of 59345 LinkedIn

Jeugdzorg op de vingers getikt

Jeugdzorg Noord-Brabant is door de Nationale Ombudsman op de vingers getikt omdat er in een bepaald dossier niet ‘voortvarend’ genoeg is gehandeld. De instantie heeft te lang gewacht met de Kinderbescherming in te schakelen.
Jeugdzorg Noord-Brabant is door de Nationale Ombudsman op de vingers getikt omdat er in een bepaald dossier niet ‘voortvarend’ genoeg is gehandeld. De instantie heeft te lang gewacht met de Kinderbescherming in te schakelen.

Volgens de directeur van de betrokken Jeugdzorg-vestiging is de ‘praktijk weerbarstiger dan het vanaf papier lijkt’. De ombudsman heeft zich over de samenwerking tussen Jeugdzorg en Kinderbescherming gebogen na een klacht van de vader van een toen 16-jarige jongen, als R. aangeduid in het rapport.

 

R. spijbelde, blowde en was bij vader thuis lastig te handhaven. Daarop ging hij bij zijn moeder wonen. Vader was hier echter op tegen omdat moeder volgens hem de jongen niet goed kon begeleiden. Volgens vader moest R. uit huis worden geplaatst en naar een instelling worden gebracht. De jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg in Roosendaal hield bij moeder een oogje in het zeil, maar desondanks liepen ook daar de zaken uit de rails.

 

Uiteindelijk, na 2 jaar, werd R. onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Hij belandde in een gesloten jeugdzorginstelling. Volgens de vader had de jeugdreclasseringwerker veel te laat ingegrepen, hoewel duidelijk was dat R. steeds meer op het verkeerde pad belandde. Vanwege het falen van Jeugdzorg is R. 2 jaar lang niet naar school geweest en ging het steeds slechter met hem, aldus de vader.

 

Niet gelukt

 

In de visie van Jeugdzorg kan een zaak worden overgegeven aan de Kinderbescherming als de ouders niet meewerken, maar speelde dat in dit dossier niet. Daarom wilde de jeugdreclasseringwerker ‘vanuit de thuissituatie een oplossing zoeken’.

 

Nationale Ombudsman Brenninkmeijer stelt dat ‘voortvarendheid een vereiste is waaraan overheidsinstanties als het Bureau Jeugdzorg moeten voldoen, en houdt dat in dat zij slagvaardig en met voldoende snelheid optreden’. Een kind hoort daarbij ‘zo snel mogelijk die zorg te ontvangen die nodig is voor zijn welzijn’.

 

Jeugdzorg heeft ‘met de beste bedoelingen bijna een jaar lang van alles geprobeerd om R. in de goede richting te sturen, maar het kan worden vastgesteld dat dit niet is gelukt’, aldus het oordeel van de ombudsman. De Kinderbescherming had op grond van ‘de opvoedkundige onmacht van de moeder, het structurele en langdurige spijbelgedrag van R., het vermoeden van drugsgebruik en van verkeerde vrienden’ eerder moeten worden ingeschakeld, vindt ook Brenninkmeijer. De klacht van de vader acht hij gegrond ‘wegens schending van het vereiste van voortvarendheid’.

 

Snelheid

 

Ed Mulder, vestigingsdirecteur van Bureau Jeugdzorg in Roosendaal: ‘Ik kan me best voorstellen dat het lijkt alsof we traag zijn geweest. Maar de nuances zijn altijd lastig. Het is altijd een inschatting van de ernst van de situatie, en bovendien kun je niet altijd meteen snelheid maken. Je moet wachten op rechters, je moet overleggen met de ouders. En de ervaring van een medewerker speelt ook mee. Je kunt geen standaard termijnen aanhouden, elk geval is weer anders’.

 

Overigens, zegt Mulder, ‘zijn wij helemaal geen overheidsinstantie, zoals de ombudsman zegt’. ‘Wij zijn uitvoerders die werken vóór de overheid.’

Verstuur dit artikel naar Google+