of 59345 LinkedIn

‘Smart city’ moet nog wat smarter worden

Rob de Wildt Reageer

Steden spelen een steeds belangrijker sociaal-economische rol en het aantal inwoners blijft sterk toenemen, ook in Nederland. Hierdoor staan steden voor belangrijke uitdagingen: meer verkeer, meer overlast en gemeentelijke overheden die met minder geld inwoners en bedrijven beter van dienst moeten zijn. Steeds meer ‘slimme steden’ zetten technologie in om de leefbaarheid te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Het gevaar dat nu ontstaat is dat al deze steden het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dat is niet smart en de uitdaging voor onze slimme steden is nu om tot een universele IT-infrastructuur te komen. De onlangs gehouden verkiezing ‘Slimste Binnenstad van Nederland’ bewijst dat steeds meer steden druk in de weer zijn met smart city-initiatieven. In de categorie ‘Visie’ streden Alkmaar, Den Haag en Utrecht om de titel en in de categorie ‘Project’ waren dat Breda, Haarlem en Utrecht. Utrecht en Breda kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus. De verkiezing werd georganiseerd door Smart Data City, een samenwerkingsverband van bedrijven en netwerkorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van steden en de inzet van technologie om de stad aantrekkelijker, veiliger en economisch sterker te maken.

Naast de verkiezing heeft Smart City Data ook onderzoek gedaan en daaruit zijn enkele duidelijke trends naar voren gekomen. Veel gemeenten blijken nog te worstelen met het smart city-concept en het delen van informatie tussen afdelingen binnen de gemeenten is nog beperkt. Verder zouden concrete voorbeelden bijdragen aan meer bewustwording bij de gemeenten rond smart cities. Gemeenten spelen uiteraard een belangrijke rol in de digitale stedelijke ontwikkeling als regisseur en financier. Maar ook het bedrijfsleven zoekt nog naar mogelijkheden om smart city-diensten te commercialiseren.

Smart cities zijn een fantastische ontwikkeling, maar zoals het onderzoek van Smart City Data aangeeft zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Daarnaast bestaat het gevaar dat er allerlei losstaande projecten op gang komen, waarin elke keer weer het wiel wordt uitgevonden. Dat is natuurlijk zonde van het geld en de inspanningen. Waar we naartoe moeten is een universele ICT-infrastructuur die zorgt voor onderlinge samenhang, die versnippering tegengaat en zo uiteindelijk veel geld bespaart.

Smart city-systemen moeten probleemloos gegevens kunnen uitwisselen om tot een echt slimme zinvolle toepassing te komen. Uit bovengenoemd onderzoek komt naar voren dat de moeizame uitwisseling van data binnen gemeenten als een hindernis wordt gezien. Vergelijkbare barrières worden vermeden als elk smart city-project naadloos kan worden geïntegreerd en de data-uitwisseling vlekkeloos verloopt. Een smart city-platform zorgt voor de standaardisering die de integratie en data-uitwisseling sterk vereenvoudigt. Het Nederlandse normalisatie-instituut NEN heeft die behoefte opgepikt en peilt nu de behoefte aan deelname aan diverse normalisatietrajecten op het gebied van smart cities.

Het tot stand brengen van zo’n platform vereist een intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven en de smart cities. Dit sluit ook aan bij mijn oproep in mijn vorige blog. Het resultaat zorgt ervoor dat het verbinden van mensen, processen, dingen en data veel gemakkelijker oplossingen zal opleveren die vertrouwen wekken en de leefbaarheid van de stad op een hoger peil brengt. Zijn die oplossingen er eenmaal zullen ook de twee andere barrières die Smart City Data signaleert – gebrek aan concrete voorbeelden en commercialisering van smart city-diensten – snel verleden tijd zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners