of 62812 LinkedIn

Veranderende markt vraagt andere leveranciers

Marketing is een samentrekking van twee woorden: market (markt) en getting (krijgen). Kortgezegd is marketing het uitvoeren van alle activiteiten door een bedrijf om de verkoop van producten en/of diensten te bevorderen.

Als we de laatste zestig jaar evalueren waar het gaat om marketing, zien we dat in de softwarewereld nog een aantal leveranciers onvoldoende nadenkt over wat de klant beweegt. Zij richten zich met oplossingen (nog steeds) op de behandelende ambtenaar, in plaats van rechtstreeks op de burger. Of komen met oplossingen die leuk zijn voor een eenmalige activiteit (zoals een trouw-app), maar nog niet wezenlijk bijdragen aan een veranderende wijze van werken. Terwijl het ook anders kan.

Het overheidsdomein biedt leveranciers een enorme mogelijkheid om, denkend vanuit de klantwereld en de wereld van de klant van de klant (burger en ondernemer), met die overheid te komen tot innovatieve oplossingen. Oplossingen die een van de volgende vier (of alle vier!) richtingen ondersteunen en factoren beïnvloeden die leiden tot meer waarde en/of kostenreductie:

1) Welke factoren kunnen worden verlaagd tot ver beneden de gangbare standaard in het overheidsdomein? Denk aan oplossingen die bijdragen tot snellere doorlooptijden, of een andere wijze van aanvragen van vergunningen.

2) Welke factoren moeten worden verhoogd tot ver boven de standaard? Denk aan oplossingen die leiden tot een veel effectiever verlopend proces, zoals het eenvoudiger uitwisselen van gegevens tussen organisaties in de jeugdketen en WMO-keten.

3) Welke factoren die vanzelfsprekend lijken in het overheidsdomein, moeten worden geëlimineerd? Bijvoorbeeld niet meer per gemeente een eigen ICT- of KCC-omgeving, maar meer op regionale schaal werkend en denkend.

4) Welke factoren moeten worden gecreëerd die de overheidsorganisaties nog niet kennen? Denk aan de introductie van blockchain, waardoor je op een andere manier kunt omgaan met basisregisters en informatie-uitwisseling.

Als het gaat om marketing weet niemand waar we over tien jaar staan. Ook ik niet. Wel zeker is dat samenwerking tussen publieke en private partijen steeds meer een must wordt, waarbij in cocreatie met elkaar gezocht en toegewerkt wordt naar nieuwe oplossingen. Dat vergt van overheden, maar zeker van leveranciers een andere houding en gedrag. In plaats van de waarde van een bedrijf dient bij die leveranciers klantwaarde voorop te staan. Leveranciers die dat niet doorhebben, zullen in de toekomst de boot gaan missen. Volgens mij wil niemand dat. Toch? 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners