of 60195 LinkedIn

Congres: Sturen op integraal werken
De burger centraal

De presentaties van dit congres vindt u hier

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. Hoe is de stand van zaken intussen in uw gemeente? Op lokaal niveau ontstaan er mooie initiatieven. Hoe kunnen andere gemeenten daarvan leren? Over effectief integraal werken is veel meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan u misschien denkt.

 

Kom op 18 mei naar het congres ‘Sturen op integraal werken!’

 

Sturen op integraal werken biedt:

• Inspirerende verhalen van collega’s en van de specialisten over de juiste integrale aanpak.

• Workshops met specialisten van gerenommeerde kennisinstituten en opleidingen.

• De nieuwste cijfers en trends gepresenteerd door onderzoekbureau I&O.

• Een nieuwe, digitale toegang tot alle interventies voor integraal werken in de Nederlandse databanken.

• Het innovatieve Samenspel van Movisie dat u laat ervaren hoe een gemeente kan sturen op integraal werken.

Het congres is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies en voor medewerkers van ketenpartners in het sociaal domein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma congres

09.30 uur         Aanmelding en inloop

                          Bezoek aan kennismarkt met stands van de kennisinstituten

 

Ochtendprogramma

10.00 uur          Welkom door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

10.05 uur          De stand van zaken in het sociaal domein; Rachel Beerepoot, I&O Research 

10.25 uur          Sturen op integraal werken: hoe doe je dat? Tom van Yperen, Nederlands Jeugd Instituut

10.40 uur          Ervaringen met integraal werken: 3 wethouders aan het woord:
                         Oetra Gopal (Hoogezand-Sappemeer), Froukje de Jonge (Almere) en Fleur Imming
                         (Amersfoort)

11.20 uur          Koffie met koek onderweg naar de workshops

11.40 uur          Workshops sessie 1

 

Lunchpauze

12.40 uur          Lunch en bezoek aan kennismarkt.

 

 

Middagprogramma

13.30 uur          Ervaar het sturen: het Participatiewiel Samenspel XXL; Marjet van Houten, Movisie.

14.00 uur          Lancering e-magazine ‘Bouwstenen integraal werken’ van de gezamenlijke

                           Kennisdatabanken, door: Wil de Zwart, Ministerie van VWS

14.10 uur          Koffie onderweg naar de workshops

14.30 uur          Workshops sessie 2

15.30 uur          De uitdaging voor gemeenten, door door Albert Jan Kruiter, Insituut voor Publieke Waarden
16.00 uur          Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel.

Binnenlands Bestuur biedt dit congres aan in samenwerking met:

 

• Integraal Werken in de Wijk, een samenwerkingsverband van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein;

• Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies van Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie,

Trimbos-instituut, en Vilans.

 

Afbeelding      Afbeelding      Afbeelding

 

Afbeelding      Afbeelding    Afbeelding

 

Afbeelding    AfbeeldingAfbeelding

 

 

Workshops

Hieronder een overzicht van de verschillende workshops. Op de dag zelf kan men een keuze maken voor één workshop in de ochtend en één in de middag.De workshops worden gehouden in samenwerking met beleidsadviseurs van gemeenten.

 

De Buurtsportcoach als integraalwerker bij uitstek

Door: Marloes Aalbers, Kenniscentrum Sport.

 

Afbeelding

Zijn in uw gemeente buurtsportcoaches actief om de verbinding te maken tussen sport, bewegen en andere sectoren als onderwijs, zorg, gezondheid en welzijn. Elke gemeente bepaalt zelf voor welke doelgroepen het buurtsportcoaches inzet, bijvoorbeeld als bruggenbouwer tussen welzijn, zorg en beweegaanbod. De focus kunt u dan leggen op kwetsbare doelgroepen. Leer in deze workshop wat dat voor voordelen voor uw gemeente kan hebben. Samen met een gemeente en een Buurtsportcoach gaan we in deze interactieve workshop aan de slag met een integrale aanpak van (gezondheids)achterstanden.


 

Integraal werken in de wijk: sturen op doen wat werkt

Door: Marijke Booijink, Movisie


Afbeelding

Er is steeds meer bekend over hoe een gemeente succesvol kan sturen op integraal werken in de wijk. Bovendien is bij steeds meer onderbouwde interventies integraal werken in de wijk het uitgangspunt. In deze workshop krijgt u handige tips over hoe uw gemeente dit onderbouwd kan aanpakken. We gaan in deze sessie in op vragen als: Welke succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er in uw gemeente die doorontwikkeld kunnen worden? Hoe ver kun je als gemeente gaan in het sturen op doen wat werkt? Hoe ga je met organisaties hierover in gesprek? Wat zijn de bouwstenen om tot een effectieve interventie te komen? Hoe kunnen organisaties in uw gemeente hiermee aan de slag? Met elkaar wisselen we in deze sessie ervaringen en meningen uit en u leert hoe u kunt sturen op dat wat écht werkt.


 

ABCD: Werken vanuit de vragen bij bewoners van de wijk.

Door: Jaap Ikink en Riemie van Dijk, NHL Hogeschool

 

AfbeeldingWil uw gemeente meer werken vanuit de vragen die echt leven bij wijkbewoners? En wilt u gebruik maken van de (economische) hulpbronnen in die wijk. Integraler dan de methodiek Asset-Based Community Development (ABCD) kan bijna niet. AfbeeldingDe methodiek werd eind jaren tachtig ontwikkeld in de Verenigde Staten en is sinds de introductie beproefd in Nederland in 2000 al uitgebreid beproefd. Inmiddels zit deze basisaanpak voor samenlevingsopbouw stevig in de lift. Professionals in wijkteams worden erin getraind om de collectieve en preventieve rol van het team te versterken. ABCD is een aanpak die stevig inzet op burgerinitiatief en inmenging van de (lokale) overheid kritisch benadert. Voer voor debat in een levendige workshop.

 

 

Integraal Gezondheidsbeleidscyclus (IGB)

Door: Ilse Storm, senior beleidsonderzoeker en adviseur, centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg, RIVM


Afbeelding

Gemeenten willen complexe gezondheidsvraagstukken steeds vaker met behulp van integraal beleid en samenwerkingsverbanden aanpakken. Maar in de praktijk blijkt dit nog erg lastig. De Integraal Gezondheidsbeleidscyclus (IGB-cyclus) biedt praktische ondersteuning bij het verbeteren van integraal beleid en samenwerken, bestaande uit de processtappen: ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren. Elk stap kent bouwstenen en effectieve acties om het proces systematisch te verbeteren. Zo kan het uw gemeente ondersteunen bij vragen zoals: Hoe maak ik samenhangende beleidskeuzes, hoe werk ik duurzaam samen met een andere sector, en hoe reflecteer ik op de voortgang van de samenwerking? In deze workshop maakt u nader kennis met de IGB-cyclus.

 

Proefschrift: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/54580 

Vorm en positionering van wijkteams: voordelen & aandachtspunten

Door: 
Annelies Kooiman, Integraal Werken in de Wijk / Movisie

Thijs van den Enden, Integraal Werken in de Wijk / Movisie

 

Afbeelding

Is uw gemeente tevreden over de vorm van de wijkteams? Ruim 40 procent van alle gemeenten koos voor een breed generalistisch team dat hulp biedt bij alle zorg- en ondersteuningsvragen. Wat zijn de afwegingen? AfbeeldingEn waarom kiezen andere gemeenten voor een andere vorm, bijvoorbeeld voor een team dat zich uitsluitend richt op complexe, meervoudige hulpvragen? Het programma Integraal Werken in de Wijk vroeg 17 gemeenten naar hun ervaringen. Alle gemeenten blijken door te willen gaan op de ingeslagen weg: ze kiezen voor doorontwikkeling’. In deze workshop leert u meer over de voordelen en aandachtspunten van de verschillende soorten wijkteams. We gaan aan de slag met de aandachtspunten: hoe kunt u die tackelen? 

 

 

Minder regeldruk, meer ruimte voor oplossingen, hoe doe je dat?

Door: 
Herma Ooms, Integraal Werken in de Wijk / Nederlands Jeugdinstituut

Marga Beckers, Integraal Werken in de Wijk / Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

 

Afbeelding

Nog teveel mensen met zorg- en ondersteuningsvragen raken verstrikt in wet- en regelgeving en bureaucratie. Ook professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders overkomt dat soms. Hoe kunnen gemeenten dit probleem effectief en efficiënt aanpakken? Met de reflectietool Ruimte geeft vaart – Afbeeldingontwikkeld in het programma Integraal Werken in de Wijk – houdt u in samenspraak met inwoners, professionals, beleidsmakers en bestuurders uw werkwijze tegen het licht en gaat u op zoek naar verbeteringen. De reflectietool helpt ook bij het zoeken naar ruimte voor oplossingen die minder voor de hand liggen. In de workshop ervaart u hoe deze tool voor u kan werken en welke toepassingsmogelijkheden er zijn.

 


Hoe deel je kennis en ervaring over integrale aanpakken?

Door: Rian van de Schoot, Integraal Werken in de Wijk / Vilans


 AfbeeldingNa de decentralisaties is lokaal een heel nieuw werkveld ontstaan voor zowel beleidsmakers van gemeenten als professionals (generalisten, T-shaped-professionals, regisseurs). De integrale aanpak, dicht bij de leefwereld van de inwoners, staat daarin centraal. Als beleidsmaker zoekt u naar aanpakken die werken. Hoe vindt u relevante kennis, voorbeelden en ervaringen? Hoe kunt u gebruik maken van hetgeen elders ontwikkeld is, zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal? En: hoe deelt u zelf uw waardevolle ervaringen? In deze workshop verkennen we samen de mogelijkheden om kennis te delen en te leren van elkaar aan de hand van de kennislemniscaat.  

 

 

Integraal inkopen in het sociaal domein, en andere trends in gemeentelijke zorginkoop

Door: Niels Uenk, Public Procurement Research Centre


 AfbeeldingDe inkoop van Wmo, jeugdhulp en participatie gebeurde bij de eerste inkoopronde in 2015 bij elke gemeente nog gescheiden. Echter, integraal werken en sturen in het sociaal domein vraagt ook integrale voorzieningen en inkoop. Na uitgebreide analyse van gemeentelijke zorginkoop in 2015 neemt Niels Uenk nu de nieuwe inkooptrajecten van 2016 en 2017 onder de loep: welke trends en ontwikkelingen zijn zichtbaar? Hoe geven gemeenten integrale inkoop in het sociaal domein vorm? En hoe zit het met de stabiliteit van gemeentelijke inkoopsamenwerking? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in deze deelsessie.

 

 

City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad

Door: Lieke Schouwenaars, gemeente Zoetermeer

 

AfbeeldingVier ministeries en zeven steden willen met de City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen willen zij veel leed en maatschappelijke kosten besparen. Zorg, en veiligheid vormen daarbij geen tegenstelling, maar een ijzersterke combinatie. De gemeente Zoetermeer vertelt in deze sessie over hun City Deal, waarbij preventie, vroegsignalering en integrale samenwerking in de wijk centraal staan.  

 

 

Hoe werkt de Wijkprogrammering Jeugd in Rotterdam?

Door: D.S. (Denis) Wiering, Programmamanager Maatschappelijke Ontwikkeling Jeugd & Onderwijs

 

AfbeeldingRotterdam wil dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien. Daarvoor heeft de gemeente met diverse partners het Beleidskader Jeugd 2015-2020 Rotterdam Groeit opgezet, waarop de gemeente alle inzet voor de doelgroep jeugd baseert. Onderdeel is de Wijkprogrammering, waarin wordt bepaald welke activiteiten, acties en interventies worden ingezet. Dit is een gefundeerde en methodische aanpak om samen met collega diensten en andere partners in de wijken tot een goede integrale wijkprogrammering Jeugd te komen. Het behelst onder meer een analysemethodiek om met behulp van de Staat van de Jeugd per wijk een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op jeugd te maken, maar ook een methodiek om per wijk/gebied een overzicht te maken van het totale jeugdaanbod en een methodiek om het effect van de aangepaste wijkprogrammering te meten. In deze workshop gaan we in op het inzetten op maatschappelijke impact vanuit een rationeel kader als de wijkprogrammering. Aan de hand van een casus krijgt u inzicht in hoe dit in Rotterdamse wijken in zijn werk gaat en welke rollen dit van de overheid vraagt.

 

 

Aanmelden congres

Wanneer: donderdag  18 mei 2017

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

  

Sprekers

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen - debatleider


Afbeelding 

Rachel Beerepoot - I&O Research

 

Afbeelding

Tom van Yperen - Nederlands Jeugdinstituut 


Afbeelding

Marjet van Houten - Movisie

 

Afbeelding

Wil de Zwart - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)

 

Afbeelding

Albert Jan Kruiter - Instituut voor Publieke Waarden (IPW) 

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding