dat bij een nieuwe bezuini­gingsslag echt vervelende maatregelen moeten worden genomen.

Rik Buddenberg, lid Raad voor de financiële verhoudingen: De oud-voorzitter van de VNG-commissie Financiën legde tijdens het protest in Gouda uit hoe de bezuinigingen op het gemeentefonds in het regeerakkoord belandden.

Martijn Leisink, wethouder financiën Arnhem: Een van de opstellers van het manifest. De D66-wet­houder toonde eerder aan dat het rijk in de berekening van diverse gemeentefondsbudgetten fouten maakt.

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën:  Dijsselbloem kan deze maand nog een gemeentebreed manifest tegemoet zien waarin hij wordt opgeroepen een aantal bezuinigingen ongedaan te maken.


Onvoorspelbaar
De gemeentelijke inkomsten komen grotendeels uit Den Haag via het gemeentefonds. In toenemende mate zijn die inkomsten aan flinke en onvoorspelbare schommelingen onderhevig. De wethouders financiën maken zich grote zorgen over die ontwikkeling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners