of 59130 LinkedIn

Voor snelle beslissers

Geen organisatie die zegt: wij leggen verantwoordelijkheden zo hoog mogelijk. Ondertussen blijft trage besluitvorming een grote ergernis. Voor burgers en bewoners, maar zeker ook voor werknemers. Meer aan medewerkers overlaten zorgt voor snellere beslissingen. Dat vraagt wel de nodige basishygiëne en actieve aansporing.

Kleine beslissingen waarvoor een grootse procedure is ingericht, zijn de schoolvoorbeelden van overbodige bureaucratie. Denk bijvoorbeeld aan het besluit om een factuur te betalen, dat vanwege alle benodigde parafen meer kost dan de factuur zelf. De besliscriteria voor dit soort veelvoorkomende besluiten zijn standaard en eenduidig. Door voor meer beslissingen de spelregels te expliciteren, kunnen medewerkers makkelijk meer zelf beslissen.

Bij complexere beslissingen zijn meer afwegingen nodig. Dit wordt gewoonlijk georganiseerd door verschillende specialisten hun oordeel op onderdelen te vragen, waarna een casemanager of apart beslisorgaan het eindoordeel velt. Hier is winst te behalen door de specialisten samen een beslissing te laten nemen. In de ideale situatie bespreken zij per geval de concrete risico’s en stellen indien nodig oplossingen voor. Dat vraagt wel andere competenties dan het opstellen van papieren adviezen op basis van een generiek sjabloon.

De grootste vertragende factor in besluitvormingsprocessen: er is niet één beslisser. Potentiële beslissers hebben daardoor beperkte handelingsruimte en gaan de beslissing ontwijken: ze komen met argumenten om te wachten met de beslissing, vragen om meer informatie of extra uitwerking. Om de besluitvorming te versnellen: maak duidelijk wie erover gaat en wat, bij strijdige belangen, de leidende principes zijn.

Voor een soepel besluitvormingsproces moeten besliscriteria en verantwoordelijkheden helder zijn. Dat is waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan; weerstand is waarschijnlijk. Oefenen (simulatie, intervisie, casusbespreking) helpt om koudwatervrees weg te nemen bij huidige en nieuwe beslissers.

Een organisatie die verantwoordelijkheden lager wil leggen, zal initiatieven om besluitvorming te vereenvoudigen zeker toejuichen. Dus neem initiatief. Besluit dat vandaag nog.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners